Ekonomik Büyüme ile Kültürel Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik Büyüme ile Kültürel Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik büyüme, bir ülkenin gerçek GSYİH‘sinde (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyümeyi gösteren ve malların ve hizmetlerin üretiminde bir artışa neden olan sosyal araştırmalarda kullanılan ekonomik bir terimdir. Aynı zamanda bir ulus ekonomisinin ve endüstrisinin fiziksel genişlemesine değinmektedir.

Bakınız: Ekonomik Kalkınma ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik Büyüme Nedir

Ekonomik büyümeyi içeren birçok faktör var. Faktörlerin çoğu makroekonomik ve mikro ekonomi seviyeleri arasındadır.

Bakınız: Mikro Ekonomi ile Makro Ekonomi Arasındaki Fark

Enflasyon, talep, istihdam, kaynaklar, sermaye, girişimcilik, rekabet, teknolojik ilerleme, hükümet politikası, yatırım ve halkın sağlığı da faktörlerin kısmi bir listesidir.

Ekonomik büyüme, halkın yaşam standardını yükseltmek ve geliştirmek suretiyle belli bir topluma fayda sağlar. İnsanlar işlerinde daha iyi ücret alır ve daha fazla iş kamuya açılabilir. Bu, işsizlik oranının düşürülmesine neden olabilir.

Ekonomik Büyüme ile Kültürel Büyüme Arasındaki Fark

Hükümet tarafında, mali temettülerin artması nedeniyle özel sektör ya da uluslararası bankalardan borçlanma daha az olacaktır. Hükümet ayrıca daha iyi kamu hizmetleri ve hizmetleri sağlayabilir. Yabancı işadamları, ekonominin güçlü olduğunu ve büyüdüğünü görürlerse, işletmelerini belirli bir ülkeye yatırmayı da düşünebilirler. Yerel işletmeler ise, riskler yaratma ve ilgili ürün ve hizmetlerini iyileştirmek konusunda kendilerine güvenebilirler. Ekonomik büyüme kolayca ölçülebilir ve belirli bir zaman ve mekan ile sınırlıdır.

Kültürel Büyüme Nedir

Yelpazenin öbür tarafında kültürel büyüme, kültürün toplumdaki büyümesidir. Ekonomik büyüme ile karşılaştırıldığında, kültürel büyüme daha soyuttur ve istatistikler ya da anketlerle kolayca hesaplanmaz. Ayrıca, kültürel gelişim uzun ve çeşitli zaman aralıkları alabilir. Kültürel büyümenin faktörleri genellikle kültür ve toplum bileşenidir. Bunlara kültürel algı, iletişim, yaşam tarzı, sanat, dil, edebiyat, gelenekler ve diğer birçok kültürel yollar dahildir.

Bu yollardan herhangi birinde kültürel büyüme olup olmadığını veya insanlarda ve toplumda değişen eğilim ve kalıplar olup olmadığını belirlemek için kültürel yollarla çalışmalar yapılır.

Kültürel büyümenin belirlenmesi rakamsal tarafa bağlı olmadığından, bir çalışma yaparken dikkate alınması gereken kültürel büyüme teorileri vardır. Bu teorilere Evrim ve Difüzyonizm dahildir. Her ikisi de kültürel büyümenin nasıl yürüdüğünü ve toplum içinde nasıl bir seyir izlediğini ve insanların kültürel büyümeyi nasıl etkilediği konusunda çalışmalar yapar.

Kültürel büyüme aynı zamanda belirli bir ulus veya toplum için mükemmel bir araçtır, çünkü sürekli etkileşim ve diğer toplumlar ve kültürlerle olan alışverişler yoluyla yeni ve farklı bir kültür yaratmaktadır. Sadece düşüncede değil, aynı zamanda bilgide de bir ilerleme vardır. Kültürel büyüme, bir ülkeyi ve halkını tanımlayabilen kültürel ve ulusal bir kimliği sağlamlaştırmada bir faktör olabilir.

Ekonomik Büyüme ile Kültürel Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik büyüme ile kültürel büyüme arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Hem ekonomik büyüme hem de kültürel büyüme sosyolojiye girmektedir. Ekonomik büyüme, ekonomide bir terimdir, bir sosyal bilim konusudur, kültürel büyüme ise başka bir sosyal konuda, antropolojide incelenmektedir.
  • Ekonomik ve kültürel büyüme aynı zamanda bir ulusun ya da bir toplumun genel büyümesinin unsurlarından biri olma noktasında benzerdir.
  • Ekonomik büyüme, ekonominin radyo ve televizyon gibi medya alanlarında kalıcı bir unsur olması nedeniyle belirgindir. Öte yandan, kültürel büyüme akademik araştırmalara konudur.
  • Ekonomik büyüme genellikle belirli bir zaman çerçevesinde (genellikle yıl içinde) belirlenirken, kültürel büyüme bir zaman çerçevesine bağlı değildir.
  • Hem ekonomik hem kültürel büyüme sayısal ve niteliksel araştırmalarda kullanılabilir ve ifade edilebilir. Bununla birlikte, ekonomik büyüme niceliksel araştırma üzerinde daha fazla durmaktadır ve tersine, kültürel büyüme nitel araştırma üzerinde daha fazla durmaktadır.
  • Hem kültürel hem ekonomik büyümenin iki yönlü bir yaklaşımı ve özellikleri vardır; nasıl veya hangi faktörlerin büyümeye katkıda bulunabileceği ve büyümenin toplumu, halkı ve ulusu nasıl etkilediği gibi.

Ekonomik büyüme ile kültürel büyüme arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Yorum Bırakın