Anarşizm, sosyal zenginlik üretmek için bireylerin kendilerini yönettiği ve özgürce gruplaştıkları politik ideolojidir. Sosyalizm ise halkın, toplumun kaynaklarına sahip olduğu ve yönettiği ekonomik sistemdir. Sosyalistler ve anarşistler her bireyin ortak yararını elde etmek için tüm bireylerin eşitliğini savunurken, her bireyin “iyiliğine” yaklaşımları farklıdır. Sosyalizmi savunanlar, ortak faydanın kolektif eforla elde edilebileceğini iddia ederler. Anarşistler, diğer taraftan, bireylerin kendi potansiyellerini geliştirebilmeleri için serbest olmaları gerektiğine ve aynı zamanda kendi hayatlarının kontrolünü kendi ellerinde bulundurmalarına ve yapmak istediklerini özgürce yapabilmeleri gerektiğine inanırlar. Özgürlük ve fırsat eşitliği ırk ya da sınıf farkı gözetmeksizin tüm bireylere sunulmalıdır.

Yönetim Şekli Farklılığı

Sosyalistler ve anarşistlerin hükumet ve yönetim noktasında görüşleri farklıdır. Sosyalistler toplu mal ve hizmetlerin üretimi için toplum tarafından sahip olunan kaynakların kullanımının halkın seçtiği meclis ya da devlet tarafından planlanması ve kontrol edilmesi gerektiğine inanır. Sosyalistler merkezi ekonomik planlamanın optimum (en iyi) sonuçlara yol olacağını düşünür. Hükumeti de emek ya da işçi sınıfı için adalet aracı olarak görür.

Anarşistler, tam tersine, hükumeti anlamsız ve gereksiz bulur. Anarşistler hükumeti sadece mevcut durumu koruyan ve büyümeyi engelleyen bir yapı olarak görür ve bundan dolayı hükumeti ortadan kaldırmak birinci amaçlarıdır. Böylece bireysel özgürlüklerin önü açılacak ve toplum kendini bireylerin özgür iradeleriyle herhangi bir kısıtlama olmadan yönetmiş olacaktır. Anarşistlere göre, bir hükumet tarafından uygulanan kurallar, kendi hayatını yönetmesi noktasında bireyin haklarını çiğnemektedir. Bu durum bireyin zayıf olmasına neden olur. Zayıf bir birey, anarşistlere göre, zulme karşı savunmasızdır. Sosyalistler tarafından benimsenen merkezi bir otorite organize etmek yerine, anarşistler bireyler arasındaki karşılıklı rıza ve fikir birliğini destekler.

Sosyalist bir toplumda, bireyler özel mülkiyet sahibi olabilir ancak bu mülkiyetler sınırlıdır. Bir sosyalist, örneğin, bir televizyon sahibi olabilir ancak televizyon seti üreten bir fabrika sahibi olamaz. Anarşist bir toplumda ise, herhangi bir sınır olmadan istediğiniz her şeyin sahibi olabilirsiniz.

İlgili Haber:  Nasyonal Sosyalizm ile Sosyalizm Arasındaki Fark

Yukarıda anlatılan farklılıklardan dolayı sosyalizm ve anarşizm bir toplumda bir arada bulunamaz çünkü insan ve toplumun ortak faydasını elde etmek uyguladıkları ve izledikleri stratejiler farklıdır. Bir toplumda sosyalizmin başarısı anarşizmin kaybetmesi, ve tersi olarak da anarşizmin başarısı sosyalizmin kaybetmesi demektir.

Anarşizm ile Sosyalizm Arasındaki Fark

Anarşizm ile sosyalizm arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Sosyalizm, mal ve hizmet üretmek için kolektif eforu ve toplu mülkiyeti teşvik eden ekonomik bir sistemdir. Anarşizm ise bireyin hayatında istediği her şeyi yapabilmesi için bireysel özgürlükleri sınırsız bir şekilde savunan politik bir ideolojidir.
  • Sosyalizm merkezi bir otoriteyi savunur, anarşizm ise hükumetlerin ortadan kaldırılması gerektiğine inanır.
  • Sosyalist sistemde sadece kişisel kullanım için mülkiyet sahibi olunabilir, üretim makinelerinin mülkiyeti sınırlıdır. Anarşist bir sistemde ise sınır yoktur, isteyen istediği şeye sahip olabilir.
  • Sosyalizm ve anarşizm birbirinin karşıtıdır ve bir arada var olamaz.

Anarşizm ile sosyalizm arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum bırakınız.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın