Felsefe

Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

İnsanlar, etik ve ahlak arasındaki farklılıkları bazen unuturlar. Etik ve ahlak iki farklı şeydir. Hem etik hem yasal olan şeyler olabilir, ancak kişisel ahlaka karşı olabilirler. İkisini birbirinden ayıran ince bir çizgi vardır. Etik Etik, toplum ya da kültür grubu tarafından öne sürülen standartlara işaret eden bir koddur. Etik, topluluk tarafından ileri Devamı…

önce , Umut tarafından
Felsefe

Neoklasisizm ile Romantizm Arasındaki Fark

Neoklasisizm (Neoklasikçilik) ile romantizm arasındaki farkları göstermek için zorlu ve hızlı listeler başarısız olmaya mahkumdur ve sanat ve edebiyat eleştirmenleri tarafından parçalara ayrılır. Daha ziyade her iki hareketi analiz etmenin yanı sıra her iki harekete aşırı yaklaşan yaklaşımı analiz etmek daha ihtiyatlıdır. Her iki hareketin sadece görsel sanatlarda değil, edebiyatta Devamı…

önce , Umut tarafından
Felsefe

Düşünce ile Eleştirel Düşünce Arasındaki Fark

Her insan düşünme yeteneğine sahiptir, ancak bazıları eleştirel düşünmeyi yapabilecek bir avuç kişinin olduğunu söyler. Aradaki fark ne? Düşünce, zihinsel süreç, eylem ve düşünce üretme kabiliyetidir. İnsanlar neredeyse her şeyi ve her şeyi düşünür. Çoğu zaman insanları, eşyaları, yerleri ve herhangi bir şeyi sebepsiz ya da bir uyarı tetiği ile Devamı…

önce , Umut tarafından
Din Bilimleri

Felsefe ile Din Arasındaki Fark

Birçoğu felsefenin ve dinin aynı olduğunu düşünürken, birçok kişi de ikisinin aynı madalyonun farklı yüzleri olduğunu iddia eder. Bununla birlikte, bu iki iddianın bir kısmı doğrudur. Felsefe ve din ilişkilidir. Genel anlayışla, din, kişinin yaşam biçimini yönlendiren ahlak, kural, ilke ve ahlak dizisinden oluşur. Öte yandan felsefe, metafizik, nihai hakikat, bilgi ve Devamı…

önce , Umut tarafından
Felsefe

Hakikat ile Görüş Arasındaki Fark

Hakikat ile görüş, hakikatin gerçek olduğu ve görüşün yalnızca bir inanç olduğu anlamındadır ve birbirinden farklıdır. Hakikat, kanıtlarla desteklenmekte iken, görüş herhangi bir kanıtı desteklememektedir. Hakikati ifade eden kişi, görüşünün gerçekten geldiğini bilir. Bunun yanısıra, görüş bildiren bir kişinin kanıtlayabileceği herhangi bir gerçek bulunmadığı haller vardır. Hakikatler gerçek ifadeler iken görüşler değildir. Görüş yalnızca Devamı…

önce , Umut tarafından