Doğu ve Batı felsefesi arasındaki fark nedir hiç merak ettiniz mi? Coğrafi yerlerin yanı sıra, dünyanın bu iki kısmı yaşam biçimi ve genel olarak yaşama yaklaşımlarında farklılıklara sahiptir. Bu yaşam biçimleri yalnızca topografya ve yaşama ilişkin önemli faktörleri oynayan fiziksel koşullarla değil, aynı zamanda dünyanın doğu ve batı bölgelerindeki belli başlı toplumları yöneten düşünce okuluyla da ortaya çıkar.

Önce “felsefenin” ne olduğunu ve Batı ve Doğu toplumunu nasıl etkilediğini ve nasıl bir farklılık yarattığına bir göz atalım. Genel olarak “felsefe”, evrensel olarak “insan varlığı, değerleri, nedenleri ve genel gerçeklikle bağlantılı genel sorunlar, gerçekler ve durumlarla ilgili bilginin çalışılması” olarak tanımlanır. Hayata ve hayatın faktörlerine, cevaplar ve nedenler arar. Dolayısıyla, felsefe hakkında konuşunca, aslında bir düşünce okulundan bahsediyoruz. Ve felsefeyi kendi konumuzla birleştirirsek, Doğu ve Batı insanı gibi bazı insanlara özgü gerçekler, sorunlar ve durumlarla farklılaşıyor ve ortaya çıkıyor.

Temelde, Batı felsefesine, Batı medeniyetinin büyük bir bölümünü etkileyen Yunan felsefesindeki düşünce okulu denir. Aksine, Doğu felsefesi esas olarak Asya’da, daha çok Çin felsefesine dayanmaktadır. Dahası, Batı felsefesi Roma ve Hıristiyanlığın, özellikle de Yahudi-Hıristiyanlığın köklerini alır. Öte yandan Doğu felsefesi Konfüçyüsçülükten, Mahayana Budizminden ve Taoizm’den gelmektedir. Dolayısıyla, Doğu felsefesinin klasik Çin olduğunu söyleyebiliriz, Batı felsefesinin kökleri ise daha çok Latin’dir.

Bakınız: Kültür ile Medeniyet Arasındaki Fark

Düşünce okulu ya da Doğu ve Batı felsefeleri arasındaki temel fark Batı’nın bireyciliği ve Doğu’nun kolektivizmidir. Doğu felsefesi, sahte “ben” konseptinden kurtulmaya ve gerçek “ben”in keşfedilmesinde anlam bulmaya çalışırken, gruplara, topluma veya insanların eylemlerine ve düşüncelerine daha fazla odaklanır. Buna karşılık, Batı medeniyeti daha bireyselci olup, yaşamın anlamını kendini de merkeze yerleştirerek şimdi ve burada anlamaya çalışıyor.

İlgili Haber:  Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

Bu iki felsefenin anlamaya çalıştıkları yönleri veya sorunları veya konuları daha ayrıntılı inceleyelim. Doğu felsefesinin temel ilkesi birliktir. Bu kozmolojik birlik, yaşamın ebedi gerçeklere doğru ilerlediği yolculuğun ana noktasıdır. Yaşam yuvarlaktır ve çevresindeki her şeyle tekrara girmesi önemlidir. Etik; davranışa dayalıdır ve bağımlılık içten dışa doğrudur. Kurtulabilmek için, iç benlik öncelikle çevresindeki dünyadan serbest bırakılmalıdır.

Öte yandan Batı felsefesi, başkalarına hizmet etmek için fedakarlık etmek üzerine kuruludur. Yaşam, Tanrı’ya, paraya, topluluğa vb. hizmettir. Hıristiyan etkisinden dolayı yaşamın anlam bulması için bir başlangıcı ​​ve bitişi olmalı. Görünüşte olduğu gibi doğrusal olan Batı felsefesi Doğu’nun ezeli ve tekrar eden kavramına kıyasla mantıksal, bilimsel ve akılcıdır.

Doğu felsefesi de faziletle gelişir. Bu, hayata fedakâr olmayan yaklaşımla açıklanacaktır. Sahip oldukları şeylerden memnun olma anahtardır. Bu arada, Batı felsefesi etiğe odaklanır. Birey olarak, yapılması gereken şeyleri başkalarını rahatsız etmeden yapmak zorundayız. Başarı, başkalarını incitmeden hayatta alınan yoldur. Doğu felsefesi daha çok maneviyatla ilgili iken, Batı felsefesi daha elle tutulur bir tarzdadır. Farklılık, Batı’nın “ben”i ve Doğu’nun “Biz”idir; çünkü biri hakikati diğeri ise anlamı bulmaya odaklanır.

Doğu ve Batı Felsefesi Arasındaki Fark

Doğu ve Batı felsefesi arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Batı felsefesi, Avrupa ülkeleri gibi dünyanın batısında yaygın iken, Doğu felsefesi daha çok Çin kaynaklıdır.
  • Batı felsefesi bireycilikle ilgiliyken, Doğu felsefesi kolektivizm ile ilgilidir.
  • Her iki felsefe de erdemleri merkezine koyar.
  • Batı felsefesi daha elle tutulur tarzda iken, Doğu felsefesi daha çok manevi bir yaklaşımı gerektirir.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here