Kategori: Hukuk

Gözaltı ile Tutuklanma Arasındaki Fark

Sık sık, kolluk görevlileri tarafından bir kişinin yakalanmasına atıfta bulunulduğunda “birisi gözaltına alındı” veya “bir kişi tutuklandı” ifadesini duyarsınız. Tutuklama ve gözaltı arasındaki fark önemli bir ayrım yapmakla birlikte, karışık olabilir çünkü her iki durumda da çok önemli üç unsuru paylaşırlar: kolluk tarafından alınan önlem için yasal bir gerekçe vardır; bireyin hareket özgürlüğüne ilişkin bir sınırlama vardır; her ikisi de

Okumaya devam et

Savaş Suçları ile İnsanlığa Karşı Suçlar Arasındaki Fark

Savaş suçları ile İnsanlığa karşı suçlar arasındaki fark ayırtedilebilmesi için bu iki ifadenin kapsamına bakmak gerekir. İnsanlığa karşı suçlar ve savaş suçları çatışma zamanlarında yaşanabilen suçlardır. Bu suçların her ikisi de genellikle sivil ya da eyaletlerarası çatışmalarda savaşan gruplar tarafından sürdürülür. Savaş suçları, uluslararası anlaşmalarla belirlenen protokollerin ihlali olduğunda ortaya çıkar. Çatışma sırasında vatandaşların ve savaş esirlerinin tedavisinde bütün ulusların anlaşma

Okumaya devam et

Mülteci ile Göçmen Arasındaki Fark

Mülteci ile göçmen arasındaki fark çok keskin çizgilerle birbirinden ayrılır. Mülteci Kimdir? 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler’in ortak anlaşmasıyla imzalanan 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi’nde mülteci şöyle tanımlanmıştır: “Irk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüş gibi nedenlerle zulme uğramaktan korku nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku nedeniyle kendisini o ülkenin güvenliğine emanet etmeye

Okumaya devam et

Tutuklu ve Hükümlü Arasındaki Fark

Anahtar fark: hükümlünün ceza aldığının kesinleşmiş, tutuklunun ise kesinleşmemiş olmasıdır. Hükümlü Hükümlü bir suçtan suçlu bulunmuş ve mahkeme tarafından hüküm giymiş kimseye denir. Hükümlü veya mahkûm; yapmış olduğu fiilden dolayı hukukî açından başkasının haklarına zarar verdiği gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılıp islah edilen, hüküm giymiş kişidir. Hapishanede isteği dışında belli veya belirsiz bir süre kalması mecburileştirilmiştir. Kişi bu ceza süresi sonunda topluma salıverilir.

Okumaya devam et