Küreselleşme, üç kilit kuruluş tarafından kolaylaştırılan bir süreçtir. Bu kuruluşlar Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası‘nı içermektedir. Çoğu kez, üye ülkeleri, işlevleri, hedefleri ve yapısıyla ilgili olarak Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nu (IMF) karıştırabiliriz. IMF ile Dünya Bankası arasındaki fark nedir, ne değildir bu yazıda öğrenmiş olacağız.

Bu iki örgüt farklı olmakla birlikte, en büyük fark, Dünya Bankası’nın bir kalkınma örgütü olarak kurulmuş olması ve IMF’nin kooperatif bir kuruluş olarak kurulmasıdır.

Bunu daha da açıklamak için; Dünya Bankası, dünya çapında gelişmekte olan ülkelere maddi yardım sağlarken, Uluslararası Para Fonu (IMF) yoksulluğu azaltmak, istihdam oranını yüksekseltmek, finansal istikrarı teşvik etmek ve uluslararası ticareti teşvik etmeyi kolaylaştırmaktadır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) nedir?

Uluslararası Para Fonu (IMF), 1994 yılında kurulan ve Washington, D.C., ABD’de bulunan bir Bretton Woods Enstitüsüdür. Ancak faaliyetlerine 1947‘de başlamıştır. İlk aşamalarında 31 üye ülkesi varken, sonralarda bu sayı 188 ülkeye kadar yükselmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) üniter bir örgüttür ve Birleşmiş Milletler (UN) ile bağlantılıdır. Üye ülkeleri, imtiyazlı ve imtiyazsız kaynaklara erişim hakkına sahiptir.

IMF’nin ana işlevi, Uluslararası Para Sistemine eleştirel olarak bakmaktır. 2012 yılında faaliyet alanı genişletilerek, makro iktisadın yanı sıra finans ile ilgili tüm konuların denetlenmesi sağlanmıştır. Bu, sistemin ekonominin sürdürülebilir büyümesini sağladığını, yoksulluğu azalttığını, finansal istikrarı sağladığını ve uluslararası ticareti teşvik ettiğini garanti eder.

Her üye milletin kendi borç alma hakları olduğu gibi, taban olarak alınan kota ile belirlenen oy verme gücü de vardır. Her üye ülke, gelirinin ve uluslararası ticaretine göre sabit bir kota ile fona katkıda bulunur.

İlgili Haber:  Amerikan Bankaları Stablecoin Rezervi Tutabilecek

Dünya Bankası nedir?

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere yoksulluğu ortadan kaldırmalarına yardımcı olmak için kredi sağlamak için çalışan küresel bir kuruluştur. Tıpkı IMF gibi, 1994 yılında Washington D.C.’de düzenlenen Bretton Woods konferansında kuruldu.

Bu finans kurumu tek bir kurum olarak başladı ancak şu anda beş kuruluştan oluşan bir gruptan oluşuyor; Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), Uluslararası Finans İşbirliği (IFC), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA).

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Derneği (IDA), Dünya Bankası’nın iki ana öğesidir. Dünya Bankası Grubunun bir parçasıdır ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu üyesidir.

Halihazırda, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) üyesi ülkeler, 188 ülke ve Uluslararası Kalkınma Derneği (IDA) üyesi 172 ülkedir.

Dünya Bankası’nın kurulmasının ardındaki neden, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle kriz yaşayan ekonomilere yardım etmekti, ancak daha sonra az gelişmiş ülkelere yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçladı.

IMF ile Dünya Bankası Arasındaki Fark

  • Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, 1994 yılında ABD’de kurulan Bretton Woods organizasyonlarıdır.
  • Bu iki Uluslararası Örgütün ortak pek çok yönü var ve onlar da birkaç farklılığa sahipler.
  • İkisi de ekonomik sistemi ve Uluslararası Para Sistemi’ni destekler.
  • Neredeyse dünyadaki bütün ülkeler bu iki örgütün üyesidir.
  • Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Örgütü’ne (UNO) bağlıdır.

IMF ile Dünya Bankası arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum yazınız.

Facebook Yorumları

2 YORUM

Bir Cevap Yazın