Montessori ve Normal Okul Arasındaki Fark

Birçok kişi geleneksel veya normal sınıf eğitimine daha fazla aşina olsa da farklı eğitim modelleri vardır. Ebeveynler tarafından çocukları için seçilebilecek alternatif bir eğitim modeli, Montessori olarak bilinir.

Her iki eğitim modeli de aralarında bazı çarpıcı farklar olsa bile çocuklara faydalıdır. Montessori ve normal eğitim arasındaki temel fark, Montessori spontanedir yani öğrencinin kendi başına öğrenmesi beklenir. Normal eğitim ise öğretmen merkezlidir.

Montessori ve normal okul arasındaki fark daha ayrıntılı bir şekilde aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Montessori’nin temel özellikleri

Montessori eğitimi kendine özgüdür ve öğrencileri özellikle öğrenme sürecinde deneyim sahibi olmaya teşvik eder. Başka bir deyişle, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olması nedeniyle öğrencilerin aralarındaki işi ve işbirliğini teşvik etmesini sağlamaya önem verilmektedir. Öğrenciler gruplar halinde ya da bireysel olarak da çalışırlar ancak asıl vurgu, potansiyellerini farklı yönlerden iyileştirmek için yaratıcı olmaya ihtiyaç duymalarını bilmeleridir.

İki eğitim modeli arasındaki en çarpıcı fark, Montessori’nin öğrencilerin kendi doğal çıkarlarını geliştirebilmeleri için bireysel ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Öğrencilerin içgüdülerini doğal olarak onları ilgilendiren şeyleri anlamak için kullandıkları ve bu nedenle onları geliştirmeye ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir.

Diğer fark, Montessori çocukları öğrenmeye zorlamaz. Öğrenciler kendiliğinden kendi iradeleriyle öğrenirler ve öğretmenleri tarafından ödevlerine yoğunlaşmaları için baskı görmezler. Bu, öğrencilerin kendi iradeleri ile çalışmaya yönelmelerini sağladığı için iyi bir öğrenme yöntemidir.

Montessori eğitimi, dini veya manevi temelleri olmadığından seküler olarak değerlendirilmektedir. Bütün çocuklar doğal olarak öğrenmeye istekli kabul edildiğinden, Montessori sınıfları doğal ortamlar olarak değerlendirilir. Öğrencilerin belirli bir konunun içeriğini ezberlemeleri değil, özünü anlamaları teşvik edilir.

Normal eğitimin temel özellikleri

Normal eğitim, sınıfta bir öğrenci grubunu ve bir öğretmeni içeren öğretmen merkezli öğrenmedir. Öğrenciler öğretmenden öğrenirler.

Bu modelde, öğrenciler matematik, okuma, yazma, bilim ve sosyal bilgiler gibi akademik konuları içeren temel eğitim uygulamalarını öğrenirler. Normal eğitim müfredatı, federal veya eyalet gibi düzenleyici kurumlar tarafından tasarlanmakta ve bu tür eğitim veren kurumlara fon sağlanmaktadır.

Normal eğitim modeli çoğu öğrenci için cehennem azabı gibi bir şeydir, çünkü zorlanırlar veya öğrenmek zorunda kalırlar. Bu modele göre öğrencilerin öğretilen tüm akademik konuları anlamaları ve böylece derslerinde üstün olmaları beklenir. Bunun dışında, farklı dersleri geçmekte zorlanan öğrenciler öğretmenleri tarafından daha da zorlanır.

Normal eğitim din derslerini de içerir. Öğrenciler, eğitim müfredatını tasarlamaktan sorumlu düzenleme yetkilileri tarafından belirlenen farklı dini konuları incelemeye ve anlamaya mecburdur. Bu eğitim modelinde din eğitiminin öğrencilerin ahlaki değerlerini geliştirdiği düşünülmektedir.

Bakınız: Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

Normal eğitimin avantajları

Normal eğitimin en büyük avantajı, devlet tarafından ideal olarak onaylanan standartlara uymasıdır. Eğitim kalitesi, ülke içindeki düzenleyici kurum tarafından belirlenen standartlara göre belirlenir.

Montessori ve Normal Okul Arasındaki Fark

Normal eğitimin diğer bir avantajı, devlet okullarının devlet tarafından finanse edilmesidir. Bu, onları her çocuk için eşit fırsatlar sunmakla yükümlü kılar. Devlet finansmanının diğer bir avantajı, özel durumlara sahip öğrencilere ücretsiz hizmetler verilmesidir ve bu, etkilenen tarafların ebeveynleri arasında mali yükü hafifletmeye yardımcı olur.

Montessori ve Normal Okul Karşılaştırması

Montessori Normal Okul
İnsan doğasının gelişimini amaç edinmiştir. Ulusal müfredat üzerinde yoğunlaşmıştır.
Çocuklar kendilerine öğretir ve kişisel çıkarlarını kollarlar. Herkes için benzer müfredat takip edilir ve öğretmen öğrencilere öğretir.
Öğrenciler öğrenmelerinde aktif katılımcılar olup farklı materyallerden bilgi edinebilirler. Öğrenciler pasif öğrenicilerdir ve öğretmen tarafından kendilerine verilen bilgilere güvenirler.
Çocuklar kendilerini rahat hissettikleri herhangi bir yerde çalışabilirler. Çocuklar sırayla düzenlenmiş masa ve sıralarda otururlar.
Motivasyonun öz-gelişimle sağlandığı, çocuklarla öğretmen arasındaki işbirliği teşvik edilir. Öğretmen genellikle bütün aksiyonları başlatandır ve motivasyon ceza ve ödül vasıtasıyla başarılır.
Karışık yaş gruplarından oluşur. Aynı yaş gruplarından oluşur.
İç disiplin teşvik edilir. Öğretmen tarafından dış disiplin uygulanır.
Öğrencilerin kesintisiz öğrenme süresi var. Çocuklara belirli görevleri tamamlamak için belirli bir süre verilir.
Ana vurgu sosyal, entelektüel, duygusal ve pratik ve akademik becerilerin kazandırılması üzerine kurulmuştur. Ana vurgu, entelektüel ve akademik gelişim üzerine konur.

Montessori ve Normal Okul Arasındaki Fark

Montessori ve normal okul arasındaki fark özetlenecek olursa;

Çevre

 • Montessori öğrenme ortamı çocukların gözlemini kolaylaştırmak için önceden hazırlanmıştır.
 • Normal öğrenme ortamı genellikle o bölgede gerçekleşen tüm etkinliklerden sorumlu olduğu için öğretmen merkezlidir.

Çocuğun öğrenmeye katılımı

 • Montessori eğitimi, çeşitli etkinlikler ile deneyimler üzerine aktif öğrenci katılımı ile karakterizedir.
 • Öğrenciler geleneksel öğrenmede pasif öğrenicilerdir. Kendileri yapmak yerine öğretmenlerden almaları beklenir.

Öğretmenin rolü

 • Montessori’de öğretmen, çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken öğrencilere bireysel olarak kılavuzluk eder.
 • Normal eğitimde, öğretmen dersi yönlendirir ve öğrencilere ne yapılacağı konusunda talimat verir. Herkes için aynı anda bir ders yapılır.

Yaş grupları

 • Montessori öğrencilerinin yaş grupları karışıktır ve genellikle çocuk gelişimi düzeyine bağlıdır.
 • Normal öğrenme düzenlerindeki öğrencilerin, on iki aylık bir süreyle ölçülen belirli bir yaş grubuna kesinlikle uymaları beklenir.

Müfredatın niteliği

 • Müfredat öğrencilerin ihtiyaçlarına uyarlanabilir, öğrenicilerin ihtiyaçlarına uygun olduğu sürece her zaman değiştirebilir.
 • Müfredat önceden belirlenmiş olup öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını içermez.

Öğrenme hızı

 • Montessori eğitimi bireysel öğrenme hızını teşvik eder, çocuklar kendi hızlarında öğrenmeye teşvik edilir.
 • Normal öğrenmede, tüm öğrencilerin aynı öğrenme hızına uymaları beklenir.

Motivasyon

 • Kendine özgü bir gurur ve saygınlık, öğrencileri Montessori’deki eğitimlerini sevmeye motive eder ve başarıları onları motive etmekte de rol oynamaktadır.
 • Normal öğrenmede, motivasyonun dış kaynaklardan geldiğine inanılır ve çocukların zorunlu olduğu için öğrenmeleri beklenir. Öğrenme, müfredatlarının bir parçasıdır.

Ana hedef

 • Montessori eğitiminin ana hedefi, sosyal, entelektüel, duygusal ve pratik ve akademik becerilerin kazanılması üzerine odaklanmaktır.
 • Normal öğrenmenin temel amacı, çocukların entelektüel ve akademik gelişimidir. Öğrencilerin sınavları geçmeleri beklenir.

Sonuç

Hem Montessori hem de normal eğitimin bir öğrenme biçimi olduğu ve de yukarıda gösterildiği gibi pek çok bakımdan farklı olduğu gözlemlenebilir. Montessori ve normal okul arasındaki fark oldukça geniş ölçektedir.

Montessori öğrenmede, çocuklar normal öğrenmede vurgulandığı gibi dinlemek, okumak ya da izlemek yerine tüm duyularını kullanmaya teşvik edilirler. Diğer konu, normal eğitimde çocukların aynı hızda ilerlemeleri beklenirken, çocukların Montessori derslerinde kendi temposunu öğrenmeleri teşvik edilir.

