Donald Trump ile Barack Obama Arasındaki Fark

2016 ABD Başkanı seçimleri, Demokrat Barack Obama liderliğindeki bir hükümetten eski işadamı ve TV yıldızı Cumhuriyetçi Donald Trump’in başını çektiği bir hükümete geçişi işaret etti. Trump’ın adaylığı ve ardından gelen zafer, birçok Amerikalı ve Amerikalı olmayanları şok etti ve Demokrat Hillary Clinton’a karşı yaptığı tartışmalar tüm dünya tarafından izlendi.

Bununla birlikte, Trump’ın zaferi dünya için sürpriz olmasına rağmen, seçilmesi ABD siyasetinde bilinen bir düzene uyuyor. Aslında Trump seçim kampanyası boyunca, sadece Demokratların -ve Obama’nın- kusurlarını ve seçmenlerin oyunu kazanmak için verdikleri sözü tutmamalarını vurguladı. Donald Trump Obama ve Clinton değildir. Verdiği mesaj buydu. Birçoğu için, Amerikan’ın muhalefet cenahını temsil ediyor; yolsuzluklarla etkin mücadele sözü verdi ve insanlar, “iş bitirici” lider olabileceğine inandı. Siyasi skandalların ve sekiz yıllık Obama yönetiminin ardından Amerikalılar problemleri çözemeyen politikacılardan ve hükümetlerden bıktı. Pek çok kişi için Obama aşağıdaki konularda başarılı olamadı:

 • İşsizlik oranlarının düşürülmesi;
 • Şiddet yanlısı aşırıcılık ve terörizm tehdidinin ortadan kaldırılması;
 • Yasadışı göçü durdurmak;
 • Amerika’nın ihtiyaçlarına öncelik verilmesi; ve
 • Kararlılık göstermek.

Belirsizlik, ekonomik zorluklar ve genel hoşnutsuzluk bağlamında, Trump’ın düzen karşıtı politikaları Amerikalıların ihtiyaç duyduğu şeydi.

Donald Trump: Obama direnişi

Trump’ın siyasi tekliflerini analiz edersek, adaylığının nasıl bir direniş hareketi olduğunu kolayca anlayabiliriz. Donald Trump şunlara karşı çıkıyor:

 • Obama ve tüm politikaları.
 • Demokrat Parti.
 • Kurulu düzen.
 • Geleneksel siyasi kariyer.
 • Cumhuriyetçi Parti kurulu düzeni, ve
 • Geleneksel muhafazakar ilkeler.

Trump’ın Obama direnişi, Hillary Clinton’un tüm teklif ve taahhütlerine şiddetli bir muhalefetle tercüme edildi:

 • Clinton zenginlerin vergilerini artırmak istedi ve Trump herkes için vergileri kesme sözü verdi;
 • Clinton açıkça kürtaj hakkını savundu, Trump ise kürtajı kontrol etme ve sınırlandırma gereksinimleri üzerinde ısrar etti;
 • Clinton, Obamacare’i devam ettirmek ve mükemmelleştirmek istedi; Trump ise Obamacare’e açıkça karşı koydu;
 • Clinton göç sürecini kolaylaştırmak istedi, Trump ise, Meksika ile arasına bir duvar inşa edeceğini ve bu duvarın maliyetini Meksika’nın ödeyeceğini söyledi;
 • Clinton çok taraflı ticaret anlaşmalarına öncelik verdi, Trump ise ikili ticaret anlaşmalarını destekledi; ve
 • Clinton, Trump’a ve tüm politikalarına şiddetle karşı çıkan Barack Obama’nın onayını aldı.

Bu nedenle, Trump’ın marjinalize olmuş ve dışlanmış hisseden kişilerin desteğini elde etmesi şaşırtıcı değil. Başkanlık kampanyasının başında Trump’ın destekçileri ağırlıklı olarak şunlardı:

 • Lise diplomasına sahip olmayan beyazlar;
 • Etnik ve dini azınlıkların az olduğu (veya hiç olmadığı) bölgelerde yaşayan insanlar;
 • Marjinalleşmiş hisseden insanlar;
 • Ekonomik düzelmeden fayda sağlamayan insanlar;
 • Göçün terörizmin sebebi olduğuna inanan insanlar;
 • Göçmenlerin Amerikalıların işlerini çalmak istediklerine inanan insanlar; ve
 • Zayıf ve bozuk yönetim sınıfından bıkmış insanlar.

Trump’ın anti düzen karşıtı görüş ve fikirleri, yeni, güçlü adayın “Amerika’yı yeniden canlandırmasına” (Make America Great Again!) imkân tanıyan ve Trump’un radikal önerilerinden korkmayan seçmenlerinin güvenini kazandı.

Barack Obama vs Donald Trump: ideolojiler, ekonomi ve iç politikalar

Donald Trump ve Barack Obama, bireysel haklar, iç politika, dış politika, göç ve ekonomi dahil olmak üzere hemen hemen her konuda farklı görüş ve inançlara sahiptir. Ayrıca, ikisi tarihsel olarak karşıt olan iki partinin adayıdır: Obama bir Demokrat, Trump bir Cumhuriyetçidir. Bu nedenle, Trump biraz daha muhafazakar (bazı durumlarda çok muhafazakar) iken Obama orta derecede liberaldir.

Bireysel haklar ve iç politika:

 • Obama, “kürtajın bir kadının sınırsız hakkı” olduğuna inanıyordu; Trump buna karşıydı.
 • Her ikisi de eşcinsel evliliği destekliyor.
 • Obama, kadın haklarını kesinlikle destekledi; Trump pek değil.
 • Obama, silah sahipliği hakkını sınırlamak isterken, Trump silah sahibi olma lehinedir.
 • Obama, Obamacare’i devam ettirmek isterken, Trump bunu reddetmek istiyor;
 • Obama, fosil yakıtlara karşı yeşil enerjiyi öncelikli olarak tercih ederken, Trump iklim değişikliğine inanmıyor, fosil yakıtların kullanılmasını destekliyor ve Paris Anlaşmalarından çekiliyor;
 • Trump, yasadışı göçe şiddetle karşı çıkıyor, daha güçlü sınırlar, daha zorlu göç politikalarını destekliyor ve Meksika sınırında bir duvar inşa etmeyi taahhüt ederken, Obama göçe açık bakıyor; halbuki başkan olduğu sırada 3 milyon insanı sınır dışı etti.
 • Trump, sosyal güvenliği özelleştirmek istiyor; Obama ise bunun karşısında.
 • Obama yasadışı yabancılara vatandaşlık için bir yol önermişken, Trump tüm yasa dışı yabancıları sınır dışı etmek (ve girişlerini engellemek) istiyor.
 • Obama zengin insanlar için yüksek vergileri teşvik ederken, Trump Amerika Birleşik Devletleri tarihinde herkes için en büyük vergi indirimini vaat ediyor; ve
 • Her ikisi de kamusal alanda Tanrı’yı ​​(din) korumayı kabul ediyor.

Bakınız: Demokratlar ile Cumhuriyetçiler Arasındaki Fark

Dış politika

 • Obama, serbest ticaretin yaygınlaşmasını destekledi ve destekliyor; Trump, çok taraflı ticaret anlaşmalarından ziyade ikili anlaşmalara öncelik veriyor;
 • Obama orduyu genişletmek istemese de, Trump, ABD ordusunu güçlendirmek için güvenlik sektöründeki yatırımları artırmak istiyor;
 • Obama döneminde, ABD’nin pek çok savaşa katılmasına ve birçok askeri operasyondan sorumlu olmasına rağmen, Obama ABD müdahalesine karşı çıkıyor; Trump ise, Amerika’nın üstünlüğünü ispatlamak için askeri gücünü (gerekirse) kullanması gerektiğine inanıyor; ve
 • Trump ve seçmenlerine göre, Obama, terörizm ve şiddet yanlısı aşırılıkları ortadan kaldırmak için yeterli değil, Trump, altı Müslüman çoğunluğa sahip ülkeden insanın ABD’ye girmesini önlemek için iki farklı karar imzaladı.

Barack Obama-Donald Trump: İlk 100 gün

Donald Trump ile Barack Obama Arasındaki Fark

Yeni seçilen bir başkanın göreve başladığı ilk 100 gün kritik bir ayarlama dönemidir. Barack Obama ve Donald Trump ilk 100 günlerinde çok farklı şeyler yaptılar.

 • İmzalanan yasaların sayısı: Trump, 29 yasayı (toplam 133 sayfa) imzalarken Obama 14 yasayı imzaladı (toplam 1.602 sayfa);
 • İmzalanan kararname sayısı: Trump, iki seyahat yasağı da dahil olmak üzere 30 kararname imzalarken Obama 19 karar imzaladı;
 • Ziyaret edilen yabancı ülke sayısı: Dış politika yerine iç meselelere odaklanan Trump, Obama’nın ilk 100 gününde 9 ülkeyi ziyaret ettiği sırada herhangi bir yabancı ülkeyi ziyaret etmedi;
 • Onay oranı: Görevde 100 günün ardından Obama’nın onay oranı yaklaşık %65 iken Trump’ın yaklaşık %42 idi;
 • İşsizlik oranları: Obama’nın ilk 100 gününden sonra işsizlik oranı % 8.7 idi -son on yılların en kötü ekonomik krizini almasına rağmen-,  Trump’ın ilk 100 gününden sonra işsizlik oranı % 4.5 oldu;
 • Özel hayat: Barack ve Michelle Obama yakın, sevgi dolu bir çiftti – birlikte vakit geçirmeyi severlerdi ve Michelle kadın haklarının öncüsü idi. Tersine, Donald ve Melania Trump, yakın bir ilişki içinde görünmüyor ve first lady kocasının görev süresinin ilk 100 günü boyunca Beyaz Saray’da yaşamadı; ve
 • Golf gezileri sayısı: İlk 100 günde Barack Obama bir kez golf oynadı (bazı kaynaklar bu periyotta hiç oynamadığını söylüyor olsa da), Donald Trump ise 19 kez oynadı.

Donald Trump ile Barack Obama Arasındaki Fark

Donald Trump ile Barack Obama arasındaki fark özetlenecek olursa; Donald Trump’ın ABD’nin 45. Başkanı olarak seçilmesi birçok Amerikalıyı ve Amerikalı olmayanı şok etti. Trump geleneksel politikacı değildi. Başarılı bir işadamı, girişimci ve TV yıldızıydı ama en önemlisi anti Obama’ydı. Aslında, Amerika Birleşik Devletleri’nin 44 ve 45’inci başkanlarının, hemen hemen tüm konularda perspektifleri karşıdır:

 • Göçmenlik;
 • İç politika;
 • Dış politika;
 • Bireysel haklar;
 • Ekonomi;
 • Dış Ticaret;
 • Diplomasi;
 • Vergiler;
 • Yatırımlar; ve
 • Güvenlik

Donald Trump kampanyası sırasında Demokrat Hillary Clinton tarafından ortaya atılan tüm fikir ve programlara karşı şiddetle karşı çıktı. Trump sıklıkla rakibin önerilerine yapıcı alternatifler önermezse de, Amerikan kurulu düzeni söylemleri ve benzersiz kişiliği, seçmenlerin güvenini kazanmasına izin verdi. Başkanlık kampanyasında Donald Trump bir direniş hareketine öncülük etti: Barack Obama’ya ve onun politikalarına karşı; geleneksel siyasi söylemi reddetti; marjinalleşmiş hissedenlerin ihtiyaç ve inançlarından yararlandı; büyük değişiklik önerdi ve seçmenleri “Amerika’yı Yeniden Yarat” (Make America Great Again!) diye ikna etti.

Yalnızca Donald Trump ve Barack Obama’nın siyasi görüşleri ve politik stratejileri farklı değildi, aynı zamanda çok farklı yaşam biçimlerine sahipler. Trump’ın kadınlar üzerindeki cinsiyetçi yorumları ve kamuoyundaki davranışları Başkan ve eşi arasındaki ilişki hakkında şüpheler uyandırırken, Obama ailesi modern bir mutlu ailenin modeli idi. Sekiz yıl süren Obama yönetiminden sonra Amerikalılar değişim geçirmeye ihtiyaç duydu ve değişim istedi ve böylede Trum dönemi başladı.

Donald Trump ile Barack Obama arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de yorumlarınız varsa ekleyebilirsiniz.

Facebook Yorumları

Yorum yapın