ESOL ile IELTS Arasındaki Fark

Farklı bir ülkede bulunan bir üniversitede öğrenim görmek isteyen birçok insan için, sadece notları, transkriptleri ve bu ülkedeki kalışlarını finanse edebilecekleri bütçeleri yeterli değil- İngilizce konuşma, okuma ve anlama seviyesi de önemlidir. Bunun nedeni, dünyanın her yerinde ortak dil İngilizce olmaya devam etmektedir.

ESOL ile IELTS Arasındaki Fark

Bireylerin İngiliz dili komutlarını anlamada standart bir ölçümünü sağlamak için, potansiyel bir öğrencinin alabileceği çeşitli sınavlar vardır; bunlar, ilgili üniversitenin gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu sınavlardan ikisi ESOL ve IELTS‘dir. Bu iki sınav hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu makaleyi okumaya devam edin.

Hem IELTS hem de ESOL sınavları, ana dili İngilizce olmayan konuşmacılar tarafından değerlendirilmektedir. Bunun anlamı, İngilizce’nin kişinin menşe ülkesinde kullanılan ilk dil veya ulusal dil olmadığı anlamına gelir. Bu sınavlar, kişinin İngilizce konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerisini ölçebilmektedir.

IELTS, akademik amaçlar için dört alanı da kapsayan, İngilizce dilinin genel komutasını test etmek için yalnızca bir sınav seti kullanmaktadır. Bu sınavın sonuçları iki hafta içinde açıklanmaktadır ve şu anda üniversitelere başvurmak isteyen uluslararası potansiyel öğrencilerin sunması gereken şartların bir parçası olarak Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika’daki üniversiteler tarafından kabul edilmektedir. Bazı ülkelerde, IELTS sınavından kazanılan puanlar başka bir ülkeye göç etmek isteyenlerin gereksinimleri arasındadır. Bununla birlikte, bu sınavların sonuçları sadece iki yıl geçerlidir. Bu süre geçtikten sonra, bireysel sınavı tekrar almalıdır.

Öte yandan, ESOL, belirli bir şahsın gereksinimlerine bağlı olarak İngilizce dilinin yeterliliğini ölçmek için birtakım farklı incelemelerden yararlanır. Bu sınavların her biri özel olarak belirli bir endüstri için özel olarak hazırlanmıştır. Örneğin, ana dili İngilizce olan bir ülkeden bir öğretmen, anadili İngilizce olan bir ülkede istihdam edilmek istemektedir ve ILEC yerine öğretmenleri ağırlayan ESOL sınavına giren TKT’yi alması gerekmektedir. Bu nedenle, ESOL sınavları genellikle lisanslı ve belirli bir alan veya sektörde pratik yapmak için uzmanlaşmış göçmenler tarafından yapılır. Bu sebeple, ESOL sınavlarının sonuçları herhangi bir son kullanma tarihine sahip değildir. Bu, bir kişinin ona on yıl içinde verilen ESOL sertifikasını yine de kullanabileceği ve sertifikanın hala tanınacağı anlamına gelmektedir.

ESOL ile IELTS Arasındaki Fark

ESOL ile IELTS arasındaki fark özetlenecek olursa;

 1. ESOL ve IELTS, İngilizceyi konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini göstermek için İngilizce konuşmayan ülkelerden gelen kişiler tarafından yapılan sınavlardır.
 2. IELTS, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Devletler’de bulunan bir üniversitede okumak isteyen öğrenciler tarafından yaygın olarak kullanılır. ESOL, yaygın olarak ana dili İngilizce olan bir ülkede çalışma vizesine başvuran kişiler tarafından kullanılır.
 3. IELTS sınavının sonuçları yalnızca sınavın alındığı andan itibaren iki yıl geçerlidir. ESOL belgesinin herhangi bir son kullanma tarihi yoktur.

IELTS ile TOEFL Arasındaki Fark

Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemleri (IELTS) ve Yabancı Dil olarak İngilizce Testi (TOEFL), yüksek öğrenim gören veya yurtdışında çalışmak isteyen ama ana dili İngilizce olmayanların İngilizce dil yeterliliğine bakmak için yapılan iki testtir. IELTS ve TOEFL, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve üniversiteler tarafından yaygın şekilde kabul gören, İngilizce dilinin iki standart testidir.

IELTS ile TOEFL Arasındaki Fark

British Council, Cambridge Üniversitesi ve IELTS Avustralya, IELTS’yi yönetir. Bir anlamda, Britanya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki üniversiteler geleneksel olarak IELTS kullanır. Öte yandan, TOEFL ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ETS tarafından yönetilmektedir. Amerikan ve Kanada üniversiteleri TOEFL’ı yaygın şekilde kullanmaktadır.

Fark edilen başlıca farklardan biri, IELTS’nin İngiliz İngilizcesini ve TOEFL’un Amerikan İngilizcesini kullanmasıdır.

Hem TOEFL hem de IELTS, okuma, konuşma ve yazma gibi testleri içeren benzer kalıplardan oluşsa da, formatlarında pek çok farklılık vardır.

Okuma ve dinleme bölümlerini karşılaştıracak olursak, TOEFL çoktan seçmeli soruları kullanırken, IELTS, bir başvuru sahibinin bir sözcükten kelimeleri kopyalamasını ister.

TOEFL’a hazırlanmak daha kolaydır. Neredeyse her zaman, TOEFL testleri aynı biçimde yürütülür. Öte yandan IELTS biçimi zaman zaman değişebilir.

IELTS’de, puan bireysel ölçütlere dayanmaktadır, ancak TOEFL’da genel performans vardır. IELTS puanı farklı ölçütlere dayanır ve kelime seçimi, gramer, mantık, akıcılık ve uyum için ayrı ayrı bakılır. Bir konuyu iyi sunmuşsanız, ancak küçük gramer hataları var ise, genelde konu iyi ele alındığında küçük hatalar genel olarak yok sayılır ve TOEFL puanına etki etmez. IELTS’de ise böyle bir taviz beklenemez.

TOEFL temelde Kuzey Amerikalı’lar için tasarlanmıştır. Okuma bölümündeki her şey, yazı ve stil Kuzey Amerika İngilizcesini temel alır. Ancak IELTS temel olarak çeşitli bölgeler için tasarlanmıştır. Testte yer alan yazı tarzı ve vurgular, farklı ülkelerdeki konuşmacılar için tasarlanmıştır.

IELTS ile TOEFL Arasındaki Fark

IELTS ile TOEFL arasındaki fark özetlenecek olursa;

 1. TB Konseyleri, Cambridge Üniversitesi ve IELTS Avustralya, IELTS’yi yönetir. Öte yandan, TOEFL ABD merkezli ve kar amacı gütmeyen ETS tarafından yönetilmektedir.
 2. Britanya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki üniversiteler geleneksel olarak IELTS kullanmaktadır. Amerikan ve Kanada üniversiteleri TOEFL’u yaygın şekilde kullanmaktadır.
 3. IELTS İngiliz İngilizcesini kullanır, TOEFL Amerikan İngilizcesini kullanır.
 4. TOEFL çoktan seçmeli soruları kullanır, IELTS ise, bir başvuru sahibinin bir sözcükten veya sözcük öbeğinden sözcükleri kopyalamasını ister.

A.M ile P.M Arasındaki Fark

A.M ile P.M Arasındaki Fark: AM Latince “öğleden önce” anlamına gelen “ante meridiem” kelimesinin kısaltmasıdır. PM ise yine Latince “öğleden sonra” anlamına gelen “post meridiem” kelimesinin kısaltmasıdır.

12-Saat Periyodu

A.M ile P.M arasındaki fark ancak 12-saatlik periyotların iyice kavranmasıyla anlaşılabilir. Günümüzde çoğu saat 12 saatlik periyotlardan oluşur. Yani bir gün içindeki 24 saatin 12 saatlik iki periyoda bölünmesinden oluşur.

 • Ante meridiem (am): Öğleden önce. Yani gece yarısı (00.00) ile öğlen (12.00) arasındaki zaman dilimi.
 • Post meridiem (pm): Öğleden sonra. Yani öğlen (12.00) ile gece yarısı (00.00) arasındaki zaman dilimi.

Ante meridiem yaygın olarak AM, A.M., am veya a.m. şeklinde yazılır. Post meridiem ise PM, P.M., pm veya p.m şeklinde yazılır.

A.M ile P.M Arasındaki Fark

Gece yarısı ve öğlen dışında gün boyunca her saat am veya pm ile ifade edilir ki belirtilen saatin sabah mı, öğleden sonra mı yoksa akşam mı olduğu anlaşılsın.

Gece yarısından itibaren geçen saat

24-saatlik bir saat gece yarısından bu yana geçen zamanı gösterir. Örneğin 6 Haziran 23:00 şu demek: 6 Haziran gece yarısından itibaren 23 saat geçmiş.

24-saatlik zaman biçimi bazen askeri saat biçimi olarak da bilinir.

Tarihçesi

Günü 24 saate ilk bölen milletin Mısırlılar olduğuna inanılır. Mısırlıların 12 tabanlı sistemi kullanmaları buna kanıt olarak gösterilir.

Bazı tarihçiler ise Mısırlıların gece vaktini belirlemek için decans adı verilen 36 sistemleri yıldızları kullandıklarını belirtir.

12 pm veya Öğle?

Aslında 12 pm ifadesi akla yatkın değil. Çünkü öğleden sonra olarak ele alınmaz. Benzer şekilde 12 am de mantıklı bir ifade değil çünkü öğleden önce değil. Bu yüzden bu vakitlerin gece yarısı ve öğlen şeklinde ifade edilmesi daha mantıklı.

Not: Pek çok dijital saat gece yarısı ve öğlen vaktini ifade etmek için 12pm ve 12am kullanır.

Dönüştürme

AM veya PM zaman dilimlerini 24-saatlik biçime aşağıdaki formülle dönüştürebilirsiniz:

 • Gece yarısından 12.59 am’e kadar 12 saat çıkarın. Örnek: 12:49 am’in 24-saat karşılığı; 12:49-12 = 00.49
 • 1 am’den öğlene kadar olan vakit için birşey yapmayın. Örnek: 11:49 am’in 24-saat karşılığı; 11:49
 • 12:01 pm’den 12:59 pm’e kadar olan vakit için birşey yapmayın. Örnek: 1:49 pm’in 24-saat karşılığı; 1:49
 • 1.00 pm’den gece yarısına kadar 12 saat ekleyin. Örnek: 1:49 pm’in 24-saat karşılığı; 1:49+12=13:49

Tam tersi de 24-saatlik biçimi am’e çevirmek için kullanılabilir.

A.M ile P.M Arasındaki Fark

Zaman Biçimleri
12-saat 24-saat
12:00 (gece yarısı) 0:00 (günün başlangıcı) veya 24:00 (günün sonu)
12:01 am 0:01
1:00 am 1:00
2:00 am 2:00
3:00 am 3:00
4:00 am 4:00
5:00 am 5:00
6:00 am 6:00
7:00 am 7:00
8:00 am 8:00
9:00 am 9:00
10:00 am 10:00
11:00 am 11:00
12:00 (Öğlen) 12:00
12:01 pm 12:01
1:00 pm 13:00
2:00 pm 14:00
3:00 pm 15:00
4:00 pm 16:00
5:00 pm 17:00
6:00 pm 18:00
7:00 pm 19:00
8:00 pm 20:00
9:00 pm 21:00
10:00 pm 22:00
11:00 pm 23:00

İngiltere, Büyük Britanya ve Birleşik Krallık Arasındaki Fark

Anahtar Fark: İngiltere; Büyük Britanya ve Birleşik Krallık altında bir ülkedir. Büyük Britanya; Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı içerir. Birleşik Krallık; İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı kapsar.

Pek çok insan İngiltere, Büyük Britanya ve Birleşik Krallık (UK) ifadelerini birbirine karıştırır ya da bu ifadelerin aynı yer olduğunu düşünür. Bu üç isim de genel olarak benzer ve yakın coğrafi bir konumu işaret etse de çok farklı anlamlar içerirler.

İngiltere (England)

İngiltere (England) Birleşik Krallık’ın (United Kingdom) bir parçasıdır ve İskoçya ile Galler’le aynı sınırı paylaşır. İrlanda Denizi İngiltere’nin kuzeybatısındayken, Celtic Denizi güneybatısındadır. Doğudaki Kuzey Denizi ve güneydeki İngiliz Kanalı ülkeyi Avrupa kıtasından ayırır. İngiltere’nin ayrıca Scilly, Wight gibi 100’den fazla irili ufaklı adası vardır. İngiltere’nin tarihi Taş Devri’nin sonlarına kadar gider. İngiltere ismini milattan sonra 927 yılında alır. İngiltere teknoloji, hukuk ve kültür noktalarında dünya üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dünya üzerindeki pek çok ülkenin hukuki ve politik sistemi İngiltere baz alınarak hazırlanmıştır.

İngiltere, Büyük Britanya ve Birleşik Krallık Arasındaki Fark

Büyük Britanya (Great Britain)

Büyük Britanya Kuzey Atlantik’te bir adadır. İçerisinde Galler, İngiltere ve İskoçya vardır. Büyük Britanya 1707 yılında Kral James I tarafından kuruldu. Büyük Britanya Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda’nın egemen devletidir. İngiltere’nin büyük bir bölümü, İskoçya ve Galler Büyük Britanya üzerindedir. Büyük Britanya İngiliz Adaları’nın ve Avrupa’nın en büyük adasıdır. İskoçya Büyük Britanya’nın üst tarafında, Galler ise güneybatı tarafındadır.

Birleşik Krallık (United Kingdom)

Birleşik Krallık (UK) aslında Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın kısa adıdır ve egemen bir devlettir. Egemen devlet merkezi bir hükümet tarafından yönetilen bir birim demektir. Bu egemen devlet İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı birleştirir. Ayrıca pek çok küçük adayı da kapsar. Kuzey İrlanda Birleşik Krallık’ın başka bir devlet ile sınıra sahip tek parçasıdır. Sınırını paylaştığı ülke ise İrlanda Cumhuriyeti’dir.

Peki bu üç isim zaman içinde nasıl şekillendi? Tarihsel olarak inceleyelim: İngiltere ve İskoçya’nın 1603 yılına kadar ayrı yönetimleri vardı. Kraliçe Elizabeth I yerine geçecek herhangi bir varis bırakmadan ölünce bu durum değişti. İskoçya kralı James VI İngiltere kralı oldu. Aynı zamanda İrlanda ve Fransa’nın da kralı idi. Ülkeleri daha iyi ve kolay yönetebilmek için İngiltere, İskoçya ve Galler’i birleştirmeye çalıştı. 1707 yılında Act of Union adında bir yasa ile Büyük Britanya Birleşik Krallığı’nı kurdu. Bunu takiben, 1801 yılında İrlanda Parlementosu bu birliğe katılma kararı aldı ve birlik Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı adını aldı. 1922 yılında İrlanda’daki güney ülkelerin çoğu bağımsızlık ilan etti ve bu birlikten ayrıldı.

İngiltere Britanya Birleşik Krallık
Kuruluş 927 MS 1707 1922
İçerdiği Bölgeler İngiltere İngiltere, Galler ve İskoçya İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda
Nüfus ~53 milyon ~61 milyon ~64 milyon
Etnik Gruplar 85.4% Beyaz
7.8% Asyalı
3.5% Siyahi
2.3% Karışık
0.4% Arap
0.6% Diğer
86.8% Beyaz
7.1% Asyalı
3.1% Siyahi
2.0% Karışık
0.3% Arap
0.6% Diğer
87.1% Beyaz
7.0% Asyalı
3.0% Siyahi
2.0% Karışık
0.9% Diğer
Diller İngilizce Galce, İngilizce, İskoçca Galce, İngilizce, İskoçca, İrlandaca
Baskın Dinler Hıristiyanlık Hıristiyanlık, Katolik, Protestanlık Hıristiyanlık, Katolik, Protestanlık, İslam, Hinduizm, Budizm, Yahudilik

