FBI ile CIA Arasındaki Fark

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) güvenlik, istihbarat ve yasalara itaatin sağlanması ile ilgilenen ABD federal hükumetinin iki kurumudur. Amerikan hükumetinin bu iki kurumunun belirli operasyon alanları vardır. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)’nın çok farklılıkları olmasına rağmen, iki kurum işbirliği ve büyük ölçüde bilgi paylaşımı yapar.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) uluslararası konuları ele alırken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yerel konularla ilgilenir. Aralarındaki en büyük fark budur.

Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA)

CIA logosu.
CIA logosu.

CIA, ABD ulusal güvenliğiyle alakalı uluslararası bilgi toplayan bir kuruluştur. Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), toplanan uluslararası bilgileri değerlendirir ve bunların ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını düşünecek olursa aksiyon alabilir. CIA’in merkez ofisi Virginia’da bulunmaktadır ve dünya çapında çeşitli CIA ajanları ile çalışmaktadır. CIA ajanları diğer ülkelerin istihbarat örgütleri ile işbirliği yapabilir.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI)

FBI logosu.
FBI logosu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen yerel kolluk kuvvetidir. FBI ağırlıklı olarak yerel istihbarat ile ilgilenir ve ülke içinde çıkan veya çıkacak herhangi bir tehdidi durdurmak için çalışır. Terörist ve yabancı istihbarat tehditlerine karşı ABD’yi savunur. FBI ülkede meydana gelen büyük davalarda yerel polise yardımcı olur. Cinayetler, devletler arası suçlar ve adam kaçırma da dahil olmak üzere tüm büyük suçların araştırılmasında görev alır.

FBI ile CIA Arasındaki Fark

CIA Amerika içinde herhangi bir kişiye ilişkin herhangi bir bilgi isterse, FBI yetkilileri, ilgili bilgileri toplar. Bu durumda, CIA doğrudan soruşturmaya dahil olmaz. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde gerçekleşen faaliyetler üzerinde CIA’in herhangi bir yetkisi yoktur, ancak FBI’in vardır. CIA ile karşılaştırıldığında, FBI’in sorumlulukları daha geniş bir yelpazededir. İç istihbarat haricinde, FBI’ın bilgi toplamaya yardımcı olan yurtdışı ofisleri de bulunmaktadır.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) görev, sorumluluk ve diğer alanlardaki farklılıklara rağmen, her iki kurum da ABD ve halkı için birlikte çalışır.

Özetlemek gerekirse; FBI ile CIA arasındaki en büyük fark otorite, yetki ve amaçtır.

Bunların dışında temel bazı farklılıklara bakalım;

  • CIA’in sloganı “Gerçeği bileceksiniz ve bu sizi özgür kılacak“. (Ye shall know the truth and it shall set you free.)
  • FBI’ın sloganı “Sadakat, Cesaret, Bütünlük“. (Fidelity, Bravery, Integrity)
  • CIA 1947’de kuruldu. FBI ise 1908’de.
  • CIA’in yaklaşık 20.000 çalışanı, FBI’ın ise yaklaşık 35.000 çalışanı vardır.
  • CIA’in genel merkezi Virginia, FBI’ın genel merkezi Washington’dur.

FBI ile CIA arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum bırakın.

Facebook Yorumları