Fizyon ve füzyon, büyük miktarda enerjinin serbest bırakıldığı iki reaksiyon türüdür. Enerji, hem fizyon hem de füzyon reaksiyonları sırasında salınmasına karşın, fizyon, bir atomun iki veya daha küçük parçacıklara bölünmesi işlemidir ve füzyon, daha büyük bir atom oluşturmak için iki veya daha fazla küçük atomun kaynaştırılması veya birleşmesidir.

Fizyon ile Füzyon Arasındaki Fark

Füzyon doğada -örneğin yıldızlar- gerçekleşirken, fizyon normalde doğada görülmez. Fizyon, Uranyum gibi ağır elementlerle olur iken füzyonu daha hafif elementler oluşturur.

 

Farklı koşullar altında bölünme ve füzyon meydana gelir. Fizyon işlemini başlatmak için büyük Kritik Kütle ve yavaş bir nötron gerekir. Füzyon, iki çekirdek birbirine çok yakın geldiğinde gerçekleşir. Birbirleriyle, ancak aralarındaki aktif güç onu bağlayan elektrostatik gücün üstesinden gelebiliyorsa birleşirler.

İki proses için enerji ihtiyacı açısından fizyon sadece atomu bölmek için düşük enerjiye ihtiyaç duyar, oysa füzyon ancak büyük enerji altında gerçekleşir. Füzyon iki çekirdeği birleştirmek için muazzam enerji gerektirir.

Füzyon reaksiyonunun, nükleer enerji üretmek için çevre dostu olduğu düşünülmektedir. Reaksiyon füzyon sırasında kontrol dışı kalırsa, soğuduğu anda tüm işlem otomatik olarak durur; bu radyoaktif partiküllerinin yayılmadığı anlamına gelir. Bir füzyon reaksiyonunun azami hasarı, sadece reaksiyonun yakınındaki bir şeyin buharlaşmasıdır. Ancak, fizyon reaksiyonu kontrol dışı kaldığında, daha büyük miktarlarda radyoaktif parçacıkların emisyonuna neden olabilecek bir nükleer erime olabilir.

Bu iki tepkimeyle üretilen radyoaktif atığı karşılaştırırken, füzyonla gelen radyoaktif atık, fizyon reaksiyonu tarafından üretilen radyasyon atığından çok daha düşüktür. Füzyon ayrıca daha fazla enerji üretir ve fizyon reaksiyonlarından 3-4 kat daha fazla olabilir.

Füzyon, fizyon reaksiyonlarından daha fazla enerji üretir ve daha az tehlikeli olmasına rağmen, füzyon reaktörleri henüz geliştirilememiştir. Aslında, bir füzyon reaksiyonu için gerekli koşulların geliştirilmesi daha pahalıdır.

Fizyon, zincir reaksiyonu nedeniyle olurken, füzyonda zincirleme reaksiyon meydana gelmez. Fizyonda zincir reaksiyonu, nötronlar ve bölünebilir izotoplar arasındaki etkileşime bağlı olarak gerçekleşir. Bu arada füzyon ancak aşırı sıcaklık ve basınç altında gerçekleşir.

Fizyon reaksiyonlar ile füzyon reaksiyonlar arasındaki bir diğer fark, fizyon enerjisinin kontrol edilebilmesi, ancak füzyonun kontrol edilememesidir.

Fizyon ile füzyon arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum yazınız.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın