Türkiye’nin Beklenmedik Yolu

Albert Einstein uzay-zamanı evrendeki nesneler tarafından tahrif edilen pürüzsüz bir kumaş olarak tanımlar. Ona göre; geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım sadece inatçı bir kalıcı yanılsama idi. Ünlü ABD’li fizikçi ve Nobel ödüllü Richard Feynman, Einstein’ın bu fikirlerinden yola çıkarak bir parçacığın dalgalar içerisinde belli bir olasılık genliği olan birkaç potansiyel yol ile birlikte A noktasından … Devamını oku…Türkiye’nin Beklenmedik Yolu

Kant ile Hume Arasındaki Fark

David Hume ve Immanuel Kant özellikle psikoloji gibi bilimin doğası üzerindeki tanımlamaları ile kalıcı etki bırakan, 1700lerde yaşamış iki büyük düşünürdü. David Hume 1711 yılında İskoçya’da doğdu ve Edinburg Üniversitesi’ne gitti. Üç yıl sonra felsefe alanında çalışmalar yapmak için üniversiteyi bıraktı. Ailesinin isteği ile hukuk okumaya çalıştı ama kısa bir süre sonra bıraktı. Türkçe’ye İnsan Doğası Üzerine Bir … Devamını oku…Kant ile Hume Arasındaki Fark

Hamas ile Hizbullah Arasındaki Fark

Hamas ile hizbullah arasındaki fark, her iki grup arasındaki temel farklılıkların ortaya çıkarılmasıyla anlaşılabilir. Hem Hamas hem Hizbullah ortadoğu merkezli islami fundamentalist örgütlerdir. Her iki örgüt de Batı ve özellikle ABD ve İsrail karşıtlığı ortak ideolojisini paylaşırlar ve terörist organizasyon olarak damgalanmışlardır. Bu ortak paydalara rağmen her iki grubun çeşitli farklılıkları vardır. Bu yazıda iki grup arasındaki … Devamını oku…Hamas ile Hizbullah Arasındaki Fark

Sünnilik ile Vahhabilik Arasındaki Fark

Sünnilik ve vahhabilik arasındaki en büyük fark inanç ve ibadetlerdir. Dünya genelinde sünniler çoğunluktadır ve dünya müslüman nüfusunun %90’ını sünniler oluşturur. Vahhabiler ise genelde Suudi Arabistan’da yerleşiktir. Sünni ve vahhabi müslümanlar arasında birkaç ana, büyük ve ikincil farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı bu mezhepler birbirlerinden ayrılmış ve bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Sünnilik ile Vahhabilik Arasındaki … Devamını oku…Sünnilik ile Vahhabilik Arasındaki Fark

Sünni ile Selefi Arasındaki Fark

Sünniler ve Selefiler iki islam mezhebidir ve her ikisi de ehl-i hadis olarak bilinir. Hint alt kıtasının İngilizler tarafından yönetildiği dönemlerde müslümanlar arasında birçok önemli farklılıklar ortaya çıktı ve bu farklılıklar müslümanlar arasında rekabete yol açtı. Diobendi (veya Deobandi), Barelvi (veya Barelwi) ve Selefi gibi mezhepler bu dönemde ortaya çıktı. Selefilik Hindistan’ın alt kıtasında kademeli bir süreçte … Devamını oku…Sünni ile Selefi Arasındaki Fark