Holiday ve Vacation Arasındaki Fark

Son güncelleme: 5 ay önce

Anahtar Fark: Holiday ve vacation kelimeleri ingilizcede genelde tatil anlamında kullanılsa da farklı anlamlara gelirler. Holiday genelde okulların, devlet dairelerinin tatil edildiği ve özel olarak kutlanan gün anlamına gelir. Vacation ise iş, okul ve diğer normal aktivitelerin durduğu, çalışmadığı gün anlamındadır. Vacation genelde 1 ya da 2 günden uzun sürer.

Holiday ve vacation kelimeleri ingilizcede genelde hep tatil için kullanılır. Aralarında teknik açıdan bazı ufak farklılıklar vardır.

 

Her iki kelime de günlük normal aktivitelerinize ara vermeniz, tatile girmeniz manasındadır. Bir kişinin günlük belirli iş veya okul takviminden alınan her gün aslında bir tatil olarak değerlendirilir.

Holiday kelimesi köken olarak “holy day” yani “kutsal gün” kelimelerinden gelir. Yani o günün kutsal olduğu anlamındadır. Holiday özel olarak kutlanan gün ya da günler anlamındadır.

Vacation ise daha çok günlük normal aktivitelerin durması ya da ara verilmesini refere eder. Örneğin okul 2 hafta tatil olacak derken vacation kelimesi kullanılır. The school will be on vacation for two weeks gibi. Ya da bir kişi günlük işlerine bir ara verip tatile çıkacaksa genelde vacation kelimesi kullanılır. Örneğin, 2 haftalık bir tatile çıkacağım. I am going to vacation for two weeks gibi. Bu süre zarfında kişi evde yatabilir, dinlenebilir ya da dışarıda gezebilir. Bunların hepsi vacation olarak refere edilir.

Fakat zamanla holiday kelimesi sadece kutsal ve özel belirli günleri ifade etmekten çıkıp vacation yerine de kullanılmaya başladı. Dolayısıyla bugün baktığımızda bu iki kelime neredeyse birbirini anlam olarak tam karşılar hale geldi. Örneğin ben tatile gideceğim derken “I am going on a holiday” ya da “I am going on a vacation” kelimeleri kullanılabilir ve aralarında anlam olarak hiçbir fark yoktur. Her ikisi de kişinin tatile çıkacağını belirtir. Sadece kullanımları bölgeden bölgeye değişir. Bazı yerlerde insanlar holiday kullanmayı tercih ederken başka bir bölgenin insanları ise vacation kullanmayı tercih eder.

Holiday ile vacation arasındaki en büyük fark ise tatil süresinin uzunluğudur. Holiday 1 ya da 2 günlük bir tatil anlamına gelirken, vacation 2 günü geçen daha uzun süreli tatiller için kullanılır.

Bu iki kelimenin etimolojisine ve sözlük anlamlarına baktığımızda da aralarındaki farkı görürüz:

vacation: “freedom or release” (from some activity or occupation), “leisure, a being free from duty,” from vacare “be empty, free, or at leisure”.

holiday: “holy day; Sabbath,” from halig “holy” (see holy) + dæg “day” (see day); in 14c. meaning both “religious festival” and “day of recreation”.

Sözlük anlamlarından da görüleceği üzere vacation daha çok işten azade olma, boş olma, izne ayrılma, serbest kalma gibi anlamlara daha yatkın iken holiday daha çok kutsal gün anlamında ve özel gün ve bayramlara referans içerir.

Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Bir Cevap Yazın