Antibiyotik ile Antimikrobiyal Arasındaki Fark

Antibiyotik ile Antimikrobiyal Arasındaki Fark

Teknik olarak antibiyotikler bakterileri öldürmek için kullanılır. Antimikrobiyaller hem mikropları öldürmek hem de yayılmalarını önlemek için kullanılır.

Antibiyotik ile antimikrobiyal arasındaki en temel fark etki ettikleri mikroorganizmanın türüdür. Antibiyotik ya da antibakteriyel dediğimiz ürünler bakterilerin gelişimini engeller, alkollü el dezenfektecisi gibi antimikrobiyal ilaçlar ise bakterilerin, mantarların ve bazı virüslerin yayılmasını engeller. Antimikrobiyallerin gördüğü iş antibiyotiklerin gördüğü işten çok daha geniş kapsamlıdır.

Antibiyotik ile Antimikrobiyal Arasındaki Fark
Antibiyotikler bakterileri öldürmek için kullanılır. Antimikrobiyaller hem mikropları öldürmek hem de yayılmalarını önlemek için kullanılır.

Temizlik ürünleri genelde hem antimikrobiyal hem de antibakteriyel olarak bulunur. Antibakteriyel el temizleyiciler bakterileri öldürür, antimikrobiyal el temizleyiciler ise hem bakterileri öldürür hem de hastalığa sebep olabilecek diğer mikroorganizmaları yokeder. El hijyeni için hem antimikrobiyal hem de antibakteriyel ürünler etkili ve faydalı olabilir.

Antimikrobiyaller anti-parazit, anti-mantar, anti-virüs gibi grupları da içerir. Aşı örneğin bir antimikrobiyaldir. Antibiyotikler ise doğrudan bakterileri öldürür. Bakteriler bağışıklık sistemimize saldırır, çoğalmaya başlar ve hastalık yayarlar. Antibiyotikler ise bu bakterileri öldürür ve hastalığı giderir.

Antibiyotikler virüsler üzerinde etkili değildir çünkü virüsler canlı varlıklar değillerdir. Sadece RNA veya DNA’dan oluşan bir organizmadır. Bakteriler ise çok hızlı çoğalabilen yaşayan organizmalardır. Antibiyotikler kanser gibi hastalıkları iyileştiremezler.

Antimikrobiyal bağışıklık sistemimizi belirli bir hastalığa yakalanmadan önce hazırlar ve hazır hale getirir. Antimikrobiyal ilaç vücudumuza girer, bağışıklıl sistemimizle etkileşime girer, uyarır ve vücuda ilerde girecek virüsü tanır hale gelir ve yok eder. Bir kez tanıdıktan ve nasıl yok edeceğini bildikten sonra bağışıklık sistemimiz bunu hatırlar ve daha sonraki karşılaşmalarında bunları tekrar yok eder.

Antibakteriyel ile Antimikrobiyal Arasındaki Fark

  • Antimikrobiyaller virüsleri öldürür, antibiyotikler (antibakteriyeller) bakterileri öldürür.
  • Antimikrobiyaller genelde bir kez alınır ve etkisi kalıcıdır. Antibiyotikler ise sadece hastalık anında kullanılır.
  • Antimikrobiyaller genelde ağız yoluyla alınır ya da enjeksiyon ile vücuda enjekte edilir. Antibiyotikler ise tablet, kapsül, damla gibi formlarda bulunabilir.
  • Antimikrobiyaller hasta olmadan önce hastalığı önleme amacıyla kullanılır. Antibiyotikler ise hasta olduktan sonra kullanılır.

Yorum Bırakın