Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

Son güncelleme: 9 ay önce

İnsanlar, etik ve ahlak arasındaki farklılıkları bazen unuturlar. Etik ve ahlak iki farklı şeydir. Hem etik hem yasal olan şeyler olabilir, ancak kişisel ahlaka karşı olabilirler. İkisini birbirinden ayıran ince bir çizgi vardır.

Etik

Etik, toplum ya da kültür grubu tarafından öne sürülen standartlara işaret eden bir koddur. Etik, topluluk tarafından ileri sürülen davranış kurallarıdır. Bunlar şirket etiği, ulusal etik, sosyal etik, mesleki veya aile etiği olabilir.

Çalışma etiğinin katı kuralları vardır. İş yerinde etik bir davranış, halkın en yeni yönergeleri izlemesine ve kendisine göre kendisini şekillendirebilmesine yardımcı olan sürekli eğitim gerektirir. Mesleki dünyada etiğin sıkı takibi çok önemlidir. Etik, profesyonellere, izleyecekleri kuralları ve bunlara meydan okuduğu takdirde maruz kalacağı sonuçları öğretir.

Ahlak

Ahlak daha özel bir şeydir. Bir kişinin iç ve tuhaf karakteridir. Bir kişinin yanlış olduğunu veya yanlış olduğunu düşündüğü veya yanlış düşünülen bir eylem, başka biri için doğru olabilir. Ahlak uyulması gereken kurallardan ziyade, bir insanın inancıdır. Etik ve hukuki meselelerin kişinin toplumdaki inanç ve ahlakına aykırı olduğunu belirtmek önemlidir.

Örneğin, bir doktor tıp ahlakına uymak zorundadır. Bir doktorun bir terörist ya da karşı ordudan bir askeri tedavi etmesi etiktir. Bir doktor, tıbbi dünyanın çalışma etiğinin yapısını düzenleyen Hipokrat Yemini ile mesleğine bağlıdır. Kendisini ya da ailesini ya da vatandaşını öldürmeye çalışan bir düşmanı bile tedavi etmek zorundadır. Bununla birlikte, ahlakı tamamen buna karşı olabilir.

Benzer şekilde, ahlak için, kürtaj ile ilgili bir örnek verilebilir. Kürtaj tamamen yasaldır ve tıp etiğinde izin verilir. Ancak, bireylerin ahlakına zıt gelebilir. Başka bir örnek vermek gerekirse, bir ceza savunma avukatı mahkemede bir suçlu ve katili savunurken ahlakını bir kenara bırakacaktır. Başka bir kişinin öldürülmesini ahlaki bir yasaya aykırı görüp görmeyeceğini düşünmese de, etiğine göre sanığı mümkün olduğunca savunmak zorundadır. Burada avukat, müvekkilinin suçlu olduğunu ve suçlamalarda serbest bırakılması durumunda suçunu tekrarlayabileceğini bilir. Ahlakı, hukuk etiğine kıyasla arkada durmuş oluyor.

  Manipülasyon ile Etki Arasındaki Fark

Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

Etik ile ahlak arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Ahlak kuralları kişisel kodlarken, etik kuralları bir grup ya da kültür tarafından izlenir.
  • Kişinin etik değerleri zamanla değişebilirken, ahlakı zamanla değişmez.
  • Ahlak kişiden kişiye göre değişirken, etik kurallar herkes için aynıdır.
  • Ahlak kuralları dine, etik ise felsefeye dayanır.
Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Bir Cevap Yazın