Çıkar grupları

Çıkar grupları, özel çıkarları teşvik etmek için oluşturulan büyük organizasyon kategorileridir. Çıkar grupları teknik olarak baskı gruplarını içerir ve genel halk, genellikle baskı/çıkar gruplarının lobi sektörüne aşinadır. Bununla birlikte, çıkar grupları, zorlayıcı politikaların dışında çıkarlarla ilgilenen kuruluşlar olarak baskı gruplarından ayrılabilir.

Baskı grupları

Baskı grupları, çıkar grupları içinde belirli bir sektördür. Bu kuruluşlar, politikaları ve politika yapıcıları etkilemek için ısrarcı ve zorlayıcı teknikler kullanmaktadır. Baskı grupları daima doğası gereği politiktir ve genellikle bir şeyi savunan veya lobiciliğini yapan şirketler veya kuruluşlardır.

Baskı Grupları ile Çıkar Grupları Arasındaki Fark

Baskı grupları ile çıkar grupları arasındaki fark özetlenecek olursa aşağıdaki 3 temel başlıkta özetlenebilir.

Amaç Farklılığı

  • Çıkar grupları, bir tür ortak çıkara sahip kişiler tarafından oluşturulan gruplardır. Bu ortak çıkar, spordan politikaya kadar her şey olabilir. Çoğu insan siyasi lobicilik örgütleri olarak çıkar gruplarına aşinadır, ancak politika ile ilgili olmak zorunda değildir.
  • Baskı grupları da çıkar gruplarıdır, fakat bunlar politika veya politik meseleleri ele almak için özel olarak oluşturulmuştur. Çıkar gruplarının sadece kendi gruplarına veya daha geniş bir topluluğa olan çıkarlarını teşvik etmek isteyebilecekleri durumlarda, baskı grupları, politika yapıcılar veya devlet kurumları üzerinde baskı grubunun çıkarları doğrultusunda politikaları benimsemeye yönelik “baskı” oluşturmak için oluşturulmuştur.

Organizasyon Farklılığı

  • Çıkar grupları farklı düzeylere ve organizasyon türlerine sahiptir. Bununla birlikte, çıkar gruplarının genellikle bir tür resmi örgütlenmeleri vardır: bir hiyerarşi veya en azından belirlenmiş roller bulunur. Çıkar grupları genellikle kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olduğundan, yasalar tarafından istenen bazı resmi yapıları vardır.
  • Baskı grupları resmi ve sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Genellikle şirketler olarak çalışırlar veya sivil toplum kuruluşu olarak yapılandırılırlar. Temelde lobicilik yapan şirketler oldukları için, baskı grupları genellikle sağlam bir şirket hiyerarşisine sahiptir.

Taktik Farklılığı

  • Çıkar grubu geniş bir kategori olduğu için, çıkar grupları fikirlerini geliştirmek için çok çeşitli taktikleri kullanabilirler. En yaygın olarak, baskı taktiğine göre daha az güçlü ve manipülatif olan retorik ya da duygusal ikna edici teknikleri kullanırlar. Çıkar grupları, bir pazarlık çipi olarak parayı kullanabilirler, ancak açıkça politik bir durumda değillerdir.
  • Baskı grupları, baskı taktikleri kullanırlar. Baskı taktikleri genellikle satışta uygulanır ve bir teklifi kabul ettirmek için ısrarcı ve zorlayıcı baskıya başvurur. Bir bütün olarak iş dünyasında, baskı taktikleri, şantaj ve rüşvet gibi yasa dışı tekniklerin dahil edilmesi gibi kötü bir şöhrete sahiptir. Bununla birlikte, baskı gruplarının faaliyetleri sıkı bir şekilde izlendiğinden, yasa dışı baskı taktiklerine başvurmamaları gerekir. Bunun yerine, sürekli iletişim, bilgi toplama, toplantı, reklam, tanıtım, fon toplama ve bağış etkinliklerinde sürekli konuşarak baskı taktiklerini kullanabilirler. Baskı grupları, bir politika yapıcıyı grubun konumunu kabul etmeye ikna edene ya da zorlayana kadar politika yapıcılara ya da şirketlere sürekli olarak temas eder.

Düzenleme Farklılığı

  • Çıkar grupları, ABD’de, politika ve lobicilikle ilgisi olmayan çıkar gruplarının federal hükumet tarafından özel olarak regülasyona tabii tutulmasına gerek yoktur. Taraflara veya politika yapıcılara bağış yapmayan ve lobi faaliyetlerine katılmayan büyük bir futbol çıkar grubu, devlete kayıt yaptırmak zorunda değildir. Bununla birlikte, lobicilik yapan ve fon sağlayan çıkar grupları yasalara tabii tutulur.
  • Baskı grupları, doğalarından ötürü baskı grupları yasal düzenlemeye tabiidir. Baskı grupları politikayı etkilemeye çalıştıklarından, politika yapıcılarla faaliyetleri ve iletişimleri kesinlikle regüle edilir. Bir politika yapıcı ile bir lobicinin eşi arasındaki ilişkilerin kısıtlanmasının yanı sıra politika yapıcılara (diğer faaliyetlerin yanı sıra) seyahat veya yiyecek için hediye alma ve ödeme konusunda katı sınırlamalar getirilmesini yasaklayan düzenlemeler vardır. Baskı gruplarının mali durumu da hükumet tarafından izlenir. Baskı grupları, politika ile ilgili olan parasal faaliyetlerinin çoğunu açıklamak zorundadır ve bazen adaylara ne kadar bağış yapacakları sınırlıdır.

Baskı grupları ile çıkar grupları arasındaki fark özetle bu şekilde. Yorumlarınız varsa ekleyebilirsiniz.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın