DNA ve RNA Arasındaki Fark

Son güncelleme: 9 ay önce

DNA Deoksiribonükleik asitin kısaltmasıdır. RNA ise Ribonükleik asit demektir. Hem DNA hem de RNA genetik bilgi taşırlar fakat bazı farklılıkları vardır. Aşağıda bu farklılıkları hızlı bir bakış atacağız.

DNA ve RNA Arasındaki Fark

DNA ve RNA arasındaki fark özetlenecek olursa;

  1. DNA’nın yapısında Deoksiriboz şekeri vardır, RNA’da ise riboz şekeri bulunur. Riboz şeker ile Deoksiriboz şeker arasındaki tek fark; riboz bir tane daha fazladan -OH grubuna sahiptir.
  2. DNA çift zincirli moleküldür, RNA ise tek zincirlidir.
  3. DNA alkali durumlarda kararlı ve sabittir, RNA ise değildir.
  4. DNA ve RNA insan vücudunda farklı fonksiyonları yerine getirir. DNA genetik bilgiyi depolama ve transfer etmeyle sorumludur, RNA ise aminoasitleri kodlar ve protein üretiminde DNA ile ribozomlar arasında postacı rolünü görür.
  5. DNA ve RNA’nın baz yapısı da hafif farklılıklar gösterir. DNA adenin, timin, sitozin ve guanin bazlarını kullanırken, RNA adenin, sitozin, guanin ve urasil bazlarını kullanır. RNA’da timin yerine urasil vardır.

DNA ve RNA Karşılaştırması

Kıyaslama DNA RNA
İsim Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit
Fonksiyon Genetik bilginin uzun süreli saklanması, yeni organizma ve hücre üretmek için genetik bilginin transferi. Protein yapımı için çekirdekten ribozomlara genetik bilgi transferi.
Yapısal Özellikler B-form çiftli helis. Nükleik asitlerden oluşan çift zincirli molekül. A-form çiftli helis. Tek zincirli molekül.
Bazlar ve Şekerler Deoksiriboz şekeri. Adenin, timin, sitozin ve guanin bazlarını kullanır. Riboz şekeri. Adenin, sitozin, guanin ve urasil bazlarını kullanır.
Çoğalma Kendi kendini üretir. DNA tarafından ihtiyaca göre sentezlenir.
Baz Eşleşmesi AT (adenin-timin)
GC (guanin-sitozin)
AU (adenin-urasil)
GC (guanin-sitozin)
Yeri Çekirdekte bulunur. Çekirdekte ve sitoplazmada bulunur
  Baskın Gen ile Çekinik Gen Arasındaki Fark

Özetlemek gerekirse DNA ile RNA arasındaki en temel fark moleküllerinde bulunan şekerdir. RNA’da riboz şekeri, DNA’da ise deoksiriboz şekeri bulunur. En büyük fark budur. Buna ek olarak DNA timin kullanırken, RNA urasil kullanır. DNA sadece çekirdekte bulunurken, RNA hem çekirdekte bulunabilir hem de çekirdek dışında örneğin sitoplazmada bulunabilir. DNA genetik bilgi depolar, RNA genetik bilgi taşır, işler ve mRNA, tRNA ve rRNA şeklinde değerlendirir.

Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

2 YORUM

Bir Cevap Yazın