Birleşmiş Milletler ile NATO arasındaki fark: BM, uluslararası barışın korunması ve uluslararası hukuk ve işbirliği oluşturulmasına yardımcı olmak için kurulan uluslararası bir organizasyondur. NATO, Sovyet ve komünist iktidara karşı farklı ülkeler tarafından oluşturulan askeri ve siyasi bir ittifaktır.

BM ya da İngilizce ifadeyle United Nations (UN) Birleşmiş Milletler’i, NATO (North Atlantic Treaty Organization) ise Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü temsil ediyor. Her iki organizasyon birbirinden tamamen farklıdır. Her ikisi de barış ve refah, uluslararası hukuk ve güvenlik ile dünya barışının sağlanmasını amaçlar. Her iki kuruluş da amaçlarını gerçekleştirmek için çok çalışır.

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulan uluslararası bir hükümet kuruluşudur. 1945 yılında kuruldu ve 51 üyesi vardı; bu sayı sonra 198 üyeye çıktı.

Wikipedia’ya göre, Birleşmiş Milletler merkezi, New York kentindeki uluslararası topraklarda, diğer merkezleri ise Cenevre, Nairobi ve Viyana‘da bulunuyor. Üye devletlerin değerlendirmeleri ve gönüllü katkısı ile finanse edilir. Amacı, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi, insan haklarının geliştirilmesi, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi, çevrenin korunması ve kıtlık, doğal felaket ve silahlı çatışma durumlarında insani yardım sağlanmasıdır.

BM’nin öncelikli görevi barış gücüdür. Sistemi beş ana bölümden oluşmaktadır:

  • Genel Kurul (General Assembly) – ana müzakere meclisi.
  • Güvenlik Konseyi (Security Council) – barış ve güvenlik için belirli kararları vermek için.
  • Ekonomik ve Sosyal Konsey (Economic and Social Council) – uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini ve gelişmeyi desteklemek için.
  • Sekretarya – BM tarafından ihtiyaç duyulan çalışmalar, bilgi ve olanakları sağlamak için.
  • Uluslararası Adalet Divanı – birincil yargı organı.

Bu organizasyon 2001 yılında Nobel Barış Ödülü‘nü kazandı. Bir dizi yetkili ve diğer kurumlara da bu onur verildi.

NATO

NATO terimi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü‘nü ifade eder. Kuzey Atlantik Antlaşması’na dayalı uluslararası bir hükümet askeri ittifakıdır. Bu antlaşma 4 Nisan 1949‘da imzalandı ve Atlantik İttifakı olarak da biliniyor.

NATO’nun 28 üye ülkesi vardır. Ana merkezleri Belçika’nın Brüksel kentinde; Arnavutluk ve Hırvatistan‘da da ofisleri vardır. Bu örgüt, toplu savunma sistemi oluşturmaktadır ve üye devletleri, herhangi bir dış partinin saldırısına tepki olarak karşılıklı savunma yapmayı kabul etmektedir.

İki ABD üst düzey komuta kademesinin yönetimi altında inşa edilmiş entegre bir askeri yapıdır. Karargahtaki personel üye ülkelerin ulusal delegasyonlarından, askeri irtibat bürolarından ve sivil görevlilerden ve ortak ülkelerin diplomatlarından ve ayrıca üye devletlerin silahlı kuvvetlerinden sorumlu üyelerden oluşan Uluslararası Personel ve Uluslararası Askeri Şefliği’dir. Birincil komiteleri şunlardır:

  • Güvenlik Sivil Boyutu Komitesi
  • Savunma ve Güvenlik Komitesi
  • Ekonomi ve Güvenlik Komitesi
  • Siyasi Komite
  • Bilim ve Teknoloji Komisyonu

NATO savaş savunma kuruluşudur. Kolektif savunma ilkesine bağlıdır. Bir veya birkaç üyeye yönelik bir saldırının herkese karşı bir saldırı olduğuna inanmaktadır. NATO’daki ülkeler, kendilerini savunma ve barışın sağlanması için güven ve çatışmayı önleme ve ülkelerin güvenliğini sağlamak için siyasi ve askeri ittifak içindedir. Üyelerinin güvenliğini korur. Küreselleşme çağında, transatlantik barış, askeri güçlerin ötesinde, uygulanabilir ve dünya çapında uygulanan bir çabadır.

Birleşmiş Milletler ile NATO Arasındaki Fark

Birleşmiş Milletler ile NATO arasındaki fark özetlenecek olursa;

BM NATO
Açılımı Birleşmiş Milletler anlamına gelir. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü demektir.
Kuruluşu Ekim 1945 Nisan 1949
Amacı Uluslararası barışı sağlamak. Sovyet ve komünist iktidara karşı mücadele etmek.
Karakteristiği Meclis ekonomideki sorunları, uluslararası ilişkileri çözmekte, kriz zamanlarında liderlere tavsiyelerde bulunabilmektedir. Atlantik’te barışı ve düzeni sağlamak için örgütlenen daha küçük bir grup ulus.
Merkezi New York, ABD Brüksel, Belçika
Üye Sayısı 198 ülke 28 ülke
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın