Dünya Dinlerinde Melek ve Şeytanlar

Dünya Dinlerinde Melek ve Şeytanlar

Melekler ve şeytanlar hemen hemen her dinde önemli rol oynar. Melekler her zaman iyiliği, şeytanlar ise kötülüğü temsil eder. Aşağıdaki listede dünyadaki çeşitli dinlere ait 10 farklı meleği ve şeytanı inceleyeceğiz.

10. Belial (Yahudilik)

belial

Belial, musevilerin kutsal kitabı Tanah’ta geçen ve daha sonra yahudiler ile hıristiyanlar tarafından şeytan olarak addedilen bir varlıktır. Kelime anlamı “değersiz” demektir. Belial’in Lucifer’den sonra yaratılan ikinci melek olduğu rivayet edilir. Yaratıldığı andan itibaren Tanrı’ya isyan etmiş ve cennetten kovulmuştur. Dünyaya indikten sonra karanlıklar lordu ve bütün şeytanların başı olmuştur. Alman iblisbilimci Johann Weyer’e göre Belial cehennemin Türkiye Büyükelçisi idi.

Süleyman’ın kitabında ise Belial Süleyman tarafından kendisine bir mabet inşa etmek için görevlendirilmişti. Süleyman Belial’i Mikail’in kendisine verdiği bir yüzük ile kontrol altında tutuyordu. Belial hatta Kral Süleyman’ın önünde dans etmiştir. Bazı Ölü Deniz yazıtlarına göre daha sonra Belial şeytan ile bir olmuştur, yolunu kaybetmiştir.

9. Münker ve Nekir (İslam)

Dünya Dinlerinde Melek ve Şeytanlar

İslama göre bir insan öldükten sonra mezarda ilk iş olarak Münker ve Nekir tarafından sorguya alınır. Bu konu her ne kadar Kuran’da geçmese de pek çok müslüman düşünür bunun böyle olduğunu ileri sürer. Münker ve Nekir mezara yeni konmuş ölünün yanına gelir ve ona islam peygamberi hakkında sorular sorar. İslam peygamberinin son ve hak peygamber olduğunu söyleyenler sınavı geçmiş olur ve kıyamet gününe kadar rahatsız edilmeden uyuyacaklarına inanılır. Eğer ölen kişi müslüman ve inançlı değilse meleklerin sorularına cevap veremez ve kıyamet gününe kadar mezarda işkencelere maruz kalır

8. Mastema (Yahudilik)

Mastema_full

Yahudi mitolojisine göre Mastema insan kadınlarla çiftleşen meleklerden doğan ruhlardan bir karakter. İbranice “garez, düşmanlık” gibi anlamlara gelir. Mastema daha çok Jubilees’in kitabında geçer. Mastema insanları yoldan çıkarı ve bazen de eğer emredilirse onları öldürür. Bazen şeytan olarak da anılır.

Pek çok şeytanın amiri konumundaki Mastema’nın Tanrı’yı şeytanların yeryüzünde kalması yönünde ikna ettiği söylenir. Tufandan sonra Nuh peygamber bütün şeytanların karada kalmasını ister ve Tanrı da bu isteği kabul eder. Fakat Mastema Tanrı ile konuşur ve ona en azından şeytanların onda birini yeryüzünde bırakması gerektiğini, insanları test edecek ve sınayacak şeytanların yeryüzünde kalması gerekliliğinden bahseder ve onu ikna eder. Yahudi mitolojilerine göre Mastema ayrıca Musa ve Harun ile yarışan Mısırlı sihirbazlara yardım ve yataklık etmiştir.

7. Jophiel (Yahudilik/Hıristiyanlık)

jo

Jophiel “Tanrı’nın güzelliği” anlamına gelir ve Hıristiyanlığa göre baş meleklerden biridir. Aynı zamanda sanatçıların, artistlerin patronu olarak bilinir. Jophiel’in cennetteki bilgelik ağacının koruyucusu olduğu ve Adem ile Havva’ya cennetten çıkarılırken eskortluk ettiğine inanılır. Metatron adlı melek ile de yakın arkadaş olduğu rivayet edilir.

6. Malik (İslam)

tumblr_nrg0ebBuIy1tu1fv2o2_250

Malik Arapça mülk sahibi anlamına gelir. İslamiyette ise Malik cehennemden sorumlu melektir. Kuran’da Zuhruf 77’de kendisinden şöyle bahsedilir:

Ve (mücrimler): “Ey Malik (ey cehennem bekçisi)! Rabbin bizim üzerimize hüküm versin (bizi öldürsün).” diye seslendiler. (Malik): “Muhakkak ki siz, (bu azabın içinde) kalacak olanlarsınız.” dedi.

Kuran’da ifade edildiğine göre cehennemdekiler işkencelere dayanamayarak Malik’ten kendilerini öldürmesini isterler. Fakat Malik “hayır, siz hep burada kalacaksınız” der. Malik cehennemde kendisine yardımcı 19 melekle birlikte sürekli denetim yapar. İşkenceleri yönetir ve cehennemden kaçmaya çalışanları yakalayıp tekrar işkenceye alır.

5. Rafael (Yahudilik/Hıristiyanlık)

Rafael, Mikail (Michael), Cebrail (Gabriel) ve Uriah ile birlikte hıristiyanlıktaki 7 büyük melekten biridir. Cenneteki üçüncü büyük melek olarak addedilir. “Tanrının iyileştirdiği” anlamına gelir. Hanok’un ve Tobit’in Kitabı’nda kendisinden bahsedilir. Tobit’in Kitabı’nda kendisinin 7 büyük melekten biri olduğunu söyler. Jophiel’in Eden bahçesinde yani cennette bilgelik ağacını koruması gibi Rafael de iyileştirmeden sorumludur. Rafael islamiyetteki İsrafil ile mevkidaştır. İsrafil’in de Sür’a üfleyerek insanları dirilteceği söylenir.

4. Metatron (Yahudilik/Hıristiyanlık)

Metatron yahudilikte ve hıristiyan kültüründe büyük meleklerden biridir. Bazılarına göre o Nuh’un atası Enoch’tur ve bir meleğe dönüşmüştür. Büyük meleklerin en genci olan Metatron, Tanrı’nın yazıcısı ve katip meleği oldu ve herşeyi kayıt altına almaya başladı. Metatron’un yahudi tarihindeki bazı büyük olaylarda da kendini gösterdiği rivayet edilir. Musa öldüğünde Metatron’a Tanrı ile kendisi adına konuşmasını söyler. Metatron bunu reddeder ve Tanrı’nın zaten herşeyi bildiğini söyler. Rabbi Elisha ben Abuyah Metatron’u Tanrı’nın tahtının yanında otururken gördüğünü ve Tanrı ile aynı güce sahip olduğunu söyler. Bu yanlış anlama neticesinde Metatron’un Tanrı ile aynı seviyede olmadığını göstermek için Metatron kırbaç cezasına çarptırılır.

3. Mara (Budizm)

Mara Siddhartha Gautama’nın Budha olmadan önce hayatında büyük rol oynamıştır. Gautama Bodhi ağacının altında aydınlanma için meditasyon yapmaya çalışırken Mara onu engellemeye çalıştı. Şeytanlardan oluşan ordusuyla ve hileleriyle onu durdurmak için elinden geleni yaptı. Hatta Guatama’ya bir varlık olarak gözüktü. Bunların hiçbiri başarılı olmadı ve Mara yenildi. Sanksritçe’de “katil” veya “ölüm” anlamına gelen Mara’nın önceleri 6 cennetten biri olan şehvet ve arzu krallığında hüküm sürdüğü söylenir. Şimdi görevi ise insanlığı şehvet ve güzellikle yoldan çıkarmak olan Mara’nın güzel kadınlardan oluşan bir ordusu da vardır.

2. Dumah (Yahudilik)

Yahudi mitolojisinde sıkça kendisinden bahsedilen fakat yazıtlarda izine rastlanmayan Dumah, ölü ruhlardan sorumlu melektir. Günahkarlar Dumah’ın kontrolü altındadır ve Sabbath hariç haftanın her günü azap çektiklerinden emin olur. Sabbath’da günahkarlara biraz dinlenmeleri için vakit verilir, Hazarmavet adı verilen yere götürülürler ve orada sessiz bir şekilde yiyip içerler. Ertesi gün işkenceleri tekrar başlar. Dumah’ın daha sonra bütün güçleri Tanrı tarafından elinden alınır ve Gehenna’ya atılır. (Gehenna=cehennem, çok yakın iki kelime).

Lucifer’in hikayesiyle paralellik gösterir. Dumah aslında yoldan çıkaran bir varlık değildir, bütün ölü ruhlar ona teslim edilir ve hesabını o görür. İyilik yapanlar doğrudan cennete, günahkarla ise cehenneme alınır.

1. Kirâmen Kâtibîn (İslam)

Kiramen Katibin İslam’da insanların sağ ve sol omuzlarında durup günahları ve iyilikleri yazan ve kayıt altına alan meleklere verilen isimdir. İslam’da bu meleklerin tüm yazdıklarının öldükten sonra terazide tartılacağı ve eğer iyilik defteri ağır gelirse o kişinin cennete gireceği, kötülük kitabı ağır gelirse cehenneme gireceğine inanılır. Bu melekler Raqib ve Atid olarak da bilinir. Raqib sağ omuzdaki melektir ve sadece iyilikleri kaydeder, Atid ise sol omuzdaki melektir ve sadece kötülükleri kaydeder. Atid kötülük defterini çocukluk çağı dolmadan yazmaya başlamaz.

Yorum Bırakın