Holiday ve Vacation Arasındaki Fark

Anahtar Fark: Holiday ve vacation kelimeleri ingilizcede genelde tatil anlamında kullanılsa da farklı anlamlara gelirler. Holiday genelde okulların, devlet dairelerinin tatil edildiği ve özel olarak kutlanan gün anlamına gelir. Vacation ise iş, okul ve diğer normal aktivitelerin durduğu, çalışmadığı gün anlamındadır. Vacation genelde 1 ya da 2 günden uzun sürer.

Holiday ve vacation kelimeleri ingilizcede genelde hep tatil için kullanılır. Aralarında teknik açıdan bazı ufak farklılıklar vardır.

Holiday ve Vacation Arasındaki Fark

Her iki kelime de günlük normal aktivitelerinize ara vermeniz, tatile girmeniz manasındadır. Bir kişinin günlük belirli iş veya okul takviminden alınan her gün aslında bir tatil olarak değerlendirilir.

Holiday kelimesi köken olarak “holy day” yani “kutsal gün” kelimelerinden gelir. Yani o günün kutsal olduğu anlamındadır. Holiday özel olarak kutlanan gün ya da günler anlamındadır.

Vacation ise daha çok günlük normal aktivitelerin durması ya da ara verilmesini refere eder. Örneğin okul 2 hafta tatil olacak derken vacation kelimesi kullanılır. The school will be on vacation for two weeks gibi. Ya da bir kişi günlük işlerine bir ara verip tatile çıkacaksa genelde vacation kelimesi kullanılır. Örneğin, 2 haftalık bir tatile çıkacağım. I am going to vacation for two weeks gibi. Bu süre zarfında kişi evde yatabilir, dinlenebilir ya da dışarıda gezebilir. Bunların hepsi vacation olarak refere edilir.

Fakat zamanla holiday kelimesi sadece kutsal ve özel belirli günleri ifade etmekten çıkıp vacation yerine de kullanılmaya başladı. Dolayısıyla bugün baktığımızda bu iki kelime neredeyse birbirini anlam olarak tam karşılar hale geldi. Örneğin ben tatile gideceğim derken “I am going on a holiday” ya da “I am going on a vacation” kelimeleri kullanılabilir ve aralarında anlam olarak hiçbir fark yoktur. Her ikisi de kişinin tatile çıkacağını belirtir. Sadece kullanımları bölgeden bölgeye değişir. Bazı yerlerde insanlar holiday kullanmayı tercih ederken başka bir bölgenin insanları ise vacation kullanmayı tercih eder.

Holiday ile vacation arasındaki en büyük fark ise tatil süresinin uzunluğudur. Holiday 1 ya da 2 günlük bir tatil anlamına gelirken, vacation 2 günü geçen daha uzun süreli tatiller için kullanılır.

Bu iki kelimenin etimolojisine ve sözlük anlamlarına baktığımızda da aralarındaki farkı görürüz:

vacation: “freedom or release” (from some activity or occupation), “leisure, a being free from duty,” from vacare “be empty, free, or at leisure”.

holiday: “holy day; Sabbath,” from halig “holy” (see holy) + dæg “day” (see day); in 14c. meaning both “religious festival” and “day of recreation”.

Sözlük anlamlarından da görüleceği üzere vacation daha çok işten azade olma, boş olma, izne ayrılma, serbest kalma gibi anlamlara daha yatkın iken holiday daha çok kutsal gün anlamında ve özel gün ve bayramlara referans içerir.

Dad ve Father Arasındaki Fark

Anahtar fark: İngilizcede dad ve father baba anlamına gelir fakat aralarında fark vardır. Father bir çocuğun biyolojik babasıdır, aynı DNA’ları taşır. Dad ise daha çok yakınlık ifade eder. Dad bir çocuğun gelişiminde ve büyümesinde aktif rol oynar ama aynı DNA’ları taşımıyor olabilir.

Dad ve Father Arasındaki Fark

Tanım olarak dad ve father aynıdır. Her ikisi de baba anlamındadır fakat kullanımları yıllar içerisinde biraz farklılık göstermiştir. Father bir bebeğin biyolojik babasıdır ve aynı DNA’ları taşır. Babanın toplum içindeki geleneksel rolü çocuğunun gelişiminde ve büyümesinde aktif rol almaktır. Babanın çocuğun karakteri, psikolojisi ve davranışları üzerinde etkisi vardır.

Fakat her baba çocuğunun hayatında aktif rol almayabilir. ABD gibi ülkelerde pek çok baba çocuk doğduktan sonra kendi görevlerinin bittiğini düşünür. Elbette hala çocuğun babasıdırlar ve aynı dna’ları taşırlar fakat çocuğun büyümesi ve gelişimiyle ilgili aktif rol ve sorumluluk almayı reddedebilirler. Faturaları zamanında ödeyebilir, ailesine yiyecek ve para sağlayabilir. Fakat eğer çocuğunun neden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorsa, okulda derslerinin nasıl olduğunu bilmiyorsa, çocuğu büyük ihtimalle onu dad olarak değil father olarak görecektir.

Dad daha çok yakınlık ve samimiyeti ifade eder. Father ise çok daha resmi ve ciddidir. Dad çocuğun hayatında aktif rol alır, hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri bilir, okul durumunu takip eder, onunla sosyalleşir. Dad çocuğun biyolojik babası olmayabilir ve aynı dna’ları taşımıyor olabilir. Dad üvey baba da olabilir veya çocuğun hayatındaki amca, dayı gibi bir insan da olabilir.

Araştırmalara göre babanın çocuğunun yaşamında aktif rol alması çocuğun geleceği üzerinde genelde olumlu sonuçlar verir.

Dad çocuğun ilgiye, yardıma, desteğe, arkadaşlığa ihtiyaç duyduğu anda yanında bulduğu kimsedir. Father ise geleneksel babadır, resmidir, ciddidir. Dad çocuğun okuldaki tiyatro gösterisini izlemeye gider, futbol maçını izlemeye gider, onunla sinemaya gider, yemek yer ve samimiyet kurar. Father ise çocuğuna sadece maddi anlamda destek olur. Onunla arkadaş olma, hayatında aktif rol alma gibi bir sorumluluk almaz. Father ile dad arasındaki en büyük fark budur. Father maddi, dad ise manevi babadır. Father olmak çok kolaydır ama dad olmak çok zordur.

Fakat bu ifadeler subjektiftir. Bazen çocuklar kendilerine dad gibi davranan babalarına father diyebilirler ya da tam tersi de olabilir. Dolayısıyla bazen bu kullanım farklılık gösterebilir. Bazen çocuklar babalarını da, pa olarak da çağırabilir.

Dad ile father arasındaki farkı anlatan ingilizce bir atasözü vardır: “Any man can be a father, but it takes a special person to be a dad”. Yani şu demek: “Her erkek father olabilir ama dad olabilmek için çok özel biri olmak gerekir.”

Bring ve Take Arasındaki Fark

Bring ve Take Arasındaki Fark

Bring
Bulunduğumuz yere birilerinin birşeyleri getirmesini isteyeceğimiz zaman bring kullanırız.

Bring varış noktası ile bağlantılıdır.

Örneğin;

“Bring some food to the party at my house.” (Evimdeki partiye biraz yiyecek getir.)

“Bring your homework to me” (Ödevini bana getir.)

“Please bring your bag here.” (Çantanı buraya getir.)

Bring ve Take Arasındaki Fark

Take
Gittiğimiz yerlere birşeyleri götürürken take kullanırız. Bulunduğumuz yerden başka bir yere götürürüz take ile.

Take başlangıç noktasıyla bağlantılıdır.

“I’m going to take some cake to Paul’s house for his birthday party.” (Paul’un evine doğumgünü partisi için biraz kek götüreceğim.)

“Take your dog away from me.” (Köpeğini benden uzağa götür.)

“Please take your bag there.” (Lütfen çantanı oradan al.)

Goal ve Objective Arasındaki Fark

İngilizce’de en sık karıştırılan kelimelerden biri de goal ve objective.  Goal ve Objective kelimeleri için sözlüğe bakacak olursanız hemen hemen aynı anlamlara geldiğini görürsünüz: hedef, gaye, amaç, ülkü, ideal.

Goal ve Objective Arasındaki Fark

Tamamlamak istediğiniz birşey varsa hem goal hem de objective’lerinizi önceden ayarlamanız gerekir. Goal ve objective arasındaki farkı anladığınızda bunların ne kadar önemli olduğunu da farketmiş olacaksınız. Objective hedeftir, goal ise amaç. Hedefi olmayan bir amaç olamaz. Amaç olmadan hedefe ulaşılamaz.

Goals ve Objectives Tanımları
Goals başarmak istediğiniz uzun soluklu hedeflerdir. Objectives ise belirli bazı adımları izleyerek varılabilecek bir başarıdır.  Goals ve objectives kelimeleri genelde aynı anlamlarda kullanılır fakat en önemli fark somutluk derecelerindeki farktır. Objective çok somuttur fakat Goal daha az yapılandırılmış soyuta daha yakın bir ifadedir.

Goals ve Objectives arasındaki farkı şu şekilde küçük bir trik ile de hatırlayabilirsiniz: Goals kelimesinin için Go vardır. Yani gitmek. Yani belirli bir yön doğrultusunda dosdoğru gitmek. Yani amacınız için belirli bir yol izlersiniz ve varmak istediğiniz nokta işte o amaçtır. Bu izlediğiniz yol daha önce girilmemiş, bilinmeyen bir yol da olabilir dolayısıyla yolun nerede biteceğini bilemeyebilirsiniz.

Objective kelimesinin içindeyse “object” yani obje vardır. Objeler somut, elle tutulur şeylerdir. Bundan dolayı objective dediğimiz şey bir zaman çizelgesi ile belirlenebilir ve bütçelenebilir.

Goals dediğimiz şeyin başarısını ölçmek biraz zordur. Çok yaklaştığınızı düşünürsünüz fakat tam olarak o hedefe ulaştığınızı bilemeyebilirsiniz.

Objectives ise ölçülebilir. Sadece objective’nizi soru cümlesi içinde kullanın. Mesela, “3 ay içinde 1 kilo vermek istiyorum” cümlesini “3 ay içinde 1 kilo verdim mi?” şeklinde değiştirerek evet ya da hayır şeklinde sorunuza cevap bulabilir ve objective yani hedefinize varıp varmadığınızı tespit edebilirsiniz.

Goals and Objectives örnekleri

Goals: “Çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum”, “Çin kültürüyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorum”, “Okuldaki başarımı arttırmak istiyorum”

Yukarıdaki örneklerden görebileceğiniz gibi elimizde somut birşey yok. Sadece hedefler var. Elle tutulabilir birşey de yok.

Objectives: “Bir sonraki sınavdan önce periyodik tabloyu ezberlemek istiyorum”, “Bu ayki satışlarımı %10 arttırmak istiyorum”, “Gitarda Freebird çalmayı öğrenmek istiyorum”

Yukarıdaki objectives örneklerinde gördüğünüz gibi herşey somut ve elle tutulur ve zaman çizelgesi var. Neyi öğrenmek istiyorum: periyodik tabloyu. Ne zaman: Bir sonraki sınavdan önce.

Özet:
1. Goals ve objectives başarmak istediğiniz şeyler için kullanabileceğiniz araçlardır.
2. Goals uzun solukludur, objectives ise genelde kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilir.
3. Goals toz bulutu gibidir, belirsizdir, başarıp başarmadığınızı kısa vadede söylemeniz zordur fakat objective’in sonuçları ölçülebilirdir.
4. Goals’u bir zaman çizelgesine oturtmak zordur, objectives ise bir zaman çizelgesi dahilinde daha etkilidir.

 

Above ve Over Arasındaki Fark

Bu iki sözcük, anlam olarak aynı gibi görünse de, kullanım açısından farklılıklar gösterir:

Above ve Over Arasındaki Fark

1. Above ve over, “üzerinde, üstünde, üzerine, üstüne” anlamlarında kullanılır. Above, bu anlamda daha yaygındır:

The water came up above/over our knees.
Su, dizlerimizin üzerine çıktı.

Can you see the plane above/over the building?
Binanın üzerindeki uçağı görebiliyor musun?

2. Eğer kastedilen şey, bir başka şeyin gerçekten üzerinde değil de, üst tarafında ise above kullanılır:

We’ve got a little house above the lake.
Gölün üst tarafında küçük bir evimiz var. ( … over the lake denmez.)

3. Bir şey başka bir şeyi kaplar ya da ona değerse over tercih edilir:

There is cloud over the North of Spain.
İspanya’nın kuzeyi üzerinde bulut var.

He put on a jacket over his pyjamas.
Pijamasının üzerine ceket giydi.

Bir şey başka bir şeyi boydan boya kaplıyorsa over ya da across kullanılır:

The plane was flying over/across France.
Uçak Fransa üzerinde uçuyordu.

Electricity cables stretch over/across the fields.
Elektrik kabloları tarlalardan geçiyordu.

4. Sıcaklık ve yükseklik ölçülerinde above kullanılır:

The temperature is four degrees above zero.
Sıcaklık, sıfırın üstünde dört derece.

The summit of Everest is about 8000 metres above sea level.
Everest’in zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 8000 metredir.

5. Yaş ve hızdan söz ederken ve “-den daha fazla” anlamında over (above değil) kullanılır:

You have to be over 18 to see this film.
Bu filmi seyretmek için 18’den büyük olman gerekir.

The police said the man was driving at over 210 kph.
Polis, adamın saatte 210 km’den daha hızlı gittiğini söyledi.

There were over 400 people at the concert.
Konserde 400’den fazla insan vardı.

6. Kitap ve gazetelerde above, “daha önce belirtilen, yukarıda sözü geçen” anlamlarında kullanılır:

The above rules and regulations apply to all students.
Yukarıda sözü edilen kurallar ve yönetmelik tüm öğrenciler için geçerlidir.

See over, “sonraki sayfaya bakın” anlamında kullanılır:

There are cheap flights at weekends: see over.
Hafta sonları ucuz uçaklar var: Sonraki sayfaya bakın.

Kaynak

Able to ve Can Arasındaki Fark

Able to ve Can Arasındaki Fark: İngilizcede “can” ve “able to” kullanımı sıklıkla karıştırılır. Can -ebilmek diyebiliriz kısaca. Örneğin “Ben yüzebilirim” demek için “i can swim” deriz. Able to’da ise bir kabiliyet bir yetenek söz konusudur.

Able to ve Can Arasındaki Fark

Size bununla ilgili güzel bir örnek vereyim. Mesela ayağınız sakat ve dışarı çıkamıyorsunuz. Bunu “I cant go out at the moment” şeklinde mi ifade edersiniz yoksa “I am not able to go out at the moment” şeklinde mi? Aslında her ikisi de mümkün fakat ikincisi daha yerinde bir ifade zira bir yapabilme durumu söz konusu.

Able to ve Can Arasındaki Fark

I cant swim. Ben yüzemem demek iken “I am not able to swim” ben yüzmeye muktedir değilim gibi bir anlama gelir. Able’da daha çok muktedir olma, yapabilme gibi durumlar vardır.

Able to ve Can arasındaki farklar özetle bu şekilde. Sizin de eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir nokta varsa yorum bırakabilirsiniz. Elbette aralarındaki fark çok daha fazla ve değişik formlarda olabilir fakat biz bu yazıda sadece işlevselliği ele aldık. İşlevselliğin yanısıra başka farkları da bulunuyor olabilir. Zira ingilizce çok kapsamlı ve geniş bir dil. Bir kelime veya bir fiil kullanımına göre pek çok anlamlara geliyor olabilir. Burada önemli olan ikisi arasındaki ana ve temel farkı kavrayabilmektir.