3. Boyut ile 4. Boyut Arasındaki Fark

Yaşadığımız dünya, zamanın boyutuna ek olarak üç boyutlu uzaydan (genişlik, derinlik ve yükseklik) oluşur. Ancak bilim adamları, muhtemelen, deneyimlediğimiz veya anlayabildiğimizin ötesindeki dördüncü bir mekansal boyutun var olduğunu uzun süredir varsaymaktadırlar. Dördüncü boyutun (4D) varlığının kanıtı, üç boyutlu uzayımızın dışındaki hiçbir şeyi doğrudan gözlemleyemememiz nedeniyle sorunludur.

3D nedir?

Üç boyutlu uzay, içinde yaşadığımız dünyanın geometrik modelidir. Üç boyutlu olarak adlandırılır, çünkü tanımı, uzunluk, genişlik ve yükseklik yönü olan birim vektörlerin üçüne karşılık gelir. Üç boyutlu mekanın algısı, çok erken bir çağda gelişmiştir ve insan hareketlerinin koordinasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Bu algının derinliği, dünya farkındalığının görsel yeteneğine ve duyular yardımıyla üç boyutu tanıma yeteneğine bağlıdır. Uzayda herhangi bir noktanın pozisyonu, her bir belirli aralıkta farklı sayısal değerlere sahip olan üç eksen koordinatına göre belirlenir. Her bir noktanın üç boyutlu uzayı, her bir eksen üzerindeki referans noktasından verilen düzlem ile enine kesit noktasına olan mesafeye karşılık gelen üç sayı ile belirlenir.

4D nedir?

Mekanın dört boyutu”ndan bahsedilirken, esas olarak “dört boyutlu uzay-zaman” kavramına ilişkin olarak Einstein’ın “genel görelilik teorisi“ne ve “özel görelilik“e atıfta bulunmaktadır.

Einstein’ın kavramına göre, evrenimiz zaman ve mekândan oluşur. Normal üç boyutlu uzayın üç boyutlu en, genişlik ve yüksekliğinin uzamsal yapısı arasındaki zamansal ilişkiye bir de zaman ekledi, fakat bu sefer eksen değeri bir sanal eksen oldu. Dört boyutlu alan, uzay-zaman kavramdır. Üç boyutlu olarak, alan koordinatlarla gösterilirken, zamanın (t) dört boyutu, o koordinat sisteminde, sabit veya gerçek olan bir açı (boyut) ile görüntülenmez. Bu anlamda ilk üç boyutu andırır. Fakat zaman, başka bir boyut olarak sunulduğu bu sistemin bir parçası haline geldi. Basitçe, düz bir konsept içinde, uzay gerçekliğinin bir küp değil, bir kare olduğu söylenebilir. Kare düz uzanacak ve sadece sola, sağa, öne ve geriye hareket edebilecek. Küp yukarı ve aşağı gidebilir. Böylece, üç boyutlu küp, iki boyutlu dünya üzerinde gibi düşünülebilir. Peki ya dört boyutlu küpler? Bu bir tesseract, dört boyutlu analog veya “gölge” küpü olurdu. Üç boyutlu bir bakış açısı ile sınırlı olduğumuzdan, onu algılayamayız. Varlıkları küpün dibinde düz bir meydanda (2. boyut) düşünün. Şimdi küp içindeki varlıkları düz kare (3. boyut) üzerinde hayal edin. Daha sonra üç boyutlu bir küpe bağlı tesseract içindeki varlıkları hayal edin! Bu varlıklar 3. ve 2. boyutlarda da görülebilir.

3. Boyut ile 4. Boyut Arasındaki Fark

  1. boyut ile 4. boyut arasındaki fark aşağıdaki başlıklarda incelenebilir.

3D ve 4D’nin Tanımı

Boyutlar, uzay bilgisi arttıkça geliştirilmiştir. Bunlar ölçülebilir şeylerdir, yani Evren değişkenleri. Düz evren kavramı 2 boyut fikrini yansıtmaktadır. Ancak gerçekliğimiz üç boyutta sunulur – etrafımızdaki her şey boyu, genişliği ve yüksekliği ile açıklanır. Zaman boyutunun soyut bir boyut olarak eklenmesi, dört boyutluluk fikrine yol açar.

3D ve 4D Parametreleri

  1. boyut üç değişkenle sunulur – uzunluk, genişlik ve yükseklik. 4d ise, zaman değişkenini ekler.

3D ve 4D’nin karakterizasyonu

  1. boyut gerçek hayat olgusudur.

  2. boyut soyut bir fikirdir.

3D ve 4D Matematik

Matematikteki 3B nesneler 3 değişkenle sunulur – x, y ve z eksenlerine uygun koordinatlarla yerleştirilir. 4 boyutlu nesneler 4 boyutlu vektörlerle sunulmalıdır.

3D ve 4D’nin geometrik gövdeleri

3 boyutlu nesneler etrafımızda – silindirler, küpler, piramitler, küreler, prizmalar…

4d geometrisi çok daha karmaşık – 4-polimerler içerir. Örneğin küpün analog hali tesseract gibi.

3D ve 4D Filmler

Sinematografide 3D, üç boyutlu resme yol açan görsel efektler de dahil olmak üzere tamamen yeni bir video metodu sunmaktadır. 4d filmler ise, özel sinemalarda yayınlanan gerçek yaşam deneyimi sağlayan ek efektlere sahip 3d filmlerdir.

3D ve 4D Ultrason

3d ultrason durumunda, ses dalgaları bilgisayar yazılımında işlenen yansımaları oluşturur ve 3 boyutlu bir görüntü oluşturur. 4d ultrason ise, zaman yönlü ile bir 3d’dir.

3D ve 4D Baskı

3d baskı, modele dayalı bir 3d nesne oluşturmak için farklı malzeme kombinasyonunu içerir. 4d baskı ise tasarımda çevresel yönlere tepki gösterir.

3. Boyut ile 4. Boyutun Karşılaştırılması

Kriter 3. Boyut 4. Boyut
Tanım Nesnelerin ve uzayın gerçek hayattaki karşılığı. Üçüncü boyutun zaman ilave edilmiş çok boyutlu hali.
Parametreler Uzunluk, yükseklik, genişlik. Uzunluk, yükseklik, genişlik ve zaman.
Karakter Gerçek Soyut
Matematik x, y ve z eksenleri. 4 boyutlu vektör
Geometri Küp, küre, silindir, piramit. 4-politop
Sinema Gerçeğe yakın geliştirilmiş görsel. Gerçeğe yakın geliştirilmiş görsel ve ek efektler.
Ultrason 3 boyutlu görsel 4 boyutlu video
Baskı 3d model baskı Çevreye tepki veren 3d model baskı

Özet

  1. boyut ile 4. boyut arasındaki fark özetlenecek olursa;
  • Gerçek uzaydaki nesneler üç boyutlu uzayda vardır ve uzunluk, genişlik ve yükseklik ile ölçülürler. Üç boyutlu uzay, içinde yaşadığımız dünyanın geometrik modelidir. Üç boyutlu mekanın algısı, çok erken bir çağda gelişmiştir ve insan hareketlerinin koordinasyonu ile doğrudan ilişkilidir.
  • Matematik, fizik ve diğer disiplinler, bilimsel soyutlamaya dayalı çok boyutlu bir uzay kavramını tanıtmaktadır. Bu şekilde, 4 boyutlu uzay kavramı, zamanın ek bir değişken olarak eklendiği Einstein’ın görelilik kuramına dayanarak ortaya çıkmıştır.
  1. boyut ile 4. boyut arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

İlginizi çekebilir: Elementler Nereden Geliyor?

Facebook Yorumları