EBIT, EBITA, EBITD, EBITDA bunlar birbirlerine çok yakın finansal ifadeler. Önce tanımlarla başlayalım, sonra detaylara inelim.

EBIT, EBITA, EBITD, EBITDA

EBIT: Earnings before interest and taxes (faiz ve vergiden önceki gelir- fvök)
EBITA: Earnings before interest, taxes, and amortization (faiz, vergi ve amortisman öncesi gelir – favök)
EBITD: Earnings before interest, taxes, and depreciation (faiz, vergi ve yıpranma payı öncesi gelir)
EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman öncesi gelir – fvaök)
EBITDAR: Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs (faiz, vergi, yıpranma payı, amortisman ve yapılanma veya kira giderleri öncesi gelir)

Şimdi sırayla başlayalım ve EBIT, EBITA, EBITD, EBITDA detayları nedir öğrenelim.

EBIT Nedir?

EBIT (Earnings before interest and taxes) yani Türkçe ifadeyle faiz ve vergi öncesi kâr. Muhasebe ve finansta, EBIT yani faiz ve vergiler (FVÖK) öncesi kâr, bir firmanın faiz ve vergi masraflarının hariç tutularak kazancının ölçülmesidir. İşletme gelirleri ve operasyonel giderler arasındaki farktır. Bir firmanın faaliyet dışı gelirinin olmadığı zaman, EBIT ifadesi işletme geliri anlamında kullanılır.

EBIT aşağıdaki formülle hesaplanır.

EBIT = Kazanç – Operasyonel giderler (OPEX) + Faaliyet dışı gelir

Faaliyet geliri = Kazanç – Operasyonel giderler

Profesyonel bir yatırımcı bir firmanın sermaye yapısında bir değişiklik planlarken (örneğin borçlanarak satınalma gibi); önce firmanın temel kazanç potansiyellerini (faiz, vergi , yıpranma payı ve amortizasyon öncesi gelirler) değerlendirir ve özkaynak/borcun optimal kullanım durumlarını saptar.

EBIT hesaplarken, giderler kazançtan çıkarılır. Kâr hesaplanırken ise vergi ve faiz giderleri bu sonuçtan çıkarılır.

Örnek bir gelir tablosu (Statement of Income):

Gelir
     Satış geliri 20,438TRY
İşletme Giderleri
     Satılan malların maliyeti 7,943TRY
     Satış ve idari masraflar 8,172TRY
     Yıpranma ve amortizasyon 960TRY
     Diğer giderler 138TRY
           Toplam işletme gideri 17,213TRY
Faaliyet Geliri 3,225TRY
     Faaliyet dışı gelir 130TRY
Faiz ve vergi öncesi kazanç (EBIT) 3,355TRY
Finansal gelir 45TRY
Faiz gideri öncesi kazanç (IBIE) 3,400TRY
Finansal gider $190
Vergi öncesi kazanç (EBT) 3,210TRY
Gelir vergileri 1,027TRY
Net gelir 2,183TRY
İlgili Haber:  Coinbase, Kullanıcıların Fazla Ödeme Yapmasına Neden Olan Bitcoin Vergi Formunu Yeniledi

EBITA Nedir?

EBITA; faiz, vergi ve amortisman öncesi gelir (favök) demek. Bir şirketin faiz, vergi ve amortisman giderlerinin gelirden çıkarılmasıyla elde edilen kazancını ifade eder. Verimlilik ve kârlılık ölçüsü olarak yaygın kullanılan bir mali göstergedir.

EBITA marjı; konsolide gelir tablosunda beyan edilen ticari bilanço kârı rakamlarına net faiz ve amortisman giderleri eklenerek hesaplanabilir. Genellikle, amortisman ücretleri sıfırdır ve bu nedenle EBIT = EBITA’dır. Fakat amortisman ücretlerinin sıfır olmadığı durumlarda EBIT ile EBITA değerleri farklılık gösterir.

Son yıllarda şirketlerin maddi olmayan soyut varlıklarının artış göstermesinden dolayı EBITA yatırımcılar için önemli bir metrik haline gelmiştir.

EBITD Nedir?

EBITD; faiz, vergi ve yıpranma payı öncesi gelir demektir. Finansal bir ölçü birimidir. Yatırımcılar bir firmanın EBITD rakamlarını bilmenin o firmanın değerini öğrenmek için önemli bir ölçü olduğunu düşünür. Bazen şirketler EBITD rakamlarını kamuya açar.

EBITD bazen sermaye bütçeleme işlemlerinde kullanılır.

EBITDA Nedir?

EBITDA, bir firmanın faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman giderlerinden önceki net geliridir. Genelde firmanın karlılığının hesaplanmasında kullanılır.

EBITDA genel kabul görmüş muhasebe prensipleri arasında yer alan finansal bir ölçüm olmasa da, tahvil ve hisse analizlerinde kullanılır. Çeşitli firmalar arasındaki karlılık farklarını kıyaslamada işe yarar.

Negatif değerde bir EBITDA o işin fundamental bir sorun içerdiğinin göstergesidir. Pozitif bir EBITDA ise firmanın nakit gelir kazandığının her zaman bir göstergesi olmayabilir.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın