Hindistan, Sihizm ve Hinduizmin doğduğu yer olmasına rağmen, bu inanç sistemlerinin her biri ayrı değerlere ve dini pratiklere sahiptir. Sihler, 1498’de Kuzey Hindistan’ın Talwandi kentinde dünyaya gelen Guru Nanak Dev Ji tarafından ortaya atılan inanç kurallarına uyarlar. Hinduizm de Kuzey Hindistan kaynaklıdır. Bununla birlikte, o bölgede yaşayan kabilelerden 40 yüz yıl önce gelişen değer ve ilkeler sistemine dayanmaktadır. Hinduizm tekil bir kişi tarafından kurulmamış ve insanın manevi sorumlulukları veya kurtuluş yolunda farklı bir inanç geliştirmemiştir.

Hinduizm ile Sihizm Arasındaki Fark

Hinduizm ile Sihizm arasındaki fark çoktur. Hinduizm, Hindu mümini tarafından ömrü boyunca gözlemlenmesi gereken gelenek ve ritüelleri içeren bir dizi inançtan oluşur. Bu ritüeller ve gelenekler, ibadet ritüeli, reenkarnasyon kavramı ve Atman’ın ya da gerçek benliğin Brahma ile son birliği ile ilgilidir. Ayrıca, yoga gibi meditatif uygulamalarla elde edilebilecek aydınlanma yoluyla (moksha) çeşitli tanrı ve tanrıçalara ibadet yer almaktadır. Sihizm’in kurucusu Guru Nanak Dev Ji, tanrıya yaklaşmak için kullanılabilecek farklı yolların bulunduğunu öğretti. Buna rağmen, bireylerin tanrıya meditasyon yaparak yakınlaşabileceğini vurguladı. Hindular Kali, Brahma, Ganesh ve Durga gibi birçok tanrı ve tanrıçaya ibadet ederken, Sihler yalnızca bir tanrıya tapar.

Sihler, Guru Granak Sahib olarak anılan Guru Nanak Dev Ji’nin yazılarını ve öğretilerini, tanrının onlarla yakınlığını sağlamaları için sağladığı kutsal metinler olarak görüyorlar. Buna karşılık, Hinduizm, M.Ö. 1200 ile 100 CE arasında yazılmış olan dört Vedaya dayanıyor. Sihler tapınağı ziyaret ettiğinde başlarını eğip dinlerinin kurucusuna tapmazlar, aksine tanrıya saygı göstermek için tapınırlar. Moliner’e göre, Guru Nanak Dev Ji, inananların dinlerinin yönlerini yüceltmenin yollarını bulmak yerine, tanrı’nın iyiliğine odaklanması gerektiğini öğretir.

Guru Nanak Dev Ji, Sihlerin uzun süre yiyeceklerden kaçınmak ya da kurtuluşa ermek için manastır bir hayatı benimsemek zorunda olmadığını da ekledi; çünkü hayatın her anında tanrıyı hatırlamak onunla bir ilişki kurmak için gerekli olan şeydir. Hinduizm, Vedalar ve bilgeler tarafından tavsiye edilen çeşitli uygulamalar yoluyla mokşa ulaşmak kavramını benimsediğinden farklı kurtuluş kuramına sahiptir. Narayanan’a göre, mokşa ya da kurtuluş, dini görevlerin yerine getirilmesi, Puja gibi ibadetlerin düzenli bir şekilde uygulanması, ruhun uyum içinde olması için yoga tekniklerinin kullanımı ve reenkarnasyon süreci yoluyla elde edilebilir.

İbadet Farklılığı

Hinduların et yemeleri yasaklanmışken, Sihizm bu tür diyet kısıtlamalarını Sihlere dayatmaz. Sikhism’de Sikh’leri vejetaryan ilan eden mezhepler olsa da, Guru Nanak Dev Ji’nin bu konuda ayrıldığı açıktır. Hindular kutsallarına ve aydınlanmış öğretmenlerine Sih’lerin yaptıklarından daha fazla tapınır. Pek çok Hindu tapınağında Baba Lokenath, Chaitanya Mahaprabu ve Ramakrishna gibi ünlü Hindu azizlerinin putları vardır; Ve Hindu inananlar bu putlara tıpkı tanrı ve tanrıçaların putlarına yaptıkları gibi saygı duyarlar.

Sihizm, herhangi birine ibadete izin vermez ve Sih tapınakları, ünlü Sih öğretmenlerinin putlarını içermez. Sihizm ve Hinduizm arasındaki bir diğer fark, kast sistemleri ile ilgilidir. Hindu toplumu farklı seviyelerde öne çıkanlara sahip farklı kastlarla karakterize iken, Sihizm, Guru Nanak Dev Ji tarafından öğretildiğinde cinsiyet, kast, sınıf veya etnik kökene bakılmaksızın eşitlik kavramını desteklemektedir.

Sonuç

Hinduizm ile Sihizm arasındaki fark özetlenecek olursa; Sihizm ve Hinduizm arasında, her ikisi de Kuzey Hindistan kaynaklı olmasına rağmen çok sayıda farklılık vardır. İlk etapta Hinduizm 30 yüzyıl öncesine kadar varolduğu halde Sihizm sadece 5 yüzyıllar önce ortaya çıktı. Sihizm tek bir tanrıya ibadet etmeyi teşvik ederken, Hindu inananları çok sayıda tanrı ve tanrıçaya ibadet eder. Hindular ve Sihler, gerçek kurtuluş yolu hakkında farklı ibadet uygulamaları ve inançlara sahiptirler.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here