Bilgisayar Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği Arasındaki Fark

Anahtar fark: Yazılım mühendisliği bir probleme pratik bir çözüm üretmeyi amaçlayan bir branştır. Yazılım mühendisliği bir problemi çözmek için bilgisayar tabanlı bir yazılım geliştirme üzerine kafa yorar. Bilgisayar mühendisliği ise çok daha geniş ve kapsamlı bir daldır ve hem elektrik mühendisliğini hem de bilgisayar bilimlerini kapsayarak bilgisayar sistemleri geliştirmeyi hedefler. Bu yazıda bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği arasındaki fark nedir bunu inceleyeceğiz.

Bilgisayar Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği Arasındaki Fark

Bilgisayar Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği Arasındaki Fark

Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bilgisayarlar ile ilişkili iki farklı mühendislik dalıdır. Bu iki dal çok fazla ortak noktaya sahip olduğundan pek çok kimse tarafından karıştırılır. İki mühendislik arasındaki en büyük fark; yazılım mühendisliği tamamen yazılım tasarlama, uygulama, test ve bakımına odaklıdır. Bilgisayar mühendisliği ise bilgisayar bilimlerinin hem yazılım hem de donanım tarafını birlikte inceler.

Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği var olan bir soruna bilgisayar tabanlı bir çözüm üretmeye odaklanır. Ya yeni bir yazılım tasarlanır, ya da var olan yazılım maniple edilir. Yazılım bir bilgisayarı fonksiyonel hale getirmeye yarar. Genelde takım işidir. Mühendisler ve programcılar bir araya gelerek yazılım geliştirirler.

Yazılım mühendisliği bölümünde öğrenilen pek çok konu Bilgisayar Bilimleri’nde öğrenilenlere benzer. Buna ek olarak mühendislik, yazılım mimarlığı, yazılım testi, ve yazılım dağıtımı gibi konuları da içerir. Yazılım mühendisliğinde ayrıca liderlik, iletişim, zaman yönetimi ve insan yönetimi gibi konular da incelenir. Mühendisler sorunu tespit edip bu sorun için çözüm üretip adım adım ilgili sonuca ulaşmaya çalışır. Yazılım mühendisleri ve programcılar birlikte çalıştığı zaman genelde kod yazma işleminin çoğunluğu programcılar tarafından yapılır. Bir yazılım mühendisinin yazılım tasarlama, programlama dilleri, matematik ve bilgisayar donanımı hakkında geniş bilgiye sahip olması gerekir.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği ise hem elektrik mühendisliği hem de Bilgisayar Bilimleri’ni kapsar. Bir bilgisayar mühendisinin genelde elektronik mühendisliği ve yazılım-donanım entegrasyonu hakkında geniş bilgiye sahip olması beklenir. Bu bölümün ana odak noktası mikroişlemci tasarımı, kapalı devre sistemler, bilgisayar ve donanımlardır. Bu bölümün yine en büyük odak noktası sadece bilgisayarların nasıl çalıştığını incelemek değil, aynı zamanda bilgisayar sistemleriyle ilgili “büyük resim”i de görebilmektir.

Bilgisayar mühendisliği iki dalda incelenir: yazılım ve donanım. İsteyen öğrenciler yazılımı ya da donanımı seçip bu alanlarda uzmanlaşabilir. Yazılım alanında mikro denetleyici, çip ve sensörlerle çalışan donanımlar için yazılım geliştirme çalışmaları yapılır. Bilgisayar mühendisleri ayrıca robotik araştırmalar için de çok uygundur.

Bilgisayar mühendisliği çok güçlü bir matematik ve bilim altyapısı gerektirir. Bilgisayar mühendisliğinde kodlama, şifreleme, bilgi güvenliği, iletişim, kablosuz ağlar, derleyiciler, işletim sistemleri, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ağları, dağınık sistemler, gömülü sistemler, robotik, kapalı devreler, test, CAD sinyal, görüntü ve ses işleme gibi konular işlenir.

Veri ve Bilgi Arasındaki Fark

Anahtar fark: Veri ve bilgi birbiriyle bağlantılıdır fakat aynı şey değildir. Veri hamdır, işlenmemiştir ve analiz edilmemiştir. Bu veri analiz edilip işlenince bilgi olur. Bilgiye sahip olan bilge olur. Bu bilgiyi doğru kullanan akil olur, erdemli olur, alim olur, bilimadamı olur.

Veri (Data) ve bilgi (information) birbirinden çok farklı şeylerdir ve ikisi arasındaki farkı anlamak çok önemlidir.

Veri ve Bilgi Arasındaki Fark

Veri ile bilgi arasındaki farkı şu şekilde çok kolay bir şekilde ayırtedebilirsiniz:

Bilgisayarların veriye ihtiyacı vardır. İnsanların ise bilgiye. Veri yapı taşıdır. Bu yapı taşlarıyla bilgiyi oluşturursunuz. Bilgi hem anlam hem içerik sunar. Veri hamdır. Şekillendirilmemiştir, işlenmemiştir ve çözümlenmemiştir. 1 ve 0’lardan oluşan anlamsız bloklardır insanlar için. Organize ve insan dostu değildir veri.

Veri işlendikten sonra bilgiye dönüşür. İnsan dostu hale gelir. Bir yapı ve anlama sahip olur. Karar verme noktasında faydalı olur.

Yani kısaca veri tek başına anlamsızdır, bir araya gelip işlenerek bilgiyi oluşturur. Bu bilgiye sahip olan insen bilgili olur. Bu bilgiyi doğru kullanabilen insan ise akil, bilge, alim, bilimadamı olur. Veri ve bilgi arasındaki farka ve ilişkiye bakıp bu büyük resmi elde edebiliriz: Veri->Bilgi->Tecrübe->Bilgelik.

Veri: Elimde 1 adet şey var. 1 var, 0 değil. Ne olduğu belli değil ama bir şey var.
Bilgi: Bu 1 domates. Şimdi şeyin ne olduğunu ve karakteristiğini anladık.
Anlama: Domates bir meyvedir.
Bilgelik: Domates asla meyve salatasına eklenmez!

Veri ile bilgi arasındaki farkları özetlemek gerekirse:

  • Veri bilgisayar sistemleri için bir girdi olarak kullanılır. Bilgi ise bu girdinin bir çıktısıdır.
  • Veri işlenmemiş rakamlar, sayılar ve figürlerdir. Bilgi verilerin işlenmiş halidir.
  • Veri bilgiden bağımsızdır. Bilgi ise veriye bağımlıdır.
  • Veri spesifik, kesin, belirli değildir. Bilgi spesifiktir, belirlidir.
  • Veri tek bir üniteden oluşur.  Bilgi ise gruplandırılmış verilerden oluşabilir.
  • Veri anlamsızdır. Bilginin bir anlamı vardır.
  • Veri hamdır. Bilgi üründür.