Deizm ile ateizm birbiriyle karıştırılsa da aslında oldukça farklı şeylerdir. Hatta bu iki ifadenin karıştırılması ve karşılaştırılması bile aslında biraz saçmadır. Zira ateizmin tersi deizm değildir, ateizmin zıttı teizmdir yani tanrıcılıktır. Ateizmi illa karşılaştıracaksak teizm ile karşılaştırmamız gerekir ve belki başka bir yazıda da onu işleriz. Şimdi deizm ile ateizm arasındaki farklara kısaca bakalım.

Ateizm ve Deizm Arasındaki Fark

Deizmde insan bir tanrının varlığına ve bu tanrının herşeyi yarattığına inanır fakat tanrının herşeyi kontrol ve denetim altında tuttuğuna inanmaz. Yaratıcının doğaya herşey için değişmez bir kanun koyduğuna ve herşeyin bu kanunlar çerçevesinde gerçekleştiğine ve yaratıcının bu olayları izlemediğine ve kontrol etmediğine inanır. Ayırca Baba-Oğul-Kutsal Ruh gibi üçlemelere ve peygamberlere de inanılmaz.

Ateizmde ise tanrının varlığı tamamen reddedilir. Ateizmde maddenin sonsuz olduğuna ve yaratılışın doğanın kanunları gereği oluştuğuna inanılır.

Bir deist bir tanrının varlığını kabul edebilir. Fakat bu kabul ediş tamamen rasyonel temeller üzerinedir. Ateistlerin iddia ettikleri gibi tanrının varlığını hepten reddetmezler fakat ateistler gibi bütün dinleri ve peygamberleri reddederler. Tanrı konsepti ve insanın tanrıyı bilmesi gibi konular deistleri ilgilendirmez. Deistler bir tanrının herşeyi yarattığına ve daha sonra bırakıp gittiğine inanır. Yani tanrı vardır, yaratmıştır, kanunları koymuştur ve gitmiştir. Herşey bu kanunlar çerçevesinde işlemektedir. Örneğin bir simülasyon oyununda tarlaları biçersiniz, ağaçları kesersiniz, köylülere işleri nasıl yapacaklarını öğretir ve onları kendi hallerine bırakırsınız. Deistler de aynı şekilde tanrının bizi yarattıktan sonra kendi halimize bıraktığına inanır. Bazı deistler tanrının bazen bazı olaylara karıştığına ve müdahil olduğuna inanır.

Ateistler ise tanrıyı tamamen reddeder. Tanrı diye birşey yoktur der. Hiçbirşey bir bilinmeyen tarafından yaratılmamıştır der. Evren ve dünya bir takım doğal olaylar neticesinde oluşmuştur der.

İlgili Haber:  Ateist ve Agnostik Arasındaki Fark

Ateizm ve Deizm Arasındaki Fark

Ateizm ve deizm arasındaki fark kısaca özetlenecek olursa;

  • Ateist tanrının varlığını reddeder. Deizm tanrının varlığını reddetmez.
  • Deist tanrının herşeyi yarattığına ve sonra gittiğine ve hiçbirşeyi kontrol ve denetim altında tutmadığına inanır. Ateist tanrının varlığını hepten reddeder.
  • Deist tanrının bazen çok nadir de olsa olaylara müdahil olduğunu söyler, ateist ise tanrının varlığını baştan reddeder.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın