Birçoğu felsefenin ve dinin aynı olduğunu düşünürken, birçok kişi de ikisinin aynı madalyonun farklı yüzleri olduğunu iddia eder. Bununla birlikte, bu iki iddianın bir kısmı doğrudur.

Felsefe ve din ilişkilidir. Genel anlayışla, din, kişinin yaşam biçimini yönlendiren ahlak, kural, ilke ve ahlak dizisinden oluşur. Öte yandan felsefe, metafizik, nihai hakikat, bilgi ve hayatın araştırılması gibi birçok kavramı ele alan daha geniş bir disiplin alanıdır.

 

Her ikisi de insan hayatıyla uğraşmak zorunda kaldıklarından aynı olmalarına rağmen, tüm dünya dinlerinde gözlemlenen ritüellerin varlığı ve bu tür ritüellerin felsefede bulunmaması gibi çeşitli yönlerden hâlâ çok farklı noktaları vardır; çünkü felsefe sadece insanların düşünmesi gerekenlerle daha ilgilidir. Dolayısıyla, bir kişi, dini tarafından öngörülmüş bazı ritüelleri yerine getirmeksizin tamamen dindar olamazken, aynı kişi bazı dini ritüellere katılmadan dahi felsefi olabilir.

İkisi arasındaki bir başka ayrım inanç gücüdür. Din, dindarlığının özü olarak inancın üzerinde durmaktadır. Bu, inanç kavramına – böyle bir şeyin ya da olgunun mevcut olduğuna dair ampirik bir kanıt olmasa bile – güçlü bir şekilde bağlıdır. Buna karşın, felsefe, yalnızca, tartışılan belli bir konunun, test edilmiş mantıklama araçlarını kullanarak doğru olduğu kanıtlanırsa inanır. Bunun için açıkça tanımlanabilir ve açıklanabilir bir neden yoksa, o zaman hemen doğru olarak kabul edilmez.

İlgili Haber:  Bilim ile Din Arasındaki Fark

Din, felsefenin bir alt kümesi olarak kabul edilmesine rağmen, birçok din doğaüstü ve batıl inançları içerir; bunlardan bazıları, filozofların sürekli karşı oldukları konulardır. Bununla birlikte, bazı filozoflar (özellikle Doğu’dan olanlar), aynı zamanda inanç konusunda güçlü iman ederler. Dolayısıyla, din ve uygulamalarında gizlenen manalara, insanın kendisini ve hayat gerçeğini, dini olmayan veya böyle bir inancın olmadığı birinden daha iyi anlamasına yardımcı olan anlamlara inanırlar.

Felsefe ile Din Arasındaki Fark

Felsefe ile din arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Felsefe, sadece felsefenin altkümelerinden biri olarak kabul edilen dinin aksine pek çok konuyu kapsayan büyük bir disiplindir.
  • Felsefe, dinin aksine ritüellerin uygulanmasını içermez.
  • Felsefeye göre, din daha güçlü inançlara sahiptir ve imanın gücünü vurgular.
  • Din, batıl inanç ve doğaüstülük konusunda daha fazla inanca sahiptir.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here