Enflasyon ile Deflasyon Arasındaki Fark

Enflasyon ve deflasyon aynı madalyonun iki yüzüdür. Enflasyon mal ve hizmetlerin genel fiyatlarının hızla yükselmesi fenomeni olarak tanımlanır. Bazı ekonomi uzmanları enflasyonu, malların çoğunluğunun sürekli fiyat artışı olarak tanımlarken, bazıları ise paranın değerinin düşmesi veya hızla değer kaybetmesi olduğunu söyler.

Bunun tam tersi olarak da, fiyatlar genel olarak düştüğü zaman deflasyon olur. Toplumun harcamalarının cari fiyatlardaki kendi çıkış değeri ile eşleşmediği zaman deflasyon ortaya çıkar. Sonuç olarak, mal ve hizmetlerin fiyatı düşerken paranın değeri artar ve bir dengesizlik anı oluşur. Ayrıca, daha fazla işsizliğe, gelire ve çıktıya yol açar.

Enflasyon

Enflasyon ile Deflasyon Arasındaki Fark
Enflasyon mal ve hizmetlerin fiyatlarının hızlı ve genel artışıdır.

Uzmanlar ve ekonomistler enflasyonu ehven-i şer (kötünün iyisi) olarak görür. Elbette enflasyon zenginlerin ve dev istifade potansiyeli olan iş adamlarının yararınadır. Yoksul kesimin ise (sıradan tüketiciler ve düzenli ücretliler) zararınadır. Enflasyonun aynı zamanda düşük ve yüksek gelir grupları arasındaki farkın artmasında etkileri vardır. Bu durum yoksulun daha yoksul hale gelmesi, zenginin ise daha zengin hale gelmesi anlamına gelir. Bazı serveti bazılarından alır ve eşitlik gözetmeden başka birilerine aktarır. Enflasyon kamu moralini bozar ve ne yazık ki, sadece geçici yapay bir refah illüzyonu meydana getirir. Enflasyon sosyal ahlakı geriletir.

Deflasyon

Sermaye marjinal verimliliğini etkilediği için deflasyon daha kötüdür. Bunun sonucu olarak hem yatırımlar ve hem istihdam düşer. Çünkü düşen fiyatlardan ötürü, gelir büyük ölçüde azalır. Yani sözleşmeli işçi çalıştıran şirketler artık onlara ödeyecek yeterli paraya sahip olmadıklarından, işten çıkarmalar yaparlar. Mal ve hizmetlerin fiyatlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen, düşük alım gücünden dolayı halkın bu mal ve hizmetleri satın alması mümkün olmayacaktır. Sonunda, bu mallar için talep hızla azalır. Bu durum nüfusun çok olduğu yerler için oldukça sağlıksız bir senaryodur.

Enflasyon ile Deflasyon Arasındaki Fark

Enflasyon ile deflasyon arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Enflasyon mal ve hizmetlerin fiyatlarının hızlı ve genel artışıdır.
  • Deflasyon fiyatların düşüşüdür.
  • Enflasyon kapitalistler için iyidir. Yoksul kitleler daha fakir hale gelirken, zenginler daha zengin olur.
  • Enflasyon milli gelirde azalmaya katkıda bulunmaz.
  • Deflasyon verimlilik, çıktı ve geliri azaltır; bundan dolayı işsizliğin ekonomi üzerinde uzun vadede ciddi bir etkisi olur.
  • Deflasyon yatırımı düşürüp iş sektörüne karamsar bir hava kattığından ekonomi için kötü iken; enflasyon, ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.
Facebook Yorumları

Yorum yapın