Biseksüel ile Panseksüel Arasındaki Fark

Biseksüel ile panseksüel arasındaki fark çok geniş ölçektedir. Biseksüel ve panseksüel yönelimleri tanımlarken ikisi arasında bir miktar örtüşme vardır; ancak, iki kimlik arasında önemli farklar bulunmaktadır.

Biseksüellik

Biseksüel insanlar, hem erkekleri hem de kadınları cinsel ve romantik olarak cezbedici bulur ve her iki cinsiyetle de şehvetli ilişkiler kurabilirler. Her iki cinsiyetle de anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurabilmelerine rağmen biseksüel bireyler, bir cinsiyeti diğerine tercih edebilir.

Panseksüellik

Benzer şekilde panseksüel insanlar cinsel olarak erkek veya kadın olarak tanımlanan bireylere ilgi duymanın yanısıra; bununla birlikte, interseks, eşcinsel, üçüncü cinsiyet, androjen, transseksüel veya diğer birçok cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerini belirleyen kişilere de ilgi duyabilirler. İşte bu ayrım, panseksüalite ve biseksüellik arasındaki çizgiyi belirler. Kendini panseksüel olarak tanımlayan insanlar, cinsiyet ikiliğine girip girmedikleri bakmaksızın, çeşitli cinsiyet ve cinsel kimliklere ilgi duyabildiklerini ifade etme amacıyla yapar. Farklı cinsiyetlerin ve cinselliklerin varlığının tanınması, panseksüel kimliğin önemli bir yönüdür. Panseksüel insanlar aslında biseksüeldir; bununla birlikte, biseksüellik, cinsel ve toplumsal cinsiyet kimlik farkındalığı üzerine aynı önemi vermez; daha basitçe, iki (genel olarak kabul edilen) biyolojik cinsiyetin cazibesiyle ilgilidir.

Bakınız: Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark

Cinsel Kimlik Arayışı

İki cinsel kimlik arasındaki farklar, kendilerini panseksüel olarak gören bazı kişilerin daha yaygın olarak bilinen bir cinsel kimliğe sahip olduğu için kolaylık açısından kendilerini biseksüel olarak tanımladığı gerçeğinden zayıf düşmektedir. Buna ek olarak, kendilerini biseksüel olarak gören bazı insanlar cinsiyet ikilisinin dışında kalan biriyle çıkmaya açık olabilir.

Biseksüel ile Panseksüel Arasındaki Fark

Objektif cinsellikten ziyade, benlik algısı, bir bireyin hangi cinsel kimliğini kucaklamayı seçtiğini belirler. Her iki biyolojik cinsiyete ilgi duymak tek başına bireyin biseksüel olduğu anlamına gelmez. Aslında, çoğu zaman bir çok insan, her bir cinsiyet için bazı romantik ya da cinsel tecrübe ya da duygulara sahip olacaktır, ancak çoğu biseksüel olarak etiketlenmeyi kabul etmeyecektir. Benzer şekilde, çeşitli kimlikleri benimseyen insanlara ilgi duymak, bireyin panseksüel olarak tanımlanması anlamına gelmez. Yalnızca panseksüel olarak tanımlananlar için tasarlanmış birkaç organizasyon vardır. Pek çok biseksüel örgüt, panseksüel, çok yönlü, çok eşli ve diğer monoseksüel olmayan alternatif kimlikleri içerir.

İki etiket üzerinde devam edegelen tartışmalar da var, çünkü biseksüel topluluğun bazıları panseksüel etiketi sanki biseksüel silinmenin bir şekli olarak görür. Panseksüel insanların, biseksüellikle ilişkili stigmalar yüzünden biseksüel olarak etiketlenmekten kaçındığına dair genel bir kanı vardır. Bu stigmalar biseksüel insanların açgözlü ve rastgele cinsel ilişkide bulunan ve hastalıkları hem heteroseksüel hem de homoseksüel toplumlar arasında yayan olarak bilinir. Tersine, panseksüel topluluktaki pek çok kişi bu inançların önyargılar ve panseksüelliği silme amaçlı olduğunu düşünür.

Etiketler

Yalnızca biyolojik olarak erkek veya kadın olarak tanımlananlar biseksüel olarak tanımlamakla kalmaz, bu etiketi kullanan ve rahat hisseden kişilerin cinsiyet kimlikleri değişir. Panseksüel etiket; bununla birlikte, kendi cinsiyet kimliklerine bakılmaksızın, bazen eşcinsel veya heteroseksüel bir ilişki içindeyken ve eşi erkek/kadın cinsiyete geçiş yaparken, örneğin erkek veya kadın cinsiyetlerine düzgün şekilde sığmayan kişiler için daha fazla uyum sağlar. Bazıları eşlerinin geçiş yaptığı cinsiyete göre cinsel kimliklerini değiştirmeyi tercih etse de, giderek artan sayıda panseksüel, queer veya monoseksüel olmayan diğer kimliklerden biri olarak kendini etiketlemeyi seçmişlerdir. Panseksüel kimliğin, çeşitli cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerini benimseyen bireylerin bir araya gelmesi için daha fazla uyum sağlaması gerekir.

Biseksüel ile Panseksüel Arasındaki Fark

Biseksüel ile panseksüel arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Biseksüel cinsel olarak hem erkek hem de kadın cinsiyete ilgi duyarken, panseksüel erkekler, dişiler ve üçüncü cinsiyetli bireylere romantik ve cinsel ilgi duyma özelliğine sahiptir.
 • Biseksüel kimlik sadece iki cinsiyete (kadın, erkek) daha fazla ilgi duyarken, panseksüel kimlik diğer cinsiyetlerin (üçüncü cinsiyetlerin) varlığını çok daha fazla tanır ve bu çeşitli cinsiyetleri tanımlayan bireylere cinsel olarak ilgi duyma özelliğini taşır.
 • Biseksüel ve panseksüel toplulukların kendi bayrakları, renkleri ve ideolojileri vardır.
 • Panseksüel kimlik, farklı cinsiyet ve cinselliğe sahip insanlarla ilişki kuran bireyler için daha kapsayıcıdır.

Biseksüel ile panseksüel arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Ulus ile Ülke Arasındaki Fark

“Ülke” ve “ulus” terimleri arasında birkaç önemli fark vardır. ABD’de, bu terimler, 1912’de başkan Theodore Roosevelt’in yoğun şekilde etkilediği söylenen oldukça güçlü Amerikan milliyetçiliği nedeniyle eş anlamlı olarak kullanılmaya eğilimliydiler. Bu tür bir milliyetçilik daha çok bağlılığı ifade eder, çünkü şimdiye kadar yaşayan ve ABD’ye sadık olan her kimse milliyetçiliğini üstlenebilir. Sıklıkla “ülke” ile karıştırılan “ulus” sözcüğünün kullanılması etnisite yerine resmi bir ülke dilinin ve kültürünün birleştirici niteliklerini kullanır. Günümüzde, hızla küreselleşmenin ve çok nesilli göç nedeniyle birçok ülke de ulus ve ülke kavramlarını harmanlamaya başlamıştır. Örneğin, bir adamın büyük dedesi Guatemalalı olabilse de, çok uluslu nesiller devletleştirildikten sonra kendisini İngiliz olarak görür.

Peki millet nedir?

Bir ulus ya da millet resmi olarak aynı kültürel kimliği paylaşan bir grup insan olarak gözlemlenir. Aynı dil, kültür ve soyları paylaşırlar. Ulusal bir kimlik oluşturmak, aynı ülkede yaşayan insanların birleşmeleri konusunda genellikle yardımcı olur. Bazılarının, Ortadoğu’daki sınır ve dini tartışmalarının birçoğunun, başlangıçta ‘resmi olmayan fakat anlaşılan’ sınır çizgilerini aşan Sykes-Picot anlaşması gibi resmi ülke sınırlarının oluşturulması ile ilgisi olduğu düşünülür. Ulus ayrıca, yasal olarak ikamet izniniz olduğu gibi, bir kişi ile devlet arasındaki ilişkiyi tanımlamak için yasal bir tanım olarak da kullanılabilmektedir. Bazı ülkelerde, belirli bir süre yaşıyorsanız, millileştirme yoluyla bir vatandaş olabilirsiniz (dolayısıyla siyasi haklara sahip olabilirsiniz).

Flags of all nations of the world are flying in blue sunny sky

O zaman ülke nedir?

Buna karşılık, ülke, özerk politik kimliklere uygulandığı için ‘Devlet’ ile eşanlamlıdır. Birleşik Devletler, aynı hükümetin aynı yasalarına uyan bir ülkedir. Bu devletler (Ulusla karıştırılmamalıdır), ülkedeki bir federal hükümete uyan küçük topluluklardır. Ülkeler, Amerika’ya farklılıklarını kutlamak için kendilerini “Latin Amerikalı” olarak düşünürken, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri için ayrı ama aynı derecede güçlü, ulusal bir bağ oluşturarak farklı ve çok uluslu bir grup haline gelme eğilimindedirler. Bir devlet ve bir ülke genellikle aynı şeyi ifade etmek için kullanılır.

Bir Ülkeyi Bir Bölgeden Nasıl Yerine Ayırt Edersiniz?

Bir ülke, korunması, ekonomik desteği ve bağımsız bir ülkenin diğer özellikleri konusunda kendi ana ülkesine dayanan bir bölge ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, ABD, Porto Riko, Virgin Adaları ve Guam’a sahiptir. Bu bölgeler ABD’nin bir parçası olsa da, Porto Riko’lular kendi vatandaşlıklarını Porto Riko olarak görürler. Bir ülke olarak kabul edilebilmesi için, bir bölge kendi hükümetini ve ekonomisini düzenlemek, kendi ordusuna sahip olmak ve destek olmadan ayakta durmak zorundadır.

Çoklu Ülke Birleşimleri

Örneğin Avrupa’da, Avusturya-Macaristan, Yugoslavya, SSCB veya Çekoslovakya gibi bazı birleşim devletlerinin dağılması, uyrukların tek ülkelere dağılımındaki farklılıkları vurguluyor. İsrail ve Filistin, güçlü milliyetçiliğe, milliyetçiliğinin dini ideolojisiyle neredeyse eş anlamlı olduğu noktaya ideal bir örnektir.

“Millet” ve “Devlet” ne ola ki?

Ayrıca, aynı zamanda bir devlet veya ülke de aynı vatandaşlığı paylaştığında var olan bir “ulus-devlet” vardır. Örneğin, Kolombiya bağımsız bir ülkeyken, ortak kültür, din ve dil yüzünden Kolombiya ulusunu düşünenlerden oluşur. Aynı şey, geçmiş nesiller boyunca fazla göç yaşayan pek çok ülke için de geçerlidir. Japonya meşhur bir ulus-devlet olarak görülüyor, etnik olarak çeşitli azınlıkları içeriyor olsa da, büyük çoğunluğu homojendir.

Neden fark eder?

Sözcük dağarcığını ayırt etmenin önemi, farklı siyasi manzaraları anlamaya çıkar. İsrail’de yaşayan bir Filistinlinin kendisini çoğunlukla İsrailli olarak görmediğini anlamak, çatışmayı anlamaya yardımcı olur. Vatandaşlarını birleştiren ve gerginliği ve kültürel farklılıkları en aza indiren ağır göçmenlik alan ülkelerde büyük milliyetçi kampanyaların başlatılmasının neden anlaşılabilir olduğu anlaşılabilir.

Dalkavukluk ile Takdir Arasındaki Fark

Dalkavukluk (yağcılık) ve takdir arasındaki temel fark niyettir; başka bir insanı şımartan bir kişi genellikle bencil bir dışsal sebeple hareket ederken, birisini takdir eden kişi şefkat, samimiyet ve şükran ile hareket eder. Bu nedenle, yağcılık ya da dalkavukluk sıklıkla olumsuz bir konsept olarak görülürken takdir çok olumlu bir davranıştır.

Dalkavukluk nedir?

Dalkavukukluk, gizli bir niyetle verilen samimi ve aşırı övgü olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, dalkavukluk ya da yağcılık gerçek olmayan iltifattır. Bir kimse başkalarını manipüle etmek veya yardım istediğinde genellikle bir başkasını tebrik eder. Dolayısıyla, birini şımartıyorsanız, genellikle istediğiniz bir şeyi elde etme niyetiyle yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla, dalkavukluk, bencillik motiflidir.

Dalkavuklar çoğu zaman, söylediklerinin tam tersini ima ederler. Örneğin, dünyanın en çirkin elbisesi olduğunu düşünseler bile elbisenize övgüler dizerler. Dalkavuk, erdemlerinizden övgüyle o kadar bahseder ki, dünyanın en iyi insanı olduğunuzu hissedersiniz. Bununla birlikte, dalkavuklara inanıyor olmanız aslında sizin de eksi yönünüzün bir kanıtıdır.

Takdir nedir?

Takdir, birinin iyi niteliklerinin farkında olmak ve o kişiye zevk veya şükran duygularını ifade etmektir. Takdir her zaman samimi ve halistir. Diğer kişiye şükranlarımızı sunmamız dışında, herhangi bir aşırı bencil motivasyon içermez. Örneğin, arkadaşınızın zor zamanlarda size yardım ettiğini varsayalım, takdir ifade ederek teşekkür etmek istersiniz. Bu halis ve gerçektir. Dalkavukluk gibi sahte değildir.

Dalkavukluk ile Takdir Arasındaki Fark

Dalkavukluk ile Takdir Arasındaki Fark

Bazen dalkavukluk ile takdir arasındaki fark tanımlanırken zorlanırız. Ancak kişinin ses tonundan, ruh halinden ve vücut dilinden samimiyetsiz övgüyü kolayca tespit edebilirsiniz. Üstelik, birisini beğenirken belirli spesifik ayrıntıları daima kullanmanız gerekir, yani neden o kişiye iltifat ediyorsunuz?

Anlam Farklılığı:
Dalkavukluk, gizli bir niyetle (içtenpazarlık) verilen samimi ve aşırı övgü ve iltifattır.

Takdir, birinin iyi niteliklerinin tanınması ve o kişiye zevk veya şükran duygusunun samimi bir şekilde ifade edilmesidir.

Motivasyon:

Dalkavukluğun aşırı bencilce bir nedeni vardır.

Takdirin şükran sunmaktan başka bir motivasyonu yoktur.

Samimiyet:

Dalkavuk, samimi veya orijinal değildir.

Takdir, gerçek ve samimidir.

Dalkavukluk, söylenenlerin tam tersi anlamına gelebileceğinden yalanlar içerir.

Inception Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 24 Gerçek

Inception izleyen herkesin aklını alan bir filmdi. Rüyalarınızı kontrol edebildiğiniz, başka insanların rüya alemlerine girebildiğiniz, rüya seviyelerinin karmaşık yapısını gezebildiğiniz, uyuyan kişiden hassas kurumsal bilgileri alabildiğiniz ve gerçeklik algınıza meydan okuyan muhteşem konseptte bir filmdi. Bu filmin yapımında rol alan gerçekler de bir o kadar etkileyici.

1. Ana karakterler Dom, Robert, Eames, Arthur, Mal ve Saito’nun ilk harfini alınca DREAMS oluyor.

Inception Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 24 Gerçek

Ve geriye kalan karakterlerin (Peter, Ariadne ve Yusuf) harflerini eklerseniz; PAY. DREAMS PAY elde ediyorsunuz. Ki filmde de bunu yaptılar.

2. Christopher Nolan filmi 3D çekmeyi reddetti. 3D’nin gerçek hikaye deneyimine bir oyalama olarak hizmet etmesini istemiyordu.

Inception Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 24 Gerçek

Görüntü Yönetmeni Wally Pfister’e göre, Warner Brothers yöneticileri filmi 3D yapma konusunda Christopher Nolan ile görüştü, ama o bu fikri reddetti.

3. Nolan Inception’ı ilk olarak 2001 yılında yazmaya başladı.. Filmi çekmeye başlamadan 10 yıl önce.

Inception Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 24 Gerçek

O zamanlar büyük ölçekli filmler için yeterince tecrübeli olduğunu düşünmüyordu. Ayrıca alternatif/sanal gerçeklikleri konu alan The Dark City (1998), The Matrix (1999) ve The Thirteenth Floor (1999) filmlerinden etkilenmişti. Bunun yerine 2009 yılında Warner Bros kendisinden Inception’ın senaryosunu satın almadan, önce bu süre zarfında Batman Begins ve The Dark Knight filmlerini yaptı.

4. Maurice Fischer karakterini canlandıran Pete Postlethwaithe gerçekte pankreas kanseriydi. Filmden 5 ay sonra öldü.

Inception Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 24 Gerçek

5. Rüyanın ilk seviyesinde Cobb’un arabasına çarpan yük treni bilgisayar efekti değildi. Tren görünümlü bir traktördü.

giphy

Sahne çekilirken 18 tekerlekli traktör römorku, araçtaki gizli kabin içindeki set görevlisi ve LCD monitörler yardımıyla kullanıldı. Dolayısıyla ne bilgisayar efektiydi ne de gerçek bir trendi.

6. Nolan başlangıçta Inception’ı korku filmi olarak çekmeyi amaçladı. Senaryoyu daha sonra yeniden gözden geçirince, soygun olarak değiştirdi.

giphy2

Filmin çatışma ve önemli anları Cobb’un ölmüş eşi Mal ile olan ilişkisi etrafında döner. Eşinin ölümünü kabullenmekteki zorluğu, ekip arkadaşlarını limboya düşme tehlikesine sokar. Cobb’un eşiyle olan nostaljik hatıralarının önemi duygularının işine karışmasına neden olur ve filmi daha entelektüel ve duygusal yönden doyuran bir deneyime sahip kılar.

7. 2000 yılında yayınlanan The Dream of Lifetime çizgi romanı aynı konuyu işler.

Donald-Duck-and-Uncle-Scrooge-Inception

2000 yılında yayınlanan The Dream of Lifetime çizgi roman serisinde, Scrooge amcanın rüyası Beagle Boys tarafından bir cihaz kullanılarak işgal edilir. Aynen filmdeki gibi, Scrooge amcanın zihninden hazinelerini sakladığı kasanın şifresini çalmaya çalışırlar. Donald Duck rüyasına dahil olarak onu bu durumdan ve soygundan kurtarır. Nolan da Incepiton’ı ilk kez 2001 yılında yazmaya başladı.

8. Ana karakter Cobb’un adı, Nolan’ın ilk filmi Following’deki (1998) ana karakterlerden birinin adıyla aynıdır.

Following_Inception_Cobb

9. Cobb adı aynı zamanda ünlü mimar Henry N. Cobb’a da bir referanstır. Filmdeki pek çok gökdeleni, binayı ve limboyu o tasarladı.

Henry-N.-Cobb

10. Film Japonya’da televizyonda yayınlanırken, karışıklığı önlemek için, televizyonun köşesinde o esnada bulunulan rüya seviyesi numarası yazıldı.

Dream-levels

11. Brad Pitt ve Will Smith film teklifi götürülen ilk oyunculardı. Onlar reddedince rol Di Caprio’ya kaldı.

Cobb-role

12. Nolan’ın diğer tüm filmlerinde olduğu gibi, bu filmin de tamamı, herhangi bir ikinci ünite kullanılmadan çekildi.

Christopher-Nolan

13. Saito karakteri özellikle Ken Watanabe için yazıldı. Nolan Batman Begins’de Ken Watanabe’in o kadar fazla gözükmediği için bu kez ona büyük bir rol vermek istemiş.

large

14. Her karakterin rolü ekip içindeki görevleriyle benzer şekilde tasarlandı.

inception-roles

Cobb herşeyi yöneten direktör, Arthur yapımcı, Ariadne rüyaları tasarlayan yapım tasarımcısı.

15. Joseph Gordon-Levitt aktör seçmelerine gittiği zaman bilmeden canlandırdığı karakterin gardırobuyla mükemmel uyumda tam bir takım elbise ile gitmiş.

joseph-gordon-levitt-inception-hotel-room

16. Arthur’un Ariadne’ye gösterdiği Penrose merdiveni Hollandalı grafik sanatçısı M.C Escher’in litografi baskısına referanstır.

Penrose-stairs

Sanatçının eseri genelde “Artan ve azalan” ya da “Sonsuz merdive” olarak adlandırılır. İlk olarak 1960 yılında basıldı. Escher’in çizimleri fantastik şekillerde işlenen optik illüzyonları, gerçek mimari, matematik ve felsefi ilkeleri keşfetme çabalarıyla bilinir.

17. Warner Bros film için pazarlama kampanyasının bir parçası olarak Inception: The Cobol Job  adında bir dizi çizgi roman yayınladı.

Inception-graphic-novel

18. Biri hariç, Joseph Gordon-Levitt bütün dublör rollerini kendisi oynadı.

Joseph-Gordon-Levitt-performed-all-of-his-own-stunts

Joseph Gordon-Levitt filmdeki tüm sahneleri kendisi oynadı ve hiç dublör kullanmadı. Bir sahne hariç; dönen koridor sahnesi.

19. Robert Fischer için su getiren uçuş görevlisi Christopher Nolan’ın kuzeni Miranda Nolan’dır. Dark Knight Rises’da bir hizmetçi olarak küçük bir rol oynamıştır.

miranda-nolan

20. Cobb’un Ariadne’yi işe aldığı sahnede çizdiği bulmaca King Minos labirentiydi.

king_minos

Yunan mitolojisinde Ariadne Kral Minos’un kızıdır ve Theseus’a bir labirenti bulmasında yardımcı olur. Filmde de, Adriane mimari yapılar ve labirentler tasarlar ve Cobb’a yardım eder.

21. Fischer’in rüyanın ikinci tabakasında, Ariadne’in saçı sıkı bir topuz şeklindedir. Bu şekilde yapılmasının sebebi film yapımcılarının sıfır yer çekimde saçın nasıl hareket edeceğiyle uğraşmak istememelerindendir.

HuRWYWU

22. Filmde sadece 500 görsel efekt vardır.

efekt

Filmdeki detaylı gerçeküstü sahnelere rağmen, Penrose merdiveni, döner koridor, çığ ve sıfır yer çekimsiz ortam gibi büyük özel efektler, bilgisayar efektleriyle değil, pratik uygulamalarla çekildi.

23. Film 2 saat 2 dakika 28 saniye sürüyor. Edith Piaf’ın “Je ne regrette rien” adlı şarkısına referans olduğu söylenir zira o da 2 dakika 28 saniye uzunluktadır.

24. Filmin amacı Cobb’un sonunda rüyada mı gerçekte mi olduğu noktasında bizi merakta bırakmak olsa da, çocuklarını gördüğü sahnede rüyada olmadığını biliyoruz.

totem

Cobb’un son sahnede rüyada olmadığını biliyoruz çünkü dönen totem onun değil eşininki. Cobb’un totemi düğün yüzüğü. Rüyadayken yüzük elinde, değilken yüzük yok.

FBI ile CIA Arasındaki Fark

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) güvenlik, istihbarat ve yasalara itaatin sağlanması ile ilgilenen ABD federal hükumetinin iki kurumudur. Amerikan hükumetinin bu iki kurumunun belirli operasyon alanları vardır. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)’nın çok farklılıkları olmasına rağmen, iki kurum işbirliği ve büyük ölçüde bilgi paylaşımı yapar.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) uluslararası konuları ele alırken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yerel konularla ilgilenir. Aralarındaki en büyük fark budur.

Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA)

CIA logosu.
CIA logosu.

CIA, ABD ulusal güvenliğiyle alakalı uluslararası bilgi toplayan bir kuruluştur. Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), toplanan uluslararası bilgileri değerlendirir ve bunların ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını düşünecek olursa aksiyon alabilir. CIA’in merkez ofisi Virginia’da bulunmaktadır ve dünya çapında çeşitli CIA ajanları ile çalışmaktadır. CIA ajanları diğer ülkelerin istihbarat örgütleri ile işbirliği yapabilir.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI)

FBI logosu.
FBI logosu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen yerel kolluk kuvvetidir. FBI ağırlıklı olarak yerel istihbarat ile ilgilenir ve ülke içinde çıkan veya çıkacak herhangi bir tehdidi durdurmak için çalışır. Terörist ve yabancı istihbarat tehditlerine karşı ABD’yi savunur. FBI ülkede meydana gelen büyük davalarda yerel polise yardımcı olur. Cinayetler, devletler arası suçlar ve adam kaçırma da dahil olmak üzere tüm büyük suçların araştırılmasında görev alır.

FBI ile CIA Arasındaki Fark

CIA Amerika içinde herhangi bir kişiye ilişkin herhangi bir bilgi isterse, FBI yetkilileri, ilgili bilgileri toplar. Bu durumda, CIA doğrudan soruşturmaya dahil olmaz. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde gerçekleşen faaliyetler üzerinde CIA’in herhangi bir yetkisi yoktur, ancak FBI’in vardır. CIA ile karşılaştırıldığında, FBI’in sorumlulukları daha geniş bir yelpazededir. İç istihbarat haricinde, FBI’ın bilgi toplamaya yardımcı olan yurtdışı ofisleri de bulunmaktadır.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) görev, sorumluluk ve diğer alanlardaki farklılıklara rağmen, her iki kurum da ABD ve halkı için birlikte çalışır.

Özetlemek gerekirse; FBI ile CIA arasındaki en büyük fark otorite, yetki ve amaçtır.

Bunların dışında temel bazı farklılıklara bakalım;

 • CIA’in sloganı “Gerçeği bileceksiniz ve bu sizi özgür kılacak“. (Ye shall know the truth and it shall set you free.)
 • FBI’ın sloganı “Sadakat, Cesaret, Bütünlük“. (Fidelity, Bravery, Integrity)
 • CIA 1947’de kuruldu. FBI ise 1908’de.
 • CIA’in yaklaşık 20.000 çalışanı, FBI’ın ise yaklaşık 35.000 çalışanı vardır.
 • CIA’in genel merkezi Virginia, FBI’ın genel merkezi Washington’dur.

FBI ile CIA arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum bırakın.

Şia ile İsmaili Arasındaki Fark

Şia ile İsmaili Arasındaki Fark: Şiiler ve İsmaililer müslüman toplumundaki iki farklı mezheptir. Şiiler sünnilerden sonra dünyadaki ikinci büyük mezheptir. İsmaili ise Şii topluluğun küçük bir parçasıdır.

Şiiler Şii islamın takipçileridir. Şiilar Ali’yi takip ederler. Şiiler peygamberin ailesi ehli beyt’e ve onun imam adı verilen torunlarına inanırlar ve ehli beytin hem topluluk üzerinde siyasi otoritesi hem de bir takım özel ruhani yanları olduğuna inanırlar. Şialar Muhammed’in kuzeni Ali’yi ilk imam olarak kabul ederler. Şialar ayrıca ilk üç halifenin otoritesini reddederler.

İsmaili Şia içindeki ikinci en büyük mezhebi oluşturur. Şia içindeki en büyük mezhep Onikiler denilen oniki imam mezhebidir. İsmaili ismi ruhani lider İsmail bin Cafer‘den gelir. İsmaililer İsmail bin Cafer’in ilahi olarak tayin edilen manevi bir lider ve halef olduğuna inanır. İsmaililer imam soyundan gelenleri takip eder. Birkaç farklı İsmaili alt grubu vardır. Bunlara Nizari topluluğu ya da Nizari İsmaililer denir. Nizari İsmaililer Aga Khan‘ın takipçilerinden oluşan en büyük İsmaili gruptur. İdeolojilerine Nizarilik denir. Davudi Buhra da bir diğer büyük İsmaili topluluktur.

Şia ile İsmaili Arasındaki Fark
İsmaili topluluk.

İsmaililik 10 ve 12. yüzyıllar arasında Fatimiler zamanında politik gücünün doruğuna çıkmıştır.

İsmaililer tek bir yaratıcıya ve Muhammed’in son peygamber olduğuna inanırlar.

8. yüzyılda Muhammed bin İsmail’in ölümüyle İsmaililik öğretileri “batın odaklı” dediğimiz günümüzdeki ezoterik halini aldı. Bu arada oniki imam denilen grup ise “zahir odaklı” islama yöneldi. İsmaililer mistik yol ve yaratıcının doğası gibi konularla ilgilenir. İsmaili düşünce yapısı Yeni Plantonculuk‘tan oldukça etkilenmiştir.

İsmaililik daha çok Pakistan, Afganistan ve Hindistan’da yaygındır. Fakat diğer islam ülkelerinde de az da olsa İsmaili topluluklar bulunur.

Şia ile İsmaili Arasındaki Fark

Şia ile İsmaili arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Şiilar Sünnilerden sonra islam dünyasından en büyük topluluktur.
 • İsmaililer ise Şiaların sadece bir koludur.
 • Şialar isimlerini Ali’yi takip etmekten alırlar, İsmaililer ise isimlerini İsmail bin Cafer’den alırlar.
 • Şiiler Ali’nin ilk imam ve Muhammed’in halefi olduğuna inanırlar. İsmaililer İsmail bin Cafer’in ilahi olarak tayin edildiğine ve halef olduğuna inanırlar. İsmaililer imamları takip ederler.

Taoizm ile Konfüçyanizm Arasındaki Fark

Taoizm ile Konfüçyanizm Arasındaki Fark: Taoizm ve Konfüçyanizm ya da Konfüçyüsçülük; sadece Asya sakinleri tarafından değil aynı zamanda dünya çapında birçok kişi tarafından bilinen en popüler felsefe ve ideolojilerdir. Her ikisi felsefe de bazı dinsel unsurlar içerse de; ilk bakışta birbiriyle çelişir görünürler. Ancak, daha yakından bakıldığında, insanın herşey ile ilgili benzer düşünme yöntemlerini iç içe geçirirler ve böylece belirli tanımlı bazı davranışsal kodlara liderlik ederler.

Taoizm ile Konfüçyanizm Arasındaki Fark
Tao ve Konfüçyüs

Her iki felsefe yine de bazı farklılıklar gösterir. En önemlisi, Konfüçyanizm daha dünyevidir. Bundan dolayı insanın sosyal yönü ve gündelik yaşamı üzerine yoğunlaşır. Konfüçyüsçülüğün savunucusu Konfüçyüs tarafından belirtildiği gibi, bu felsefe iyi olma kapasitesine sahip sosyal bir varlığın -yani insanın- üzerine yoğunlaşır. Eğer büyük uyumlu ve harmonik toplum tarafından beklenen şekilde davranmaya devam edersen üstün hale gelirsin. Taoizm ise daha çok bu dünya dışına yoğunlaştığından konfüçyanizmden farklıdır. Taoizm felsefesinin ana fikri Tao’yu (evren ve herşeyden oluşan büyük gerçeklik) benimsemektir. Aynı zamanda insanın iç uyuma erişebilmesi için kendisi ile olan ilişkisi üzerinde de yoğunlaşır. Bu nedenle, konfüçyanizm kişinin kendi gelişimini sağlamak için dış çevreyle olan uyumuna, Taoizm ise kendi derinine bakmasına odaklanır.

Diğer bir farklılık alanı ise öğretinin veya felsefenin aktarılma metodolojisidir. Konfüçyüsçülükte öğretiler öğretmenden öğrenciye diyaloglar şeklinde geçer. Bundan dolayı Konfüçyus öğretilerinin çoğunluğu usta ile öğrenci arasında soru&cevap oturumları şeklinde kaydedilmiştir. Fakat her diyaloğun benzersiz bir öğretisi vardır. Taoizm, tam tersine, Lao Tzu (Lao Tse veya Laozi)’nun doğrudan yazılarıyla yayılmıştır. Taoizm’in ana yazıtlarında, birçok şiirsel monologlar var.

Taoizm ile Konfüçyanizm Arasındaki Fark

Taoizm ile Konfüçyanizm arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Konfüçyüsçülük daha dünyevidir. Taoizm ise daha çok sonraki dünya ile ilgilidir.
 • Konfüçyüsçülük insanın sosyal yönü ile ilgilenir ve toplumsal uyumunu hedefler. Taoizm ise insanın kendisiyle olan iletişimine odaklanır.
 • Konfüçyüsçülük öğretileri soru&cevap şeklinde diyalogların aktarılmasıyla oluşur. Taoizm öğretileri ise Lao Tzu’nun doğrudan yazılarından gelir.
 • Konfüçyanizm Konfuçyüs tarafından, Taoizm ise Lao Tzu tarafından geliştirilmiş ve yayılmıştır.

Kainat Güzeli ile Dünya Güzeli Arasındaki Fark

Anahtar fark: Dünya güzellik yarışması bilinen en eski güzellik yarışmasıdır ve ilk kez Eric Morley tarafından 1951 yılında İngiltere’de düzenlenmiştir. Kainat güzellik yarışması ise 3 en popüler yıllık güzellik yarışmasından biridir ve Miss Universe organizasyonu tarafından gerçekleştirilir. İlk kez bir kıyafet firması için 1952 yılında ABD’de düzenlenmiştir.

Yerel, ulusal ve uluslararası seviyede düzenlenen pek çok güzellik yarışması vardır. Her yıl pek çok umutlu genç kadın ve erkek güzellik yarışmaları için çalışma yapar. Güzellik yarışmasına katılabilmek için mayo, bikini kullanımı, gece giysisi kullanımı ve soru&cevap şeklinde farklı testlere tabii tutulurlar. Ardından yarışmaya katılmaya hak kazanırlar. Yarışmada da yine aynı şekilde benzer testlere tabii tutulurlar ve neticede bir kazanan belirlenir. Örneğin Miss Türkiye gibi bir ulusal yarışmaya katılabilmek için öncelikle Türkiye şehirlerinden yerel güzeller belirlenir. Miss Kayseri, Miss İzmir gibi. Daha sonra bu katılımcılar Miss Türkiye’ye katılır.

Kainat Güzeli ile Dünya Güzeli Arasındaki Fark

Dünya güzellik yarışması ile kainat güzellik yarışması her yıl gerçekleştirilen farklı iki yarışmadır. Bu yarışmalara katılıp kazanan katılımcılar 1 yıl boyunca çeşitli reklam, film, defile gibi etkinliklerde yer alır. Kainat güzelinin dünya güzelinden daha yüksek bir statüye sahip olduğu düşünülür fakat bunun böyle olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yoktur. Pek çok eleştirmen kainat güzeli ifadesinin yanlış bir ifade olduğunu çünkü kainattan sadece dünya üzerinden katılımcılar olduğunu söyler.

Dünya güzellik yarışması bilinen en eski güzellik yarışmasıdır ve ilk kez Eric Morley tarafından 1951 yılında İngiltere’de düzenlenmiştir. Dünya ve yeryüzü güzellik yarışmasıyla birlikte bilinen en popüler yarışmadır. Dünya güzellik yarışmasını kazanan katılımcı 1 yıl boyunca seyahat ederek Dünya Güzellik Organizasyonu’nu temsil eder. Dünya güzellik yarışması ilk olarak bikini yarışması olarak başlamış ve en güzel bikiniyi giyeni seçmeyi hedeflemiştir fakat daha sonra medya tarafından adı dünya güzellik yarışması olarak benimsenmiştir.

Kainat güzellik yarışması ise 3 en popüler yıllık güzellik yarışmasından biridir ve Miss Universe Organizasyonu tarafından gerçekleştirilir. İlk kez bir kıyafet firması için 1952 yılında ABD’de düzenlenmiştir. Yarışmanın sahipleri arasında Donald Trump ve NBC vardır.

Kainat güzellik yarışması ile dünya güzellik yarışması arasındaki en büyük fark iki farklı organizasyon tarafından yönetiliyor olmalarıdır. Her ikisinin de ana hedefi aynıdır. Her yıl farklı zaman dilimlerinde düzenlenirler ve böylece programlar çakışmaz.

İllüminati ve Masonluk Arasındaki Fark

Popüler tarih kitapları ve ansiklopediler genellikle illüminatinin kökeninin 1776 Bavaria’sına gittiğini yazar. Aslında illüminatinin kökeninin daha da geriye gittiği ve doğrudan masonluk ve eski Mısır kültleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülür.

İllüminati ifadesi ilk kez 1492 yılında Menendez Pelayo tarafından kullanıldı ve İspanya’daki “Alumbrados” adı verilen grubu anlatıyordu. Alumbrados grubunun bilinmeyen yüksek bir güçten çok gizli bir bilgi aldığı ve bu bilgi ile üst insan seviyesine erişilebileceğine inanılır. Bu grup 1623 yılında dönemin katolik kilisesi tarafından şiddetle kınandı ve böylece kilise ile gizli topluluklar arasındaki ilk savaş başlamış oldu.

İllüminati ve Masonluk Arasındaki Fark
Eyes Wide Shut filminden ünlü sahne.

Aydınlanmışlar

Bazıları “Aydınlanmışlar” adında bir grubunun ilk kez 11. yüzyılda Floris’li Joachim tarafından bulunduğunu ve “fakirlik ve eşitlik” temalı Hıristiyan doktrinlerini öğreti olarak kabul ettiğini iddia eder. Bu şekilde illüminatinin aslında kökeninin hıristiyanlık olduğu ileri sürülür. Sonrasında ise bu grubun şiddete meylettiği ve zenginleri soyduğu ve hıristiyanlıktan koptuğu söylenir.

Bazıları da illüminatinin kökeninin İslam’ın bir kültü olan İsmaililik (İsmaililik ile ilgili daha detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz), Hassan Sabbah‘a ve dolayısıyla Haşhaşiler’e dayandığını söyler. 1090 yılında Hassan Sabbah tarafından kurulan bu grup haşhaş kullanarak aydınlanmanın yolunda engel teşkil ettiklerini düşündükleri insanları suikastler ile öldürme yoluna gitti.

Öldürme Haşhaşiler için mistik bir deneyim idi. Öldürerek sadece hedefleri önündeki bir engeli temizlediklerine değil aynı zamanda ruhsal olarak temizlendiklerine ve kurbanın ruh enerjisinin kendilerine geçtiğine inanırlardı. Aslında bu ritüelin daha sonra insan ve hayvan kurban ettiğine inanılan satanistlerin de ilham kaynağı olduğu söylenir.

İlkel kabilelerin aynı mistik deneyimi dans ve davullarla yaşadığına ve modern dünyada illüminati tarafından toplumlara dans ve şarkıların sunulduğuna inanılır.

İllüminati ve masonluk uzun yıllardan beri varolageldiğine inanılan gizli topluluklar olarak kabul edilirler. Üyeleri genellikle entelektüeller olur ve genelde toplum tarafından bilinmezler ve gizli kalırlar. Bilinen şey şu ki hem illüminati hem masonluk bilim ve politika alanında bazı ortak noktalara sahiptir.

Masonlar 16. yüzyılda kurulan bir kardeşlik derneğidir. Masonlar Büyük Loca’lara bağlıdır ve birbirlerinden bağımsızdırlar.

Hem illüminati hem masonluk serbest düşünürlerden, entelektüellerden oluşan gruplardır. Her iki grup da gizli birer topluluktur ve farklı hedef ve amaçları vardır. İllüminatinin daha çok sol tandanslı olduğuna ve Yeni Dünya düzeni kurma hedefleri olduğuna inanılır ve arka planda gizlice bunun için çalıştıklarına inanılır. Masonların ise onur ve centilmenliği kendi grup üyeleri arasında yaymak gibi bir hedefinin olduğuna inanılır. İllüminatinin gizli bir topluluk olduğu söylenir ve daha çok komplo teorilerine konu olur, masonluk ise bazı hayır işleri yapan resmi bir statüsü olan derneklerdir.

Sonuç olarak her iki grubun da gizli bir şeyler yaptığına inanılır ve bu gizlilik ve mistisizmden dolayı dünya geneli çok fazla ilgi görürler.

Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark

Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark: Gay ifadesi homoseksüelliği ifade için kullanılan genel bir tabirdir. Homoseksüel ya da Türkçesiyle eşcinsel, Viktorya döneminde aynı cinse ilgi duyanları akıl sağlığı veya ahlakı bozuk olanlarla bir tutan bilim adamları ve doktorlar tarafından kullanılırdı. Bu yüzden günümüzde pek çok LGBT homoseksüel yerine gay demeyi tercih eder.

Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark
LGBT bayrağı.

Eşcinsellik yani homoseksüellik ve “gay” ifadeleri günümüzde aynı veya yakın anlamda kullanılır. Eşcinsel daha çok resmi ve bilimsel bir yaklaşımla kullanılsa da, gay ifadesinin daha geniş ve genel bir anlamı vardır. Hem eşcinsel hem gay cinsel yönelim olarak erkeği tercih eder. Eşcinsel ve gay erkekler fiziksel ve duygusal olarak diğer erkeklerle ilişkiyi tercih eder.

Gay kelimesi sözlükte doğrudan eşcinsel anlamına gelmez. Sözlük anlamı “şen, keyifli, parlak, güzel renkli, hovarda, gösterişli” şeklindedir. Fakat günümüzde gay dendiğinde direkt eşcinsel erkekler ifade edilir. Gay kelimesi aynı cinse ilgi duyan lezbiyen kadınlar için de kullanılır.

Homoseksüel kelimesi Yunanca ve Latince birleşiminden oluşur. Homos Yunanca “aynı” demektir. Homoseksüel ise aynı cinsel yönelimi ifade eder.

Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark

Eşcinsel ve gay arasındaki farkı özetlemek gerekirse:

1. Eşcinsel daha çok resmi ve bilimsel bir yaklaşımla kullanılır, gay ifadesinin daha geniş ve genel bir anlamı vardır.
2. Eşcinsel sözlük anlamıyla aynı cinse ilgi duyan anlamındayken, gay sözlük anlamıyla “şen, keyifli, parlak, güzel renkli, hovarda, gösterişli” ifadelerine karşılık gelir.
3. Gay kelimesi daha az resmidir. Eşcinsel ifadesi daha resmi ve daha ciddidir.
4. Homoseksüel kelimesinin kullanımı tarihsel olarak daha eskidir.