Antropoloji ile Sosyoloji Arasındaki Fark

Sosyoloji ve antropoloji, insanların toplumlarındaki davranışlarını incelemeye odaklanan sosyal bilim disiplinleridir. Geçmişten günümüze uygarlıkları araştırmaya ilgi duyan öğrenciler, sosyal hiyerarşilerle ilgili olduklarından, antropoloji ve sosyoloji üzerinde çalışmayı düşünmelidirler. Birçok kurum, her iki disiplini de, ikisi arasındaki benzerlikler nedeniyle bir bölümde birleştirir. İki sosyal bilim arasındaki temel fark, sosyolojinin toplum üzerinde yoğunlaştığı, antropolojinin ise kültüre odaklandığı şeklindedir.

Tanımlar

Sosyoloji, toplumsal yaşama, toplumsal değişime ve insan davranışının toplumsal nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin bir çalışmadır. Columbia Üniversitesi, sosyolojik düşüncenin insanlar arasındaki ilişkileri içerdiğini belirtiyor.

Amerikan Antropoloji Derneği antropolojiyi, geçmiş ve şimdiki insanın incelemesi olarak tanımlar. Antropolojik bakış açısı, sosyal kurumlardaki kültürler arası farklılıkların, kültürel inançların ve iletişim biçimlerinin gözlemlenmesinden esinlenmiştir.

Odak Alanları

Antropologlar kültürel antropoloji, arkeoloji, dil antropolojisi ve biyolojik antropoloji içeren dört konsantrasyon alanıyla ilgilenirler. Antropologlar çoğu zaman bu alanlardan birkaçının bakış açılarını araştırma, öğretim ve mesleki yaşamlarına entegre eder. Antropologlar, Sudan’daki kadın sünneti ritüeli gibi konularda araştırma yapmakla ilgilenirler.

Amerikan Sosyoloji Birlikleri, sosyologların çalışmalarını ilginç ve karmaşık olarak nitelendiriyor, çünkü sosyologlar grupların, örgütlerin ve toplumların yapısını ve insanların bu bağlamlarda nasıl etkileşime girdiğini araştırıyorlar. Bütün insan davranışları toplumsal olduğu için, sosyolojinin konusu, samimi aile hayatından mafyaya, organize suçtan dini geleneklere, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıfın bölümlerinden ortak bir kültüre ortak inançlara kadar değişmektedir.

Antropolojide Kariyer

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, antropologlar için iş olanaklarının 2010’dan 2020’ye %21 oranında artması gerektiğini bildiriyor. BLS, az sayıdaki pozisyonların mevcut olması beklendiğinden, başvuranlar arasındaki rekabetin son derece sert olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Çoğu antropolog pozisyonunda yüksek lisans veya doktora derecesi gereklidir.

Antropologlar çeşitli akademik ve akademik olmayan ortamlarda görev yapar. Antropologlar kolej fakültesi, hükümet ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ya da müze küratörleri ile program yönetmenleri olarak görev yapar. Bazı antropologlar gizemli ya da bilinmeyen kalıntıların belirlenmesine yardım etmek için polis departmanlarıyla birlikte çalışan işleri yapar. Amerikan Antropoloji Derneği tarafından “Antropolojinin Değişen Yüzü” başlıklı bir araştırma, antropoloji bölümlerinin yüzde 30’unun disiplin ile ilgili eğitim gerektiren pozisyonlarda çalıştığını ortaya koyduklarını belirtiyor.

Sosyolojide Kariyer

Sosyologlar için istihdamın 2010’dan 2020’ye kadar %18 oranında artması bekleniyor. Mevcut işlerin sayısı başvuranları aşacak gibi gözüküyor. Çoğu sosyolog pozisyonunda yüksek lisans veya doktora yeterlidir. Çoğu sosyolog profesör, politika analisti, şehir plancısı, program denetçisi, araştırma yöneticisi veya insan kaynakları yöneticisi olarak çalışır.

Amerikan Sosyoloji Derneği, son birkaç yıldır sosyologlar için iş piyasasının yükseldiğini sürekli olarak bildirmiştir.

Antropoloji ile Sosyoloji Arasındaki Fark

Antropoloji ile sosyoloji arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Antropoloji ve sosyoloji, insanların toplumlarındaki davranışlarını inceleyen sosyal bilimler alanlarından biridir.
  • Geleneksel olarak antropoloji, kendi toplumundan farklı kültürlerin incelenmesine, özellikle de sosyolojinin kendi toplumunu anlamak için kullanıldığı hallerde daha az ilerlemiş olanlara ilişkin çalışmalar üzerinde durmuştur.
  • Bugün antropoloji, insan kültürünün büyük resme bakma eğilimi gösterirken, sosyoloji belirli bir çalışmadan elde edilen verileri analiz etmek için daha fazla zaman harcar.
  • Antropoloji, vaka incelemeleri üzerine elde ettiği sonuçların çoğunun sabit verilere dayandığı için sosyolojiden daha yumuşak bir bilim olarak düşünülür.

Antropoloji ile sosyoloji arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz.

Facebook Yorumları