Bilim ile Sosyal Bilim Arasındaki Fark

Son güncelleme: 8 ay önce

Bilim (özellikle fiziksel veya doğal bilimler) ve sosyal bilim birçok şeyi paylaşan iki bilim türüdür, ancak birçok düzeyde farklıdırlar.

Bilim ve sosyal bilimler arasındaki temel benzerlikler şunları içerir:

Her iki bilim de bilgi kazanmak için aynı bilimsel modeli kullanmaktadır. Her bilimin bazı dalları hem doğal hem de sosyal bilim bileşenlerini kullanmaktadır. Doğal bilimler örnek olarak biyoloji ve ekolojiyi içerirken, sosyal bilimlerde ekonomi ve psikoloji vardır.

Her ikisinin de, her bilimin sayısız uygulamasında uyguladığı genel yasalar vardır. Her ikisi de duyular tarafından görülebilen ve ayırt edilebilen ampirik ve ölçülmüş veri kanıtlarını kullanır. Ayrıca, her iki bilimdeki kuramlar teorik tablolar ve genel pozisyonlar üretmek için test edilebilir.

Ancak, bilimin bu iki türü arasında farklılıklar vardır. Bilim genellikle doğal veya fiziksel bilim olarak atfedilir. Adından da anlaşılacağı üzere, bilim doğanın incelenmesi ile ilgilidir – sosyal, kültürel veya insan bağlamı veya yönü olmaksızın.

Doğal bilimlerdeki temel deneysel veridir. Deneysel veriler, tekrarlanan deneylere, laboratuvar testlerine ve sonuçların sürekli çoğaltılmasına dayanır. Doğal veya fiziksel bilimin metodolojisi, standart ölçümlerin sabit elementleri ile sabit ve basit olarak karakterizedir. Metodoloji de deneyler kullanmaktadır. Bu deneylerden elde edilen veriler genellikle öngörülebilirliği ve mantığı temsil eder.

Fiziksel ve doğal bilimler, değişkenlerin kontrol edilebildiği kapalı bir sistemde çalışır ve bu bilimler belirli bir çerçeve veya paradigmada yürütülür.

Öte yandan, sosyal bilimler insanların bir halk, insan topluluğu, üretimi ve işlemleri gibi davranışı etrafında döner. Bu bilim türü aynı zamanda kültürel ve insani bağlamla da ilgilidir ve dünyanın nasıl çalıştığını açıklamaya çalışır. Temel amacı, insan ve toplumsal yaşamda ortaya çıkan karmaşık ve değişen olguları ve bunların birbirleriyle olan etkileşimlerini incelemektir.

  Bilim ile Din Arasındaki Fark

Sosyal bilimlerin temeli deneysel verilerdir. Deneyimsel veriler, toplumsal fenomenler kurmaya çalışır ve bir laboratuarda veya herhangi bir deneyde kolaylıkla çoğaltılamaz.
Sosyal bilimlerin metodolojisi bir varsayımla başlar ve bir dizi deney ve gözlem ile giderek doldurulur. Veri toplama yöntemleri genellikle saha gözlemi, röportajlar ve odak grup tartışmaları gibi çeşitli tekniklerle yapılır. Sosyal bilimlerde yapılan deneyler ve veriler, kendiliğindenliği ve ilgililerin duygularını ele alır.

Sosyal bilimler, kontrol edilemeyen değişkenlerin beklendiği açık bir sistem üzerinde çalışırlar. Aynı zamanda, çalışma devam ederken ilerleme ile karakterize edilen birikimli bilim olarak da düşünülür.

Bilim ile Sosyal Bilim Arasındaki Fark

Bilim ile sosyal bilim arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Bilim (aynı zamanda saf, doğal veya fiziksel bilim olarak da bilinir) ve sosyal bilim, aynı bilimsel modeli ve kendi genel yasalarının kurucu unsurlarını ele alan iki bilim türüdür.
  • Sosyal bilim, insan davranışları ve toplumları ile ilgiliyken, bilim doğayı incelemeyle daha fazla ilgilidir.
  • Saf bilim, kontrol, kesinlik, akılcılık, kontrol edilen değişkenler ve öngörülebilirlik ile karakterize edilir; sosyal bilimin tam tersi ise – spontan, öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen türdendir ve insan duyguları ve davranışlarıyla ilgilidir.
  • Doğal bilimin temeli deneysel verilerken, sosyal bilimler deneyimsel verilere dayanmaktadır.
  • Bilimsel yöntem (deneysel verilere göre) bir laboratuarda tekrarlayan ve konvansiyonel deneyler yaparken, toplumsal bilim (deneysel veriler yerine) genellikle bir topluluk içindeki insanlarla gözlem ve etkileşim yöntemleri içerir.
  • Doğal veya fiziksel bilimler kapalı bir sistem içerisinde çalışırken, sosyal bilimler açık bir sistem içerisinde çalışır.

Bilim ile sosyal bilim arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum bırakınız.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın