Güç, farklı anlam ve kullanımlara sahip çok güçlü bir kelimedir. Güçlü, topluluklar veya bir endüstri üzerinde çok fazla etkisi olan birine işaret eder. Politik güç, pazar gücü, ekonomik güç, pazarlık gücü ve hatta satın alma gücü vardır. Siyasi güç ve ekonomik güç arasındaki farkı anlamak önemlidir.

Siyasi güç nedir?

Siyasi güç, kavramın tanımından çok daha karmaşıktır. Siyasal güç kavramı önce güç ve siyaset arasında bölünmelidir. Kavram bir olarak görülürse bütün anlamı olması gerektiği kadar güçlü olmayabilir.

Güç, bir efekt üretme ya da etki etme ve sonucu etkileme becerisidir. Politika veya siyaset, temelde insanlar üzerinde belirli bir etkisi olan bir hareketin adıdır. Bu sadece hükümet değil, okulda veya işyerinde de siyaset olabilir.

Siyasi güç ayrıca “Herhangi bir grup ya da parti tarafından tutulan güç/yetki, kamu kaynaklarını uygun gördükleri şekilde kullanmalarına izin verilmesi” olarak da görülebilir. Konsepti daha iyi anlamanıza olanak tanıyan farklı siyasal güç türleri vardır.

Siyasi güç türleri

Üç temel siyasi güç türü vardır. Bununla birlikte, siyasi gücün ülkeden ülkeye farklı olabileceği unutulmamalıdır. Politik gücün, iktidardaki kişinin vatandaşların yanı sıra diğer politikacılar üzerindeki etkisi ile sınırlı olduğunu görmek de önemlidir.

Bununla birlikte, siyasi gücü daha kolay anlamak için, üç çeşit üzerinde duracağız.

 • Mineral gücü – Buradaki mineral gücü insan davranışını ifade eder. Mineral güç kişinin sahip olduğu güçtür. Örneğin, polis bir suçlu yakalarsa, bileklerine kelepçe takar. Birine karşı yeterince gücün varsa kaçıp gitmemesini isteyebilirsin, o zaman kaçmaz. Aynısı siyasi liderler için de geçerlidir. Onlara oy veren sıradan vatandaşlar üzerinde yeterli güç ya da nüfuzları varsa, belirli bir görev konumunda çok uzun süre kalabilirler.
 • Hayvan gücü – İnsanlar sadece fiziksel canlılar değildir, çoğunlukla duyuları ve istekleri ve ihtiyaçları tarafından yönlendirilirler. Bunlar tipik hayvan davranışlarıdır. Oturmak için eğittiğiniz evcil hayvanınızı düşünün. Köpeğiniz oturursa, ona bir ödül verirsiniz. Aynı şey insanlarda da aynıdır; insan davranışı sopa ve havuç yaklaşımı ile koşullandırılabilir. Eğer arabanızı hızlı kullanırsanız, ceza ödersin (sopa), ama vergilerini ödersen, alabileceğiniz bazı indirimler (havuç) vardır. Politikacılar bu tür bir gücü kullanmayı severler. Seçmenlere oy karşılığında, iktidara geldiklerinde bazı şeyler (havuç) vaat ederler. Sonra, iktidarda olmadıkları zaman neler olacağının senaryolarını oluştururlar, bunlar genellikle karanlık ve negatif resimlerdir (sopa). Bu tür güç, okur yazar oranı çok yüksek olmayan ve siyasilerin seçmenlere neye inanacaklarını söyleyebildiği ülkelerde görülür.
 • Akılcı güç – köpeğinize eğitim verdiğinizi düşünün, bir şeyler yapmasını isteyebilir ve onu ödüllendirebilirsiniz; ancak köpeğinizle bunu yaparken asla tartışma yaşamazsınız. İnsanlar belirli konularda tartışabilir. Örneğin aşırı içki tüketimini düşünelim. Hükümet, bunu yeni yasalar getirerek, örneğin alkol üreten şirketlerin ürünlerinin reklamlarına izin vermemek yoluyla bastırmaya çalışabilir. Bununla birlikte, insanlar içki içmek isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler. Sonuçta herkes kendi özgür iradesine sahiptir.
İlgili Haber:  Bitcoin Güçlü Bir Hafta Yaşıyor, Fiyat Artışı Devam Ediyor

Politikacılar özellikle seçmen havuzunun güçlü rasyonel düşünceye sahip olduğunu bildikleri yerlerde seçmenleri manipüle etmeye çalışırlar. Seçmenlerin büyük bölümünün eğitim gördüğü toplumlarda politikacılar bu tür bir gücü seçmenleri kendileri için oy kullanmaya ikna etme eğilimindedir.

Siyasi güç kullanımına örnekler

Donald Trump ABD başkanlığına gelmeden önce, seçmenleri onun daha iyi aday olduğuna ikna etmek için bazı taktikler kullandı. Bunlardan biri ABD ile Meksika arasında bir duvar inşa etmeye söz vermesiydi. Bu, kullandığı hayvan gücünün klasik bir örneğidir. Bazı Amerikalıların ülkelerine giren Meksikalılardan mutsuz olduğunu biliyordu ve onlara oy vermeleri için “havuç” (duvar) verdi.

Az gelişmiş ülkelerde (örneğin Afrika‘daki çoğu ülke gibi) politikacılar seçmenlerin oyunu alabilmek için örneğin temiz içme suyu gibi günlük ihtiyaçları kullanacaklardır. Bazı Afrika ülkelerinde, seçmenlere oy kutusunda bir çeşit ışık bulunduğunu söylediler ve belli politikacıya veya siyasi partiye oy vermedikleri takdirde, polisin bunları tespit edeceğini ve tutuklayacağını söylediler.

Siyasi güç, günlük yaşamda da görülür. Okulda, okul müdürleri okul kurallarına uymayan öğrencileri cezalandırır. Veya iş yerindeki patron, kurallara uymayan personelden para kesebilir. Bu insanlar belirli siyasi iktidar konumlarına sahiptir; böylece, bu eylemleri gerçekleştirebiliyorlar.

 

Ekonomik güç

Ekonomisi güçlü ülkeler genellikle ekonomik enerji santralleri olarak adlandırılır. Radyoda bir haber dinlerken, örneğin güçlü bir ülkenin bir anlaşmada belirli koşullarda ısrar ettiğini ve bu ülkenin ekonomik bir enerji santrali olması nedeniyle diğer ülkelerin bu ülkenin ısrarına onay verdiğini duyabilirsiniz. Ekonomik güç muhtemelen, bazı değişiklikleri yapmak isterseniz veya bir şeyler istiyorsanız, sahip olmanız gereken en önemli güçtür.

Ekonomik güç nedir?

Ekonomik güç, elde yeterli kaynakların olduğu bir durumda, sorumlu kişinin/kişilerin kaynakların, malların ve hizmetlerin tahsisi gibi ekonomik kararları uygulamasına imkan verecek bir durumdur.

Ekonomik güç türleri

Unutulmamalıdır ki, siyasetçiler veya sorumlu kişiler mutlaka ekonomik güce sahip olanlar değildir. Bazı durumlarda, iktisadi gücü olan insanlar, siyasi güce sahip insanlardan daha büyük bir etkiye sahiptir.

 • Pazar gücü – bir firmanın veya işletmenin, marjinal maliyet fiyatının üzerinde bir hizmet veya ürün sunma kabiliyetine sahip olduğu yerdir. Bir başka deyişle, bir ürün veya hizmet için fiyatı ayarlayabilen ve yine de iyi bir kâr sağlayan bir şirkettir.
 • Satın alma gücü – genellikle, tüketicilerin belirli hizmetleri veya ürünleri satın alabilmelerini ifade eder. Örneğin, bir tüketici bir maaş kazandığında, maaş ile birlikte belirli bir satın alma gücüne sahip olur. Yemek satın alabilir ve internet hizmetleri için ödeme yapabilirler.
 • Pazarlık gücü – Belirli bir sektördeki belirli oyuncuların bir kararın sonucunu etkileme kabiliyeti. Bir mucit yeni bir ürüne imza atarsa ​​ve yeni tasarım üzerine bir patent kaydı yaptırırsa, mucit, bir şirket yeni ürün tasarımını kullanmak istediğinde pazarlık gücüne sahiptir. Mucit, patent için esas olarak hangi fiyata istediğini söyleyebilir, özellikle de şirket gerçekten kullanmak isterse.
 • İşçi gücü – aynı zamanda bir ekonomik güç biçimi. Madenciler gibi fiziksel emek veren işçileri düşünün. Grev yapmaya ve çalışmayı reddetmeye devam ederse, o zaman madende bir üretim olmaz. Bunun, madenin geliri üzerinde derin bir etkisi olacaktır. Hatta bir ülkenin ekonomik kaynakları üzerinde derin bir etkisi olabilir.
İlgili Haber:  Ekonomik Büyüme ile Kültürel Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik güç kullanımına örnekler

Günlük hayatta birçok ekonomik güç örneği vardır. Yemek satın almak için dükkana gittiğinizde, seçimleriniz ekonomik gücün çok basit bir örneğidir. Sadece hangi ürünleri satın aldığınız değil, aynı zamanda hangi dükkanlara gittiğiniz bile bunu gösterir. Ekonomik gücünüz, şirketlerin sunduğu ürün veya hizmet türlerini belirleyecektir.

Büyük bir şirketin ekonomik gücünü hükümet tarafından verilen bazı kararları etkilemek için kullanması mümkündür. Özellikle hükümet yasaları değiştirmek istediğinde, şirket ekonomik gücünü kullanarak bunu etkileyebilir. Bir şirket ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) büyük katkıda bulunursa, milletvekili şirketin endişelerini dikkate alacaktır.

Ekonomik Güç ile Siyasi Güç Arasındaki Fark

Ekonomik güç ile siyasi güç arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Bu tür güçler birbirleriyle kaynaşabilir veya argümanın karşıt uçlarında olabilirler. Oyuncuların istediği rolü oyuncuların rolündeki güç türünde büyük bir rol oynayacaktır.
 • En önemli unsur, kullanılan güç türünü tanımlamaktır; bu, sonucu ve diğer olası senaryoları belirlemenizi sağlayacaktır.
 • Siyasal güç, “Kamu kaynaklarının yönetimine ve toplum için politikaların kullanılmasına izin veren hükümet ya da bir toplumdaki ya da bir ülkedeki bir grup tarafından düzenlenen bir otorite” olarak tanımlanır.
 • Ekonomik Güç, kaynakların ve malların ve hizmetlerin nerede tahsis edileceği ile ilgili ekonomik karar vermek için yeterli üretken kaynakların olması koşuludur.
 • Siyasal güç- hükümet gücüdür. Sadece bir hükümet yasalar yaratabilir ve bu sosyal davranış kuralları fiziksel güç tarafından desteklenir.
 • Ekonomik güç: maddi değerler yaratır ve satışa sunar. Örneğin tarım, etkili yiyecek üretimi, böcek ilacı kullanımı ve yeni bir gıda ürünleri geniş bir kaliteyi pazarlamak için değiştirme için yeni teknoloji keşfetmek için güçtür.
 • Sivil toplum örgütleri veya işletmeler tarafından sahip olunan para, üretim ve envanter gibi varlıklar, ekonomik gücü etkiler. Çoğu iş analisti, ekonomik gücün simgesini “dolar” olarak belirtir.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın