Caz ile Blues Arasındaki Fark

Caz ve Blues, iki ayrı Amerikan müzik geleneği olarak da görülebilen müzik türleri veya tarzlarıdır. Bunlar büyük olasılıkla Güney Amerika kaynaklı olmaları nedeniyle birbiriyle ilişkilidir. İki türün ayırt edilmesinde yaşanan karışıklık, muhtemelen sanatçıların bu günlerde yaptıkları sayısız müzik geçişlerinden kaynaklanmaktadır.

New Orleans‘ta doğan caz müziği başlarda “jass” olarak anıldı ve daha sonra sondaki 2 ss düşerek “cool” anlamına gelen Jazz oldu. 19. yüzyılın ilerleyen dönemlerinde caz, çeşitli müzik gruplarında şekillenmiştir. Cazın temel tarzı, saksofon, piyano, kornet ve trombonun hakimiyeti altındadır.

Özellikle Mississippi‘nin güneyinden doğan blues, ilk defa 1920’lerde kaydedilen blues müziğiyle ortaya çıktı. Bu zamanlarda blues, genellikle caz müzik topluluklarına kıyasla bir solo olarak çalındı. Her ne kadar blues uzun zamandan beri karmaşık gruplardan yararlanmak için gelişse de, ilk blues solo çalar sadece bir slayt gitarını birincil müzik aleti olarak kullandı.

Caz müziğinin doğuşundan sonra geniş kesimlere nüfuz etmesi kuzeye yani Chicago ve New York’a doğru ilerlemesiyle başladı. Caz müziğindeki ırklararası tınıdan dolayı kuzeyden birçoğu caz müziğini benimsedi ve onu ülke çapında popüler bir müzik haline getirdi. Cazın popülerliğinin patlamasının aksine, blues sadece Texas ve Chicago’da nüfuz etmiştir. Ve blues, 1950’lerin rock ‘n’ roll devrimi öncesinde daha kentsel bir müzik tarzı haline gelerek kendi destekçi yelpazesini buldu.

Teknik açıdan bakarsak, caz müziğinde blues’un aksine, daha fazla senkop (normal atımlardan ritmik sapmalar) vardır. Caz biraz daha vokal olan blues’lara kıyasla temelde daha enstrümantaldir.

Caz ile Blues Arasındaki Fark

Dikkat çeken sanatçılar açısından öncü caz albümleri, Edward Ory ve Creole Orkestrası’ndan geldi. Bakınız: Senfoni ile Filarmoni Orkestrası arasındaki fark

Diğer popüler ve dikkat çekici caz müzisyenleri George Lewis ve Louis Armstrong‘du. Bununla birlikte, John Coltrane ve Miles Davis gibi caz ikonlarının aşırı derecede dikkate değer başarılar elde etmesi 1960’larda oldu. Öte yandan, Blind Lemon Jefferson ve Robert Johnson, blues müziğinin ön planında yer aldı. B.B. King, elektrik blues’uyla birlikte bugünün modern blues müzisyenlerinde de büyük bir etkiye sahip oldu.

Caz ile Blues Arasındaki Fark

Caz ile blues arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Caz New Orleans‘tan, blues ise Mississippi‘den gelir.
  • Caz, ilk doğuş yıllarında Amerika’nın neredeyse her eyaletine yayılmıştır, blues ise belli başlı yerlerde popüler olmuştur.
  • Caz, blues’tan daha fazla senkopa sahiptir ve bu onu daha karmaşık bir müzik stili haline getirir.
  • Blues, enstrümental caz müziğinden farklı olarak, normalde daha sesli (vokal) bir müzik şeklidir.

Senfoni ile Filarmoni Orkestrası Arasındaki Fark

Senfoni ile filarmoni orkestrası arasındaki fark nedir bu yazıda inceleyeceğiz.

Dördüncü sınıf matematik öğretmeni size “her karenin bir dikdörtgen, ancak her dikdörtgenin bir kare olmadığını” söyleyince beyninizin patladığını hatırlayın. Bu tür bir şey. Her senfoni bir orkestradır, ancak her orkestra bir senfoni değildir. Aynı şekilde, her filarmoni bir senfonidir, ancak her senfoni bir filarmoni değildir.

Orkestra bir grup yaylı çalgıdan oluşan koroyu ifade etmekte kullanılan genel bir terimdir. İki temel orkestra türü vardır: oda orkestrası (küçük) ve senfoni orkestrası (büyük). Oda orkestraları 50 veya daha az müzisyenden oluşur. Bu orkstradakilerin tamamı sadece yaylı çalgı çalıyor olabilir. Oda orkestrası adından da anlaşılacağı üzere eski zamanlarda küçük, özel gruplara, aristokratlara ve saray mensuplarına özel müzik icra eden orkestradır.

Senfoni ile Filarmoni Orkestrası Arasındaki Fark
Şikago Senfoni Orkestrası

Senfoni orkestrası ise 100’den fazla müzisyenden oluşabilir. Senfoni orkestrasında yaylı, vurmalı ve üflemeli çalgılar ile bando ve mızıkadan oluşabilir. Bu orkestrada 18 ile 25 arasında farklı müzik enstrümanı bulunabilir.

Esasen, bir orkestra bir senfoni çalacak kadar büyükse, bu bir senfoni orkestrasıdır. Bu kadar basit!

Tamam, belki değil.

Peki senfoni ile filarmoni orkestrası arasındaki fark nedir?

Senfoni ile filarmoni orkestrası benzer şeylerdir. Aynı boyuttadırlar ve aynı tür müzikleri çalarlar. Senfoni ile filarmoni orkestrası arasındaki en temel fark aslında belirleyici kimlik farkıdır. Senfoni-filarmoni arasındaki uçurum sadece bir kimlik meselesidir. Örneğin Brooklyn Filarmoni Orkestrası ile Brooklyn Senfoni Orkestrası New York’tadır ve bu iki orkestra aynı tür orkestralardır ve tek farkları isimleridir. Böylece karıştırılmazlar.

Senfoni ile Filarmoni Orkestrası Arasındaki Fark
Los Angeles Filarmoni Orkestrası

Senfoni orkestrası genel bir isimdir. Filarmoni orkestrası ise daha az genel bir isimdir. Örneğin her filarmoni orkestrası aynı zamanda bir senfonidir fakat her senfoni bir filarmoni değildir.

Filarmoni Yunanca “harmoni sevgisi” anlamına gelir. Kökeni 1813’lü yıllara dayanır. Orkestra ifadesi ise daha eskidir.

Her kelimenin çağrışımları biraz farklıdır. “Filarmoni”, “sevgi dolu bir uyum” veya daha genel anlamda türden bağımsız olarak iyi müziğe değer veren birisi (veya bu durumda bir organizasyon) anlamına gelir.

“Senfoni”nin anlamları daha fazladır. Orkestra için 3-4 hareketi içeren belirli bir müzik kompozisyon türüdür. Terim aynı zamanda ahenkli sesi ya da orkestranın geri kalanı tarafından yedeklenen belirli enstrümanlara sahip bir müzikal pasajı tanımlayabilir.

“Senfoni” genel olarak daha klasik çağrışımlara sahipken, hem senfoni hem de filarmoni orkestraları klasik, modern ve pop eserler çalar.