Biseksüel ile Panseksüel Arasındaki Fark

Biseksüel ile panseksüel arasındaki fark çok geniş ölçektedir. Biseksüel ve panseksüel yönelimleri tanımlarken ikisi arasında bir miktar örtüşme vardır; ancak, iki kimlik arasında önemli farklar bulunmaktadır.

Biseksüellik

Biseksüel insanlar, hem erkekleri hem de kadınları cinsel ve romantik olarak cezbedici bulur ve her iki cinsiyetle de şehvetli ilişkiler kurabilirler. Her iki cinsiyetle de anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurabilmelerine rağmen biseksüel bireyler, bir cinsiyeti diğerine tercih edebilir.

Panseksüellik

Benzer şekilde panseksüel insanlar cinsel olarak erkek veya kadın olarak tanımlanan bireylere ilgi duymanın yanısıra; bununla birlikte, interseks, eşcinsel, üçüncü cinsiyet, androjen, transseksüel veya diğer birçok cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerini belirleyen kişilere de ilgi duyabilirler. İşte bu ayrım, panseksüalite ve biseksüellik arasındaki çizgiyi belirler. Kendini panseksüel olarak tanımlayan insanlar, cinsiyet ikiliğine girip girmedikleri bakmaksızın, çeşitli cinsiyet ve cinsel kimliklere ilgi duyabildiklerini ifade etme amacıyla yapar. Farklı cinsiyetlerin ve cinselliklerin varlığının tanınması, panseksüel kimliğin önemli bir yönüdür. Panseksüel insanlar aslında biseksüeldir; bununla birlikte, biseksüellik, cinsel ve toplumsal cinsiyet kimlik farkındalığı üzerine aynı önemi vermez; daha basitçe, iki (genel olarak kabul edilen) biyolojik cinsiyetin cazibesiyle ilgilidir.

Bakınız: Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark

Cinsel Kimlik Arayışı

İki cinsel kimlik arasındaki farklar, kendilerini panseksüel olarak gören bazı kişilerin daha yaygın olarak bilinen bir cinsel kimliğe sahip olduğu için kolaylık açısından kendilerini biseksüel olarak tanımladığı gerçeğinden zayıf düşmektedir. Buna ek olarak, kendilerini biseksüel olarak gören bazı insanlar cinsiyet ikilisinin dışında kalan biriyle çıkmaya açık olabilir.

Biseksüel ile Panseksüel Arasındaki Fark

Objektif cinsellikten ziyade, benlik algısı, bir bireyin hangi cinsel kimliğini kucaklamayı seçtiğini belirler. Her iki biyolojik cinsiyete ilgi duymak tek başına bireyin biseksüel olduğu anlamına gelmez. Aslında, çoğu zaman bir çok insan, her bir cinsiyet için bazı romantik ya da cinsel tecrübe ya da duygulara sahip olacaktır, ancak çoğu biseksüel olarak etiketlenmeyi kabul etmeyecektir. Benzer şekilde, çeşitli kimlikleri benimseyen insanlara ilgi duymak, bireyin panseksüel olarak tanımlanması anlamına gelmez. Yalnızca panseksüel olarak tanımlananlar için tasarlanmış birkaç organizasyon vardır. Pek çok biseksüel örgüt, panseksüel, çok yönlü, çok eşli ve diğer monoseksüel olmayan alternatif kimlikleri içerir.

İki etiket üzerinde devam edegelen tartışmalar da var, çünkü biseksüel topluluğun bazıları panseksüel etiketi sanki biseksüel silinmenin bir şekli olarak görür. Panseksüel insanların, biseksüellikle ilişkili stigmalar yüzünden biseksüel olarak etiketlenmekten kaçındığına dair genel bir kanı vardır. Bu stigmalar biseksüel insanların açgözlü ve rastgele cinsel ilişkide bulunan ve hastalıkları hem heteroseksüel hem de homoseksüel toplumlar arasında yayan olarak bilinir. Tersine, panseksüel topluluktaki pek çok kişi bu inançların önyargılar ve panseksüelliği silme amaçlı olduğunu düşünür.

Etiketler

Yalnızca biyolojik olarak erkek veya kadın olarak tanımlananlar biseksüel olarak tanımlamakla kalmaz, bu etiketi kullanan ve rahat hisseden kişilerin cinsiyet kimlikleri değişir. Panseksüel etiket; bununla birlikte, kendi cinsiyet kimliklerine bakılmaksızın, bazen eşcinsel veya heteroseksüel bir ilişki içindeyken ve eşi erkek/kadın cinsiyete geçiş yaparken, örneğin erkek veya kadın cinsiyetlerine düzgün şekilde sığmayan kişiler için daha fazla uyum sağlar. Bazıları eşlerinin geçiş yaptığı cinsiyete göre cinsel kimliklerini değiştirmeyi tercih etse de, giderek artan sayıda panseksüel, queer veya monoseksüel olmayan diğer kimliklerden biri olarak kendini etiketlemeyi seçmişlerdir. Panseksüel kimliğin, çeşitli cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerini benimseyen bireylerin bir araya gelmesi için daha fazla uyum sağlaması gerekir.

Biseksüel ile Panseksüel Arasındaki Fark

Biseksüel ile panseksüel arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Biseksüel cinsel olarak hem erkek hem de kadın cinsiyete ilgi duyarken, panseksüel erkekler, dişiler ve üçüncü cinsiyetli bireylere romantik ve cinsel ilgi duyma özelliğine sahiptir.
  • Biseksüel kimlik sadece iki cinsiyete (kadın, erkek) daha fazla ilgi duyarken, panseksüel kimlik diğer cinsiyetlerin (üçüncü cinsiyetlerin) varlığını çok daha fazla tanır ve bu çeşitli cinsiyetleri tanımlayan bireylere cinsel olarak ilgi duyma özelliğini taşır.
  • Biseksüel ve panseksüel toplulukların kendi bayrakları, renkleri ve ideolojileri vardır.
  • Panseksüel kimlik, farklı cinsiyet ve cinselliğe sahip insanlarla ilişki kuran bireyler için daha kapsayıcıdır.

Biseksüel ile panseksüel arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark

Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark: Gay ifadesi homoseksüelliği ifade için kullanılan genel bir tabirdir. Homoseksüel ya da Türkçesiyle eşcinsel, Viktorya döneminde aynı cinse ilgi duyanları akıl sağlığı veya ahlakı bozuk olanlarla bir tutan bilim adamları ve doktorlar tarafından kullanılırdı. Bu yüzden günümüzde pek çok LGBT homoseksüel yerine gay demeyi tercih eder.

Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark
LGBT bayrağı.

Eşcinsellik yani homoseksüellik ve “gay” ifadeleri günümüzde aynı veya yakın anlamda kullanılır. Eşcinsel daha çok resmi ve bilimsel bir yaklaşımla kullanılsa da, gay ifadesinin daha geniş ve genel bir anlamı vardır. Hem eşcinsel hem gay cinsel yönelim olarak erkeği tercih eder. Eşcinsel ve gay erkekler fiziksel ve duygusal olarak diğer erkeklerle ilişkiyi tercih eder.

Gay kelimesi sözlükte doğrudan eşcinsel anlamına gelmez. Sözlük anlamı “şen, keyifli, parlak, güzel renkli, hovarda, gösterişli” şeklindedir. Fakat günümüzde gay dendiğinde direkt eşcinsel erkekler ifade edilir. Gay kelimesi aynı cinse ilgi duyan lezbiyen kadınlar için de kullanılır.

Homoseksüel kelimesi Yunanca ve Latince birleşiminden oluşur. Homos Yunanca “aynı” demektir. Homoseksüel ise aynı cinsel yönelimi ifade eder.

Eşcinsel ve Gay Arasındaki Fark

Eşcinsel ve gay arasındaki farkı özetlemek gerekirse:

1. Eşcinsel daha çok resmi ve bilimsel bir yaklaşımla kullanılır, gay ifadesinin daha geniş ve genel bir anlamı vardır.
2. Eşcinsel sözlük anlamıyla aynı cinse ilgi duyan anlamındayken, gay sözlük anlamıyla “şen, keyifli, parlak, güzel renkli, hovarda, gösterişli” ifadelerine karşılık gelir.
3. Gay kelimesi daha az resmidir. Eşcinsel ifadesi daha resmi ve daha ciddidir.
4. Homoseksüel kelimesinin kullanımı tarihsel olarak daha eskidir.