İdealizm ile realizm (gerçekçilik) arasında ayrım yapmak için öncelikle iki terimi tam olarak anlamamız gerekir. İdealizm, şeyleri ideal veya mükemmel bir şekilde tasavvur etmek demektir. Realizm ya da gerçeklik, diğer taraftan bir durumun daha pragmatik ve gerçek bir görünümüne olan eğilimi gösterir. İki kavram, perspektif olarak farklı kabul edilebilir; idealizm “ne olabilir“e odaklanırken, gerçekçilik “aslında olanın” üzerinde durur.

Kelimelerin bu yaygın kabul görmüş tanımları, terimlerin felsefi kullanımlarına dayanmaktadır. Felsefede, algı konularını tartışırken, idealizm gerçekliğimizin düşünce ve düşüncelerimiz tarafından şekillendirildiğini gösteren bir teori olarak ortaya çıkar. Realizm, gerçekliğin, düşüncelerimizden, fikirlerimizden ve hatta bilinçsiz olmamızdan bağımsız olarak mutlak bir varlığa sahip olması gerçeğini ele alır.

Bardağın yarısının boş ya da yarısının dolu olup olmadığına ilişkin klasik testi örnek olarak kullanarak, idealistlerin pozitif düşünürler olma eğiliminde olduklarını görüyoruz – yani bardağın yarısını dolu görürler. Realistlerin çoğu karşıt veya olumsuz bakış açısını pek tutmasa da, durumlara daha az umutlu gözlerle bakarlar. Realistler stereotipik olarak, çok akılcı, dikkatle düşünen ve seçim yapmadan önce seçenekleri tartan insanlar olarak görülürler. Bu anlamda, realistler daha riskli kararlar vermek isteyen idealistlerle karşılaştırıldığında daha temkinli ve daha pratik seçimler yapar.

Karl Popper ile Thomas Kuhn Arasındaki Fark

Bu perspektifler, bireylerin hayatlarında başarı veya başarısızlıkla nasıl başettikleri noktasında da bir etkiye sahiptir. Her zaman “iyilik” arayışında olan bir idealist yenilgilerden gerçekçiden daha az etkilenebilir. Bununla birlikte, fantezi ve ulaşılamaz hedeflerle dolu bir dünyada kaybolmak her zaman iyi bir şey olmayabilir. Öte yandan bir realistin, ulaşılabilir hedefler koyma olasılığı daha yüksektir.

İdealizm ve Realizm Arasındaki Fark

Genel olarak, idealizm ve realizm ya da gerçekçilik, iki farklı perspektif olarak anlaşılabilir. Aralarındaki temel farklılıklardan bazıları şunlardır:

  • İdealizm, durumları kendi fikirlerinizle şekillendirmenizi ve çok umutlu bir şeyler görmenizi sağlar. Gerçekçilik ya da realizm, diğer taraftan, açık bir duygusal katılım olmadan bir durumu olduğu gibi değerlendirmeye iter.
  • İdealistler realistlere kıyasla, algılamada ve iş yapmada daha olumlu olma eğilimindedirler.
  • Karar verirken realistler, yüce hedefleri olan idealistlerden daha hedefe yönelik ve kapsamlıdır, ancak ulaşılabilir bir şekilde onları harekete geçirmek için gereken açıklıktan ve odaktan yoksundurlar.

İdealizm ve realizm arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın