Banka Faizi ile Repo Faizi Arasındaki Fark

Repo ve banka faizi, ticari ve merkez bankaları tarafından borçlanma için yaygın olarak kullanılan faiz oranlarıdır. Bu oranlar, ulusal veya merkez bankası ile yerli veya ticari bir banka arasındaki finansal işlemlerde kullanılır. Her iki faiz de aynı kabul edilse de, ikisi arasında belirgin farklılıklar var. Banka Faizi Banka faizi, finansal kuruluşlar tarafından banka faizi için kullanılan başka … Devamını oku…Banka Faizi ile Repo Faizi Arasındaki Fark

Reklam ve Pazarlama Arasındaki Fark

Reklam ve pazarlama bazı açılardan aynı olabilse de, bu iki terim arasında belirgin bir farklılık var. Her ikisinin de temel amacı bir ürün veya hizmet için tüketici bilincini artırmak, sadık müşteriler oluşturmak ve satışları artırmaktır. Reklam ve Pazarlama Arasındaki Fark Reklam, belirli bir ürün veya hizmetle ilgili ücretli bir iletişim veya promosyon olup, özellikle marka … Devamını oku…Reklam ve Pazarlama Arasındaki Fark

Bütçeleme ile Tahmin Arasındaki Fark

Bütçeleme ve tahmin, satışlarda ve genel iş ortamında sıklıkla kullanılan iki faaliyettir. Her ikisi de para yönetimi ile uğraşsalar da ve işletme yönetiminin bir parçasıysa da, bütçeleme ve öngörme (forecasting) birbirinden tamamen farklı iki faaliyettir ve birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Bütçeleme Bütçeleme, bir şirketin harcamalarının bir ölçme aracı ya da referans noktası sağlayarak belirlenmesini ve böylece … Devamını oku…Bütçeleme ile Tahmin Arasındaki Fark

Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

Lider ile yönetici el ele gider. Fakat aynı şey değildirler. Birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcıdırlar. Yöneticinin işi planlamak, düzenlemek ve koordine etmektir. Liderin işi ise ilham vermek ve motive etmektir. Warren Bennis “Lider Olma” isimli kitabında yönetici ile lider arasındaki farklar listesini şöyle oluşturmuştur: Yönetici yönetir, lider yenilik yapar. Yönetici kopyadır, lider orijinaldir. Yönetici sürdürür, lider geliştirir. … Devamını oku…Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

Enflasyon ile Deflasyon Arasındaki Fark

Enflasyon ve deflasyon aynı madalyonun iki yüzüdür. Enflasyon mal ve hizmetlerin genel fiyatlarının hızla yükselmesi fenomeni olarak tanımlanır. Bazı ekonomi uzmanları enflasyonu, malların çoğunluğunun sürekli fiyat artışı olarak tanımlarken, bazıları ise paranın değerinin düşmesi veya hızla değer kaybetmesi olduğunu söyler. Bunun tam tersi olarak da, fiyatlar genel olarak düştüğü zaman deflasyon olur. Toplumun harcamalarının cari fiyatlardaki kendi … Devamını oku…Enflasyon ile Deflasyon Arasındaki Fark