Platon ve Aristo hem Yunan filozofları hem de matematikçilerdir. Platon, Sokrates’in öğrencisiydi ve Aristo da Platon’un öğrencisiydi. Aristo, Plato’dan eğitim aldı ve 20 yıl boyunca Atina’daki akademisinde kaldı ancak Plato’nun ölümünden sonra akademiden ayrıldı. Aristo ve Plato, adalet, adaletsizlik, insanların işlevi, gerçeklik, insan ruhu, sanat ve siyaset vb. gibi birçok konuda farklı felsefelere sahiptiler. Çalışmaları çok genişti ve tüm öğretilerini ve felsefelerini bu yazıda derlemek çok zor. Bu yazıda, felsefelerinin bazıları özellikle adalet ve adaletsizliğin yanı sıra insan işlevleri ve insan ruhu kavramındaki farklılıkları tartışılacaktır.

Ruh Kavramı

Plato’ya göre, ruh her zaman fiziksel biçiminden kurtulmaya ve özgürleşmeye doğru ilerledi ve şekilsizliğe doğru göç etti. Gerçek bilgi akilden elde edilirdi ve dünyadaki ruh ve güzellik gerçeğin bir parçasıydı. Temel gerçeklik, fiziksel formdan kendisini kurtarmaya çalışan ruhtu. Dolayısıyla, Platon bir rasyonalistti.

Aristoteles de ruha inanıyordu, ama aynı zamanda insan aklının yaratıcı ve pasif olarak ikiye bölündüğüne inanıyordu. Pasif akıl fiziksel beden ve ölme kabiliyetini içermekteydi. Yaratıcı akıl ise, sonsuza dek yaşayan ve Tanrı‘ya kavuşmaya yönelen manevî kısımdan oluşuyordu. Aristo’ya göre, Tanrı “kendisi hakkında düşünen saf düşünce” idi.

İnsanın Fonksiyonları

Platon ve Aristo’nun insanın fonksiyonları hakkında çok farklı görüşleri vardı. Platon adaletsizliğin adaletten daha iyi olduğu varsayımını reddetti. Adaletsizliğin model toplumlar kurmak için yararlı olmadığını savundu. Model toplumların fazileti, o toplumlarda yaşayan bireylerden ve işlevlerini yerine getirme yeteneklerinden türetilmiştir. İnsan işlevini, bir toplumda her birine atfedilen işlevleri yöneten, müzakere eden, yaşayan ve gayret gösteren olarak tanımladı. Bir kişinin işlevini, toplumdaki konumu ve toplulukla ilişkili varlığı ile ilişkili olarak tanımladı.

Aristo, her insanın mutluluğu arayarak nihai iyiye ulaşma yöntemini savundu. Mutluluğun veya onun peşinde olmanın nihai son olduğuna inandı ve onun gözünde insanlar mutluluk olan nihai hedefe ulaşmaya çalışırlar. Aristo’ya göre mutluluk, sebeplerin, işlevlerin ve ifadelerin mümkün olan en iyi şekilde yerine getirildiğinde elde edilirdi. Görüşleri, bir bütün olarak toplumdan veya topluluktan ziyade birey üzerinde yoğunlaştı. Aristo daha kişisel bakış açısına sahipti.

Aristo ile Platon Arasındaki Fark

Aristo ile Platon arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Plato, Aristoteles’in öğretmeniydi.
  • Birçok konuda felsefeleri birbirinden farklıydı, fakat farklılaşmayı belirleyen en önemli felsefe insanın işlevidir. Plato bir topluluk ya da toplum olarak ve bir model toplum elde etmek için onunla ilişkili olarak insanların işlevi olduğuna inanıyordu. Aristoteles, daha bireyselciydi ve bireysel mutluluğa, insanların temel işlevine ve yaptıkları işte mükemmel olmalarına ve bu nedenle bir model toplum veya şehir oluşturarak başarıya ulaşacaklarına inanmıştı.

Aristo ile Platon arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın