Bütçeleme ve tahmin, satışlarda ve genel iş ortamında sıklıkla kullanılan iki faaliyettir. Her ikisi de para yönetimi ile uğraşsalar da ve işletme yönetiminin bir parçasıysa da, bütçeleme ve öngörme (forecasting) birbirinden tamamen farklı iki faaliyettir ve birbirinin yerine kullanılmamalıdır.

Bütçeleme

Bütçeleme, bir şirketin harcamalarının bir ölçme aracı ya da referans noktası sağlayarak belirlenmesini ve böylece şirketin fazladan değil ve diğer kritik iş faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlar. Verilen bir dönemde giderlerin ayrıntılı bir şekilde muhasebeleştirilmesini gösteren bir elektronik tablo biçimini alır. Özellikle, geleceğe yönelik planlama, değerlendirme ve diğer işlevler için bir referans görevi görecek masrafların, fonların ve beklenen kazançların kaydedilmesini içerir.

 

Bütçeleme ideal olarak yılda bir kez yapılsa da, bazı durumlarda işin tabiatına bağlı olarak haftalık, aylık veya üç ayda bir yapılabilir. Sunulan rakamlara bağlı olarak gelecekte tasarruf veya harcama yapabilir. Bu süreçte ihtimal planları (alternatif kaynaklar veya beklenen gelir gibi) geliştirilebilir.

Bütçeleme, fonksiyona ve kullanılan bağlama göre kategorize edilen farklı türdendir. İşletme bütçelemesi, aile bütçelemesi ve kişisel bütçeleme diye farklı bütçeleme kategorileri vardır.

Tahmin (Forecasting)

Tahmin, diğer taraftan, belirli bir endüstri veya şirketteki eğilimleri ve gelecek faaliyetleri tahmin etme eylemidir. Genellikle, tahmin, potansiyel veya beklenen geliri veya söz konusu gelirin kaynağını içerir. Tahmin, gerçek bütçeyle ilgili beklenen miktarı sağlayarak bütçelemeye yardımcı olur. Tahmini bilgilere dayanarak, insanlar daha sonra verimliliği korumak veya artırmak için gerekli önlemleri alabilirler.

Tahmin, verileri karşılaştırarak alternatif senaryolar hazırlamayı içerir. Dış ve iç faktörler tahmini etkileyebilir, bu nedenle şirketin finansal durumunu, sektördeki durumunu ve diğer birçok şeyi dikkate almak önemlidir.

Genellikle her yıl yapılan bütçelemenin aksine, tahmin daha sık yapılabilir. Ancak bütçeleme gibi, bir elektronik tablo ya da öngörüler, hareketler ve önerilerden oluşan yazılı bir rapordan oluşur.

Tahmin farklı türlerde olabilir: nitel, niceliksel, açıklayıcı ve zamana dayalı yöntemler.

Bütçeleme ile Tahmin Arasındaki Fark

Bütçeleme ile tahmin arasındaki fark basitçe özetlenecek olursa; bütçeleme, finansal hedefi tanımlarken, tahmin, geçmiş ve gelişen duruma göre gelecekteki bir performans üzerinde öngörülerde bulunur.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın