Çin ile Batı Kültürü Arasındaki Fark

Çin ile Batı kültürleri arasındaki en büyük fark, Çin’in oryantal (Doğulu) bir ülke olması ve geleneksel kültürünün Batı mirasından tamamen farklı olmasıdır. Çin kültürü 5000 yılı aşkın süredir vardır ve Çin halkı kendi kültürlerini, müzik aletlerini, resim tekniklerini, geleneksel Çin tıbbını ve pişirme yöntemlerini geliştirmiştir. Batı kültürüne kıyasla tamamen farklı ve benzersizdir. Çinliler sağlıklı beslenmeye inanırlar ve sağlık için bütünsel bir yaklaşım sergilerler. Batı kültürü daha gelişmiş ve macera ve keşfi sever. Çinliler, doğru kararları alarak bireysel kazanç yerine toplumsal kazanç üzerine yoğunlaşır ve aşırılıktan kaçınmak için orta bir yol benimsemeye inanırlar.

Bakınız: Kültür ile Medeniyet Arasındaki Fark

Batılılar, Çin kültürünün kendi değerlerine, geçmişine ve inanç sistemine sahip olması nedeniyle Çin kültürünü karmaşık ve anlaşılması güç bulur. Çinliler, bir yabancıyla asla ilgilenmeyen Batılılara kıyasla, yabancılara çok samimi ve yardımseverdirler. Batı kültürünün zengin ve lüks bir yaşam tarzı vardır, ancak Çinliler çoğunlukla mütevazi bir yaşam biçimine sahiptir, örneğin, ortalama olarak Çinlilerin 4 metrekareden daha fazla yaşam alanı olmayabilir. Çinliler insanlara seslenirken titr ifadelerini saygı gereği kullanırlar ve açıktan sevgi göstermeyi önlemek için kesinlikle kendilerine özgü ahlaki değerler taşırlar. Batı kültürü ise insanların kendilerini özgürce ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Batı kültürüne kıyasla, Çin kültürü, Batı’daki muadillerinden daha fazla ilişkilere değer verdiğinden, çok farklıdır.

Hayat Felsefesi

Doğu ve batı hayatının temel felsefeleri arasında büyük fark vardır. Batılılar, başarı ve mutluluk gibi amaçlarını gerçekleştirmek için kendilerini adamış olmaya inanırlar, oysa Çinliler davranış ahlakına sahiptir ve iç dünyalarına ve bengi dönüşe (eternal recurrence) ilişkin algılamalara bağımlıdırlar. Batı yaklaşımı insanın kendisinin dışında arayış yapmasını ister, oysa Çinliler sistematik bir yaklaşım benimser ve kendi içlerinde arama yapmayı benimserler.

Batı toplumunda gerçek mutluluk materyalist bir yaklaşıma dayanırr; oysa Çin, gerçek mutluluğun iç müdahale ile elde edileceğine inanır, çünkü gerçek, ebedi saadet ve mutluluk için anahtardır. Batı toplumu bireyciliğe inanırken, Çin kültürü kollektivizme ve diğerleriyle temel bağlantılara inanır. Bir Batılı, hayata yönelik daha misyoner ve manevi bir yaklaşımı olan Çinlilere kıyasla pragmatik, materyalistik ve duygusal yaklaşımlarla boğulmuş durumdadır. Batılılar analiz eder, Çinliler meditasyon uygular. Çinliler erdemlere ve Batılılara değer ahlakına inanırlar.

Çin ile Batı Kültürü Arasındaki Fark

Çin ile Batı kültürü arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Batılılar bireyciliğe inanır, Çinliler kollektivizme inanırlar.
  • Batı kültürünün sevgiyi özgürce ifade etme özgürlüğü vardır, oysa Çin kültürü püritendir.
  • Batı ve Çin felsefeleri benzersizdir ve birbirlerinden tamamen farklıdır.
  • Çinliler ilişkilere inanırlar ve meditasyon yoluyla iç mutluluk ve mutluluk arayışındadırlar.
  • Batı kültürü, materyalist bir yaklaşıma inanır ve pragmatik ve duygusal bir tavır sergiler.
Facebook Yorumları