Canlılar vs. Cansızlar

Canlılar isimlerinden de anlaşılacağı üzere canlı ve aktiftirler. Hücrelerden meydana gelir ve doğma, büyüme, çoğalma, hareket etme, uyum sağlama, evrimleşme, tepki verme ve ölme gibi hayatsal faaliyetlerde bulunurlar. Canlılar günlük yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Yaşayan canlı organizmalara örnek olarak insanlar, hayvanlar, bitkiler ve mikro organizmalar gösterilebilir.

Cansızlar ise herhangi bir yaşam belirtisi göstermezler. Büyümezler, nefes alıp vermezler, gelişmezler, evrimleşmezler, tepki vermezler, uyum sağlamazlar, hareket etmezler, ölmezler ve enerjiye ihtiyaç duymazlar. Cansız ve yaşamayan şeylere örnek olarak taş, kağıt, masa, laptop, kitap, bina ve araba gibi şeyler gösterilebilir.

Yaşamın devamı için bütün canlılar enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiye farklı şekillerde ulaşılabilir. Örneğin insanlar oksijen soluyarak yiyeceklerden aldığı enerjiyi salar. Bitkiler ışık enerjisi ile fotosentez yapar. Cansızların bu tür faaliyetleri yoktur ve herhangi bir enerjiye muhtaç değillerdir.

Canlılar büyür ve çoğalırlar. Hayvanlar ve insanlar çeşitli şekillerde üreyerek çoğalırlar. Bitkiler de tohumlar sayesinde çoğalırlar. Belirli bir süre sonra tüm canlılar olgunlaşır, yaşlanır ve ölür. Yerlerine daha genç canlıları bırakırlar. Cansızlar ise büyümez, çoğalmaz ve ölmezler.

Canlıların bir diğer karakteristik özelliği hareket etmeleridir. Bir yerden başka bir yere hareket edebilirler. Hareket şekilleri farklılık ve çeşitlilik gösterir. İnsanlar ayaklarıyla, hayvanlar ayak ve elleriyle, amipler yalancı ayaklarıyla ve kuşlar da kanat ya da ayaklarıyla hareket eder bir yerden başka bir yere giderler. Hatta bitkiler bile hareket kabiliyetine sahiptirler. Örneğin ayçiçeği yüzünü güneşe doğru döner. Bu bir hareket etmedir. Cansızlar ise hareket edemezler. Sabit bir şekilde oldukları yerde kalırlar.

İlgili Haber:  Plasenta ile Göbek Bağı Arasındaki Fark

Canlıların başka bir özelliği de bulundukları ortama uyum sağlamalarıdır. Canlıların duyu organları vardır, tepki gösterir ve uyarılırlar. Örneğin ateşe elimizi yaklaştırdığımızda yanacağımızı hisseder ve elimizi uzaklaştırırız. Bukalemunlar bulundukları ortama göre renk değiştirirler. Cansızların ise herhangi bir duyuları ya da hisleri yoktur. Herhangi birşeye tepki vermezler. Bir kağıdı ateşe atarsak yanar. Bir taşı suya bırakırsak batar. Herhangi bir tepki vermezler. Hayatta kalma içgüdüleri yoktur çünkü hayat sahibi değillerdir.

Canlılar ile Cansızlar Arasındaki Fark

Canlılar ile cansızlar arasındaki fark özetlenecek olursa;

Canlılar hareket eder, cansızlar hareket etmez.

Canlılar için enerji gereklidir, cansızların enerjiye ihtiyacı yoktur.

Canlılar doğar, büyür ve ölür. Cansızlar sabittir.

Canlılar nefes alıp verir. Cansızlar nefes alıp vermez.

Canlılar çevrelerine uyum sağlar ve tepki verirler. Cansızlar da böyle bir durum sözkonusu değildir.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here