Sol Beyin ile Sağ Beyin Arasındaki Fark

Önce beynin bilgiyi nasıl işlediğine hızlı bir bakış atalım. Sol beyin: mantık, analiz, sıralama, doğrusal düşünce, matematik, dil, somut gerçekler, kelimelerle düşünme, şarkı kelimeleri ve hesaplama. Sağ beyin: yaratıcılık, hayal gücü, bütünsel düşünme, sezgi, sanat (motor becerileri), ritim, sözel olmayan, duygular, görsellik, şarkı tonları ve hayal kurma. Bildiğiniz gibi, insan beyni sağ beyin ve sol beyinden oluşur. Bu iki parça … Devamını oku…Sol Beyin ile Sağ Beyin Arasındaki Fark

Irkçılık ile Önyargı Arasındaki Fark

Önyargı ve ırkçılık geçmişte yaşanan acıların bir hayli sorumlusu olmuştur. Tarih hafızamızı yokladığımızda geçmişteki ve günümüzdeki savaşların çoğunun ırk ayrımcılığı ve basmakalıp önyargılardan meydana geldiğini görebiliriz. Bugün içinde yaşadığımız toplum ayrımcılıktan uzak değildir ve ırkçılık ve önyargı toplumun kendisi tarafından aşılanan ve bireylerin kişiliğinin yıkıcı unsurları olmaya devam etmektedir. Bu nedenle ırkçılık ile önyargı arasında net … Devamını oku…Irkçılık ile Önyargı Arasındaki Fark

Yapısalcılık ile İşlevselcilik Arasındaki Fark

Yapısalcılık ve işlevselcilik psikolojiye iki farklı yaklaşımdır. Her ikisi de, insan davranışlarını farklı açılardan açıklamaya çalışan ve psikolojiye farklı açılardan yaklaşan erken dönem psikoloji kuramlarıdır. İlk olarak yapısalcılık ortaya çıktı ve daha sonra işlevselcilik bu teoriye bir tepki olarak doğdu. Yapısalcılık Yapısalcılık psikolojideki ilk resmi teori olarak düşünülebilir ve kendi disiplini içerisinde biyoloji ve felsefeden ayrılır. Yapısal psikoloji ilk … Devamını oku…Yapısalcılık ile İşlevselcilik Arasındaki Fark