İnsanları hayvan krallığının geri kalanından tamamen ayıran şeylerden birisi, çevremizdeki dünyanın yanı sıra kendimiz için bir anlayış hissetme arzusu ve yeteneğidir. Yıllar geçtikçe insan vücudu, özellikle de insan zihniyle ilgili bir takım farklı kişiler tarafından ortaya atılan çok sayıda ilerleme ve kavrayışlar olmuştur.

Pek çok farklı insan vücudu parçalarından, pek çok araştırmacı, tıp uzmanı, filozof ve psikologu en çok büyülemeye devam eden insan zihnidir. Sonuçta, burası, -karar verme yöntemimizden, bazı durumlara ve olaylara karşı nasıl davrandığımıza kadar- düşünce süreçlerinin çoğunun gerçekleştiği yer olan insan zihnidir. İnsan zihni, gerçek potansiyelinin ve mekanizmasının tam olarak anlaşılamadığı bir şey olmaya devam etmektedir.

Bilinç ile Özfarkındalık Arasındaki Fark

Bunun bir kısmı bilinç ve özfarkındalık kavramlarını içerir. Birçoğu için, bu iki kavram bir ve aynı görünür. Sonuçta, bilinç kavramı, psikoloji ve tıp alanlarında olduğu gibi, insan zihninde oluşan çeşitli farkındalık biçimleri ve bir dizi farklı olgu olarak tanımlanmıştır. Felsefe alanına gelince ise, bu iki kavramın birbirinden çok farklı olduğu düşünülmektedir.

Bilinç

Bilinç ilk olarak filozoflar tarafından “paylaşılan bilgi” olarak tanımlanmıştır. Sonradan bu tanım daha rafine edildi ve daha çağdaş filozoflar bilinç kavramını, hangi düşüncelerin ve eylemlerin doğru olduğunu ve hangi eylemlerin yanlış olduğunu belirlemek için bir kişinin kendi eylemlerini belirleme yeteneği olarak tanımladılar. Bilincin farklı türde çeşitleri vardır, her biri, bir kişinin zihninden geçen düşüncelerin veya eylemlerin ne olduğunu algılama yeteneğine bağlıdır. Bunun bir örneği, duygular, duyumlar ve duyguları algılama kabiliyetimiz ile ilgili olağanüstü bilinçtir. Başka bir örnek, kişinin akıl yürütme ve davranışını kontrol etme becerisini ele alan erişim bilincidir. Bu kavram, aslında, belirli bir şekilde düşünme ve davranış kabiliyetimizin temelini oluşturmaktadır.

Bakınız: Veri ile Bilgi Arasındaki Fark

Özfarkındalık

Öte yandan, özfarkındalık, bir kişinin kendisini, birinin düşüncelerini ve ifadelerini dünyanın geri kalanından ayırma kabiliyeti olarak adlandırılır. Bireysel farkındalık, bilincin ötesine geçmektedir; çünkü bu kavram, bireylerin belirli bir durum veya durumda hangi düşünce, eylem ve davranış kalıplarını kullanmayı tercih edebildiklerini bireylere sunma eğilimindedir. Bu nedenle, özfarkındalık kavramı, insanları başkalarının düşünceleri tarafından kontrol edilmekten ziyade “düşünürler” ve kişinin düşüncelerinin denetleyicisi olarak algılar.

Bilinç ile Özfarkındalık Arasındaki Fark

Bilinç ile özfarkındalık arasındaki fark özetlenecek olursa;

  1. Bilinç ve özfarkındalık kavramları, filozoflar tarafından araştırılan; insan zihninin işleyişiyle ilgilidir.
  2. Bilinç kavramı, bir bireyin bilgiyi kazanma ve paylaşma becerisine odaklanmaktadır. Öte yandan, özfarkındalık kavramı, bireyin düşüncelerini ve ifadelerini çoğunluktan ayırma yeteneği ile ilgilidir.
  3. Bilinç seçimleri nasıl yaptığımızı açıklarken, özfarkındalık neden seçimler yaptığımıza odaklanır.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın