Merak, insanın dünyadaki farklı olguları keşfetmesine yardım eden bir yönüdür. Bir insan gökyüzüne bakar ve yağmurun nasıl oluştuğunu merak eder. Bir insan yere dik dik bakar ve bitkilerin nasıl büyüdüğünü merak eder. Bunlar hayatımızda karşılaştığımız günlük fenomenlerdir, ancak yeterince meraklı olmayan insanlar bu fenomenlerin neden mevcut olduğunu araştırmaya çalışmazlar. Biyologlar, kimyagerler ve fizikçiler sadece cevap aramaya çalışan birkaç kişidir. Modern dünyamız bugün termodinamik gibi bilim yasalarına entegre edilmiştir. “Termodinamik”, vücut sistemlerinin iç hareketlerini inceleyen doğal bilim dallarından biridir. Isının farklı enerji ve biçimleriyle olan ilişkisi ile ilgili bir çalışmadır. Termodinamiğin uygulamaları elektriğin akışında ve bir vidanın ve diğer basit makinelerin sadece basit bir bükülmesinde ve dönüşünde sergilenmektedir. Isı ve sürtünme söz konusu olduğu sürece, termodinamik vardır. Termodinamiğin en yaygın iki prensibi entalpi ve entropidir. Bu yazıda, entalpi ile entropi arasındaki fark nedir özetle inceleyeceğiz.

Entalpi Nedir

Bir termodinamik sistemde, toplam enerjisinin ölçüsü entalpi olarak adlandırılır. Termodinamik bir sistem oluşturmak için iç enerji gereklidir. Bu enerji, bir sistem kurmak için itme veya tetik görevini görür.

Entalpi ölçüm birimi joule (Uluslararası Sistem Birimi) ve kalori (İngiliz Termik Ünitesi)’dir.

“Entalpi” Yunanca “entalppos” (ısı koymak için kullanılan) kelimesinden alınmıştır. Enalfi, “entalpi” için “H” sembolünü belirleyen kişi ise Alfred W. Porter, Heike Kamerlingh Onnes ise kelimeyi yaygınlaştıran kişiydi.

Entalpi, sistem enerji değişiklikleri için en çok tercih edilen ifadedir, çünkü biyolojik, kimyasal ve fiziksel ölçümlerde enerji transferi ile ilgili belirli tanımlamaları basitleştirebilme yeteneğine sahiptir. Toplam entalpi için bir değer elde etmek olanaksızdır çünkü bir sistemin toplam entalpisi doğrudan ölçülemez. Sadece entalpi değişikliği, entalpi mutlak değeri yerine niceliğin tercih edilen ölçümüdür.

Endotermik reaksiyonlarda, entalpide pozitif bir değişiklik olurken, ekzotermik reaksiyonlarda, entalpi negatif bir değişimdir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bir sistemin entalpisi, yapılan mekanik olmayan işin ve sağlanan ısının toplamına eşdeğerdir. Sürekli basınç altında, entalpi, sistemin iç enerjisinin yanı sıra sistemin çevresine sergilediği çalışmanın değişimine eşdeğerdir. Başka bir deyişle, ısı bu koşullar altında belli bir kimyasal tepkime ile emilebilir veya bırakılabilir.

Entropi Nedir

“Entropi” termodinamiğin ikinci yasasıdır. Fizik alanında en temel kanunlardan biridir. Hayatı ve bilinci anlamakta zorunludur. Düzensizlik Yasası olarak bilinir.

Geçen yüzyılın ortalarında “entropi”, Clausius ve Thomson’ın yoğun çabaları ile zaten formüle edilmişti. Clausius ve Thomson, bir değirmen tekerleği döndürmeyi sağlayan bir akışın Carnot tarafından gözlemlenmesinden esinlenmiştir. Carnot, termodinamiğin bir buhar motorunu çalıştıran yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa ısı akışı olduğunu belirtti. Entropi teriminin sembolü Clausius’du. Entropi sembolü “S” dir. Bu “S” terimi, termodinamik bir kuvvetin varlığını dağıtmak veya en aza indirgemek için kendiliğinden hareket eden doğal olarak aktif olduğu düşünülür.

Entalpi ile Entropi Arasındaki Fark

Entalpi ile entropi arasındaki fark özetlenecek olursa;

  1. “Entalpi”, enerjinin transferi, “entropi” ise Düzensizlik Yasası‘dır.
  2. Entalpi “S” sembolünü alırken, entalpi “H” sembolünü alır.
  3. Heike Kamerlingh Onnes “entalpi” terimini üretirken, Clausius “entropi” terimini icat etti.
Facebook Yorumları

2 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here