Erkek ve kadın beyni arasındaki fark: Son yapılan bilimsel çalışmalar erkek ve kadın beyni hakkındaki uzun süreli şüpheleri giderir seviyede: aynı değiller! Peki bir kadının beyni bir erkeğin beyninden görünüm ve fonksiyon olarak nasıl farklılıklar gösterir?

Erkek ve Kadın Beyni Arasındaki Fark

Bilim adamları seks hormonlarının bebeğin gelişimi sırasında nüfuzlarını ve etkilerini başlattığını biliyor. Kadın ve erkek beyinlerini inceleyen İsrailli bilim adamlarının yaptığı yakın zamanlı bir araştırmada; gelişmekte olan bebekte gebeliğin 26. haftasında belirgin farklılıklar tespit edildi. Bu farklılıkla bir ultrason tarayıcı kullanılarak görülebiliyor. Korpus kallosum yani sağ ve sol beyni birbirine bağlayan sinir dokusu köprüsü dişi bebeklerde erkek bebeklere göre daha kalındır.

Yetişkinlerin beyinlerinde yapılan gözlemler bu alanın kadınlarda daha güçlü kaldığını gösteriyor. Bilim adamları kadınların beyinlerinin her iki tarafında dil fonksiyonunun olduğunu gösteriyor.

Bu yeni bulguları göz önünde bulundurun. Beyin görüntüleme teknolojisini kullanarak beynin “çalışan” tarafına kan akışını izleyen bilim adamları, kadın ve erkeklerin dili ve konuşmayı nasıl proses ettiklerini inceledi. Bütün deneklere bir roman dinletildi. Erkekler dinlerken beyinlerinin sadece sol tarafı aktif halde çalıştı. Kadınlarda ise beynin hem sol hem de sağ tarafının aktif şekilde çalıştığı gözlemlendi.

Beynin her iki tarafındaki bu etkinlik kadınlarda güçlü dil becerilerine neden olabilir. Araştırmacılar bir beceri için beyinde ne kadar çok alan kullanılırsa bu becerinin daha rafine olacağını söyler.

Bir bütün olarak, kızlar ergenliğe girinceye kadar dil ve motor becerilerde erkeklerden daha iyi bir performans gösterir. Erkekler kızlardan daha sık öğrenme güçlüğü çeker. Kliniklerde disleksi (okuma güçlüğü) olan erkek çocukların kızlara göre daha çok sayıda olduğu gözlemlenmiş. Benzer şekilde ADHD (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) da erkeklerde daha çok görülür. Erkek ve kızlarda görülen ADHD’nın (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) semptomları da farklılıklar gösterir. ADHD’li kızlar genelde dikkatsizlik gösterirken, ADHD’li erkekler ise daha çok dürtü kontrol eksikliği gösterir.

İlgili Haber:  Öldükten Sonra Dondurulmak

Ama tüm farklılıklar elbette kızların lehine değil.

Erkekler genellikle beynin matematik ve geometri ile ilgili bölgelerinde kadınlara üstünlük gösterirler. Beynin bu bölümleri erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 4 yıl önce olgunlaşır. Araştırmacılar matematik noktasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun beyninin 8 yaşındaki bir erkek çocuğunun beynine eşdeğer olduğu sonucuna varmıştır.

Tersine, beynin dil ve motor becerilerini (el yazısı) içeren bölgelerinin kızlarda erkeklerden yaklaşık 6 yıl önce olgunlaştığı sonucuna vardılar.

Peki bu farklılıklar zamanla eşitleniyor mu?

Dişiler ve erkekler yaşamları boyunca benzersiz beyin özellikleri gösterir. Erkek beyni, örneğin, kadın beynine göre yaklaşık %10 daha büyüktür. Ama daha büyük beyin ille daha akıllı anlamına gelmez.

Beyindeki bazı maddelerinin dağıtım şekli farklılıkları açıklamada yardımcı olabilir. Erkek beyninde kadın beyninden yaklaşık 6.5 kat daha fazla gri madde (düşünme maddesi olarak da adlandırılır) bulunur. Kadın beyninde ise erkek beynine göre yaklaşık 9.5 kat daha fazla beyaz madde (beynin farklı bölgelerini birleştiren madde) bulunur. Hepsi bu kadar değil. Korteksin ön ve temporal bölgesi kadınlarda daha organize ve hacim olarak daha büyüktür. Farklılık anlamında kadının erkek üzerindeki en büyük kalıcı fonksiyonel avantajı olarak şu gösterilebilir: baskın dil becerileri.

Erkekler ve Kadınlar Zihinsel Becerilerini Nasıl Kullanır?

Kadınların dil becerilerinde daha iyi olduğunu belirttik. Araştırmacılar kadınların dil becerilerini erkekler üzerinde bir avantaj olarak kullandıklarını söyler. “Kadınlar rekabet halinde dil becerilerini kullanır. Dedikodu yapar, bilgiyi maniple ederler.” diyor araştırmacı Geary. Geary ilişkisel saldırganlık olarak adlandırdığı bu davranışın kadınlara uzun zaman önce hayatta kalma yeteneği verdiğini söyler.

İlişkileri organize etmek için dili kullanmak evrimsel tarih boyunca faydalı olduysa ve kadınlar tarafından daha çok kullanıldıysa, dil becerileri noktasında farklılıkların olmasını bekleyebilir miyiz. “Kadınlar ilişki kurmak için dil becerilerini daha çok kullanırlar. Konuşurken daha çok ara verirler, dururlar, diğerinin konuşmasına izin verirler” der araştırmacılar.

İlgili Haber:  Sol Beyin ile Sağ Beyin Arasındaki Fark

Yön navigasyonu gibi mekansal beceri gerektiren aktivitelerde erkekler genelde daha iyidirler. Bu da erkek ve kadın beyni arasındaki fark için bir örnek olabilir. Kadınlar yön becerisi gerektiren sorunların çözümü için serebral korteks kullanırlar.

Erkekler tamamen farklı bir beyin bölgesi kullanır, genelde beynin sol tarafında derinlerde bulunan ve kadınlarda navigasyon görevlerinde aktif olmayan bir çekirdek kullanır. Hipokampüs uzayda nerede olduğunuzu otomatik olarak belirler. Sonuç olarak, Geary şöyle der: “kadınlar daha çok mekanlardaki simgeleri kullanır. Örneğin kadınlar yön tarif ederken düz git, ilerideki okuldan sola dön derken, erkekler daha çok doğu yönünde ilerle vb” der.

Beyin düşünmemizi sağlar, duygularımızı yönlendirir. Duyguları tanımlama ve kontrol etme yeteneği cinsiyetler arasında farklılıklar gösterir.

Araştırmacılar kadınların duyguları tanımlamada erkeklerden daha doğru ve hızlı olduğunu söylüyor. Yine araştırmalar kadınların karşılarındaki kişinin yüz ifadelerini ve ses tonlarındaki farklılıkları erkeklerden daha iyi çözümlediğini gösteriyor.

Kadınlar genel olarak duygularını kontrol etmede de erkeklerden daha iyi olabilir. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma beynin saldırganlık ve öfkeyi kontrol eden bölgesinin kadınlarda erkeklerden daha büyük olduğu gözlemlenmiş.

Erkek ve kadın beyni arasındaki fark bu şekilde. Sizin de yorumlarınız var ise lütfen ekleyin.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here