Montessori ve normal öğrenme arasındaki diğer çarpıcı fark, eğitimin öğrenme sevgisinin gelişmesinin yanı sıra güven, motivasyon sağlamaya yardımcı olan heyecan verici keşif deneyimi olarak değerlendirilmesidir.

Öte yandan, öğrenme, normal eğitimde zorunlu olarak görülür. Disiplinin Montessori öğrenmesinde kendi kendini geliştirdiği düşünülürken, geleneksel eğitimde disiplin öğretmen tarafından uygulanır. Normal eğitim öğretmen merkezli iken, Montessori sınıflarında çocuklar öğrenme etkinliklerini kendileri belirler.

Çocuklar, öğrenme düzeylerine bağlı olarak Montessori sınıflarında karışık gruplara yerleştirilirken, öğrenciler normal öğrenme kurulumunda yaş gruplarına göre kategorize edilir. Montessori’nin eğitime yaklaşımı geleneksel yaklaşımdan tamamen farklıdır.

Montessori ve normal okul arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

IGCSE ile IB Arasındaki Fark

Orta Öğretim Uluslararası Genel Sertifikası (IGCSE) ve Uluslararası Bakalorya (IB) diplomaları çok benzerdir; bu da zaman zaman kafa karışıklığı yaratabilir; özellikle de her ikisi de çoğunlukla İngilizce konuşan ve İngilizce dil müfredatları sunan okullarda dünya genelinde gurbetçilere sunulmaktadır. Bununla birlikte, akılda tutulması gereken bazı farklılıklar vardır.

IGCSE ile IB Arasındaki Fark

IGCSE ile IB arasındaki fark özetlenecek olursa, sırayla aşağıdaki başlıklara bakmamız gerekir.

Eğitim Seviyesi veya Zorluğu

Bu iki kategori benzer bir programın iki versiyonu değildir. Bunun yerine, her biri farklı zorluk seviyelerinde farklı eğitim gruplarını hedef alır. IGCSE genellikle IB programına hazırlanan öğrencilere sunulmaktadır. Bu sebeple, genellikle 10. sınıfa başlayıp 11. yılın sonunda nihai sınavlara girecek öğrencilere verilir.

IGCSE ile IB Arasındaki Fark

Bununla birlikte, Uluslararası Bakalorya, dört farklı eğitim programı sunmaktadır: 3-12 yaşlarındaki çocuklar için ilk IB Programı; 11-16 IB Orta Yıl Çocuk Programı; ve 16-19 IB Diploma Programı. En son olarak, 16-19 yaşları arasındaki öğrencilere, amaçladıkları meslek hakkında daha fazla fikir sunan alternatif bir kurs olan IB Kariyer Programı vardır. Diploma Programı için ders programı, bilgi sınıfı, genişletilmiş deneme, yaratıcılık faaliyeti ve hizmeti, dil ve edebiyat çalışmaları, dil edinimi, bireyler ve toplumlar, fen bilimleri, matematik ve sanat alanlarında bir teori içerir. Kariyerle Ilgili Program kariyerle ilgili çalışmaları (mesleki ve teknik), iki Diploma Programı kursu, kişisel ve mesleki beceri kursu, hizmet öğrenimi, yansıtmalı proje ve dil gelişimi sunan çok farklı bir müfredata sahiptir.

Not verme

IGCSE, A’dan G’ye kadar olan 8 maddelik bir ölçekte derecelendirilir; U, öğrenci veya sınıfın niteliksiz (ungraded) olduğunu belirtir. Bu sınıf ölçeği, İngiltere’nin kendi programının varyasyonu olan GCSE’ye benzemektedir. Öğrenciler, 5 ila 14 IGCSE dersinin herhangi bir yerinde eğitim alabilir, ancak asgari şartı karşılamak için 5 temel dersi C veya üstü ile geçmelidirler. Geçilmesi zorunlu sınavlar vardır ve bireyler, her ders için bir IGSCE yeterlilik belgesi alırlar.

IB programı ile, IB tarafından belirlenen resmi sınavlar bulunmamaktadır. Bunun yerine, IB son sınıf öğrencilerinin notlarını onaylar ve gerekli standartları karşılayan öğrencilere sertifika verir.

Tarihçe

IGCSE, Cambridge Uluslararası Sınavlar tarafından, uluslararası öğrencilerin İngiliz nitelikleri olan GCSE‘nin bir varyantı olarak geliştirildi. 25 yıl önce geliştirildi ve bugün yaygın olarak kullanılmaktadır.

IB, 1968’de programı geliştiren ve İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan uluslararası eğitim vakfına atıfta bulunur. Gerçekten Marie-Therese Maurette’in Barış için Eğitim Teknikleri başlıklı yazısıyla başladı. Bu yazıyı 1948 yılında yazmıştır ve daha sonra Uluslararası Bakalorya Organizasyonu olan ve sonunda Uluslararası Bakalorya olan IB Diploma Programı için bir çerçeve oluşturmuştur. Geliştirilen ilk program IB Diploma Programıydı ve bu programlar, Orta Yıllar Programı ve İlk Yıllar Programı’nın geliştirildiği 1990’lı yıllara kadar sunumlarının kapsamı boyunca kaldı. Kariyerle İlgili Program nispeten yeni bir programdır ve ilk 2012’de ortaya çıkmıştır.

Küresel Yaygınlık

IB’nin IGCSE’den daha büyük bir küresel varlığı olduğuna dair bir argüman bulunmamaktadır. IGCSE ağırlıklı olarak Birleşik Krallık’ta kullanılmakta ve Birleşik Devletlerde büyümektedir. Singapur’da ve Hindistan’da da küçük bir varlığı vardır.

IGCSE’den farklı olarak, IB dünya genelinde yaygınlaşmıştır. Bu programı sunan ülkeler Zimbabwe, Kamboçya, Çin, Hong Kong, Endonezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Özbekistan, Vietnam, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İspanya, İsviçre, İngiltere, İran, Kuveyt’tir Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Kolombiya, El Salvador ve Nikaragua.

Yönetişim ve Gözetim

IGCSE gözetim, doğrudan Cambridge Uluslararası Sınavlar tarafından sağlanır ve bu ajans tarafından verilen nitelikler uluslararası alanda artmaktadır. IGCSE halen İngiltere’de büyümektedir; halen devlet sektöründen 200’den fazla okul ve IGCSE’yi sunan bağımsız sektörden 438 okul bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Fulbright komisyonu, Amerikan üniversitelerine girmeyi planladıklarında, IGCSE’yi tamamlayan öğrencilerin GED sınavına gireceklerini bildirir.

Uluslararası Bakalorya programının yönetimi daha katı bir şekilde yapılandırılmıştır. Erişim ve gelişme, denetim, eğitim, finans, insan kaynakları ve yönetişime odaklanan bir Yönetim Kurulu ve altı ayrı komite bulunmaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulunun atadığı, organizasyonun stratejik yönünü belirleyen, misyon bildirimini geliştiren, politika yapan, finansal yönetimi denetleyen ve tüm programların ve değerlendirmelerin özerkliğini ve bütünlüğünü sağlayan bir Genel Müdür de vardır. Yöneticiler Kurulu, yönetim komitesinin önerisi üzerine seçilen 15-25 üyeden ve Başkan Konseyi, Bölgesel Konseylerden ve Yönetim Kurulundan bazı adaylar içerecektir. Başkanlık Konseyi ve Bölgesel Konseyler de danışmanlık pozisyonları görevini görür. IB Diploma Programı, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen birçok övgüyle karşılanan ve iyi kabul görmüş bir eğitim sistemidir. Bazen mevcut eğitim sistemlerinin geleceğine mükemmel bir alternatif olarak düşünülür, çünkü çok etkilidir.

IGCSE ile IB arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum bırakınız.

Okutman ve Öğretim Görevlisi Arasındaki Fark

Okutman ve öğretim görevlisi birbirine çok yakın iki mesleğin adıdır. Her ikisi de YÖK kanununda “Öğretim elemanı” olarak adlandılır. Her iki meslek arasındaki farkı anlayabilmek için ilgili kanunlara bakmak yeterlidir aslında.

2547 sayılı YÖK kanunu madde 3-n bendine göre;

Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

2547 sayılı YÖK kanunu madde 3-o bendine göre;

Okutman: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

Kanun maddelerinden yola çıkarsak öğretim görevlisi ders verir, okutman ise ders okutur. Öğretim görevlisi ders vermek ile yükümlüdür, okutmanın ise böyle bir yükümlülüğü yoktur. Öğretim görevlisi uygulama yaptırır, okutman ise uygular.

Okutman ve Öğretim Görevlisi Arasındaki Fark

Öğretim Görevlisi
Öğretim görevlisinin görev tanımı arasında ders vermek ve uygulama yaptırmak vardır. Öğretim görevlisinin ana görevleri bunlardır. Kadroları 1-7 dereceleri arasında değişir. Başlangıç dereceleri öğretim niteliği ve süresine göre tespit edilir.

Öğretim görevlisi; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim – öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde ayni usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.

Okutman
Okutman, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.

Öğretim görevlisi belli bir fakülteye ya da MYO’ya bağlıdır ve oralarda derse girer. Okutman ise doğrudan rektörlüğe bağlıdır ve tüm fakülte ile MYO’larda derse girebilir. Okutman ile öğretim görevlisinin özlük hakları, ders ücretleri ve maaşları aynıdır. Maaşları aynı olsa bile protokolde öğretim görevlileri daha yüksektir.