Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemleri (IELTS) ve Yabancı Dil olarak İngilizce Testi (TOEFL), yüksek öğrenim gören veya yurtdışında çalışmak isteyen ama ana dili İngilizce olmayanların İngilizce dil yeterliliğine bakmak için yapılan iki testtir. IELTS ve TOEFL, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve üniversiteler tarafından yaygın şekilde kabul gören, İngilizce dilinin iki standart testidir.

 

British Council, Cambridge Üniversitesi ve IELTS Avustralya, IELTS’yi yönetir. Bir anlamda, Britanya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki üniversiteler geleneksel olarak IELTS kullanır. Öte yandan, TOEFL ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ETS tarafından yönetilmektedir. Amerikan ve Kanada üniversiteleri TOEFL’ı yaygın şekilde kullanmaktadır.

Fark edilen başlıca farklardan biri, IELTS’nin İngiliz İngilizcesini ve TOEFL’un Amerikan İngilizcesini kullanmasıdır.

Hem TOEFL hem de IELTS, okuma, konuşma ve yazma gibi testleri içeren benzer kalıplardan oluşsa da, formatlarında pek çok farklılık vardır.

Okuma ve dinleme bölümlerini karşılaştıracak olursak, TOEFL çoktan seçmeli soruları kullanırken, IELTS, bir başvuru sahibinin bir sözcükten kelimeleri kopyalamasını ister.

TOEFL’a hazırlanmak daha kolaydır. Neredeyse her zaman, TOEFL testleri aynı biçimde yürütülür. Öte yandan IELTS biçimi zaman zaman değişebilir.

IELTS’de, puan bireysel ölçütlere dayanmaktadır, ancak TOEFL’da genel performans vardır. IELTS puanı farklı ölçütlere dayanır ve kelime seçimi, gramer, mantık, akıcılık ve uyum için ayrı ayrı bakılır. Bir konuyu iyi sunmuşsanız, ancak küçük gramer hataları var ise, genelde konu iyi ele alındığında küçük hatalar genel olarak yok sayılır ve TOEFL puanına etki etmez. IELTS’de ise böyle bir taviz beklenemez.

TOEFL temelde Kuzey Amerikalı’lar için tasarlanmıştır. Okuma bölümündeki her şey, yazı ve stil Kuzey Amerika İngilizcesini temel alır. Ancak IELTS temel olarak çeşitli bölgeler için tasarlanmıştır. Testte yer alan yazı tarzı ve vurgular, farklı ülkelerdeki konuşmacılar için tasarlanmıştır.

IELTS ile TOEFL Arasındaki Fark

IELTS ile TOEFL arasındaki fark özetlenecek olursa;

  1. TB Konseyleri, Cambridge Üniversitesi ve IELTS Avustralya, IELTS’yi yönetir. Öte yandan, TOEFL ABD merkezli ve kar amacı gütmeyen ETS tarafından yönetilmektedir.
  2. Britanya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki üniversiteler geleneksel olarak IELTS kullanmaktadır. Amerikan ve Kanada üniversiteleri TOEFL’u yaygın şekilde kullanmaktadır.
  3. IELTS İngiliz İngilizcesini kullanır, TOEFL Amerikan İngilizcesini kullanır.
  4. TOEFL çoktan seçmeli soruları kullanır, IELTS ise, bir başvuru sahibinin bir sözcükten veya sözcük öbeğinden sözcükleri kopyalamasını ister.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here