Son güncelleme: 4 ay önce

E-ticaret belki de tarihte gördüğümüz en yıkıcı dijital dönüşüm. Sadece altı ay öncesine göre bile bugün çok açıktır ki, ticari varlıkların hayatta kalma ve rekabet etme fırsatına sahip olmak için dijital iş stratejilerini benimsemeleri gerekiyor.

Dijital varlık sektörü de tam olarak benzer bir noktada; bugün bu fırsatı yakalayan kuruluşlar, yarının kurallarını belirleyecektir.

Dijital varlıklar için bir meta-model

Bugün gelinen noktada tokenler, birden fazla taraf arasında, herhangi bir sektörde veya endüstride, herhangi bir varlığı veya anlaşmayı temsil edebilir.

Tokenlerin doğası ve türündeki geniş çeşitlilik, dijital varlıklar için temel standartlara dayalı bir dili tanımlayan bir ontoloji olan “meta-model” üzerine sabitlenmelidir.

Token Taksonomi Çerçevesi (TTF), dijital varlıklar için böyle bir meta modeldir. Uyum ve yönetimi sağlamak için, ticari ve düzenleyici katılımcılar tarafından kullanılabilecek ortak bir kavram ve terim kümesini tanımlamaya hizmet eder.

Tokenler için bir taksonomi

Tokenler için standartlara dayalı bir taksonomi, dünya pazarları ve küresel politika için çok önemlidir, çünkü bir token sınıfı veya türü, tokenin özelliklerini ve davranışlarını, yani menkul kıymetler kurallarını, ihraç olanaklarını vb. belirler. Dijital varlıkların sayısındaki ve türlerindeki artışla birlikte, düzenleyicilerden ve yatırımcılardan token türlerini tutarlı bir şekilde sınıflandırmak ve kategorize etmek için gelen talepte de bir artış vardır.

Token Taksonomi Çerçevesi, token tanımlarının oluşturulmasını, sınıflandırılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlayan bir platformu da kolaylaştırır. Bu taksonomi, sahip oldukları beş özelliğe göre token türlerini şöyle sınıflandırdı:

Token tipi: fungible (geri ödenebilir) veya non-fungible (geri ödemesi mümkün olmayan, NFT).

Token birimi: kesirli, veya tam. Bir tokenin daha küçük kesirlere bölünüp bölünemeyeceğini veya 1’den büyük bir miktar olup olmadığını gösterir.

  ERC20 Tokenleri Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey

Değer türü: Tokenin kendisinin bir kripto para birimi gibi bir değer olup olmadığını veya başka bir değere başvurup başvurmadığını gösteren referans.

Gösterim türü: Ortak (common) veya benzersiz (unique) olmak üzere bir tokenin kendi kimliğine ve özelliklerine sahip olup olmadığını gösterir.

Tedarik: sabit, sınırlı, değişken, kapalı veya sonsuz olmak üzere, bir dijital varlığın ömrü boyunca kaç tane token örneğine sahip olabileceğini gösterir.

Şablon Türü: tek veya hibrit olmak üzere tokenler arasında ebeveyn/çocuk ilişkilerinin veya bağımlılıkların varlığını gösterir.

Bu meta verileri kullanarak oluşturulan araçlar, mevcut token şablonlarının öğrenilmesini ve yeniden kullanılmasını hızlandırır ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlar.

Bir tasarım yaklaşımı: nereden başlamalı?

Taksonomi, tanımı ve kategorileri oluşturmaya hizmet eder ve öngörülebilir iş sonuçlarına yol açan kanıtlanmış endüstri uygulamaları ile tamamlanmaktadır. Sektörler, endüstriler ve coğrafyalar arasında bakıldığında, üç faaliyet önemlidir:

Dijital varlıklar için iş durumu ve ekonomik model: ekonomik model, ekosistem boyunca değer yaratmaya katılan ekonomik yapıları ve unsurları analiz etmeye hizmet eder. İş durumu, sistemdeki başlangıçları ve canlılığın devamını katalize eden ekonomik güçleri özetlemektedir.

Hedeflenen dijital varlıkların iş şartnamesi: dijital varlığın yaşam döngüsünü, ilgili tarafları ve ilgili işlemleri içeren iş şartnamesi. İş şartnamesi, düzenleyici ve şartları sağlayan kuruluşlarının ihtiyaçlarına hizmet eden bir dil kullanmalıdır.

Tokenin teknik tanımı: temel token türleri, davranışlar ve özellikler de dahil olmak üzere tokenin teknik özelliklerini tanımlar. Meta-model, yani taksonomi, tokeni doğru bir şekilde tanımlamak için bir dil sağlar. Taksonomi ayrıca, mevcut diğer token tanımlarıyla karşılaştırmaya, kontrast oluşturmaya ve yeni tokeni sınıflandırmaya da yardımcı olur.

Özetle, dijital varlık tanımı için tasarlanmış bir yaklaşımın, dijital varlıklar için temel bir meta-modele (yani bir dile) dayanması gerekir. Ayrıca bu meta-modelin, varlık tanımlarının ve şablonlarının oluşturulması, sınıflandırılması ve yeniden kullanılması için bir taksonomi oluşturması gerekmektedir.

Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Bir Cevap Yazın