İslam ve Bahailik Arasındaki Fark

İslam ve Bahailik Arasındaki Fark

Hepimiz İslam’ı biliyoruz, ancak Bahailiği bilmeyebiliriz. Bahai yeni bir dindir ya da daha doğrusu yeni dünyanın dinidir. Günümüzde popülerleşmekte ve kökeni Şii İslam mezhebinden gelmektedir. İslam’dan gelse de iki din arasında önemli farklılıklar vardır. Bahai İslam’ın bir alt kesimi değil, yeni bir din olarak görülür.

Bahai dininin 5 milyondan fazla üyesi küresel olarak 236 ülkeye yayılmıştır. Bu dinin öncüsü Seyyid Ali Muhammed‘di. Başlangıçta ciddi bedeller ödedi. Kan dökülmeleri ve infazlar gerçekleşti. Bu dinin takipçileri Bahailer olarak adlandırılır. Bugün bu dinin uluslararası konferansları vardır ve dünya dinleri arasında kabul edilmektedir. Bahailiğin pek çok kutsal kitabı vardır ancak Kitab-ı Akdes en mühimidir.

İslam, öte yandan, Hz. Muhammed tarafından kurulmuştur ve bu dinin takipçileri müslümanlar olarak bilinirler. İslamın kökenleri genellikle Hıristiyanlığa kadar uzanır. Müslümanlar İsa, Musa ve İbrahim’i Tanrı’nın ve dolayısıyla müslümanların peygamberleri olarak adlandırmaktadır. İslam açısından, Yahudilik ve Hıristiyanlık gerçek dinlerdir. Müslümanlar Kur’an olarak bilinen ve esas olarak Arapça olarak yazılan kutsal bir kitaba sahiptirler. Müslüman kelimesi ‘teslim olan’ anlamına gelir.

Bahailik, yalnızca bir din olmaktan ziyade, din ve bilimin birleşimidir. Bu dinin temel ilkeleri, dünya barışının kurulması, evrensel eğitim, kadınların ve erkeklerin eşitliği, bir tanrıya iman ve bir insanın gerçeği arayışında bilim ve din arasındaki işbirliğidir.

İslam’ın temel ilkeleri veya öğretileri islamın beş şartında belirtilmiştir. Bunlar namaz, oruç, zekat, hac ve şehadettir. Hac, Mekke’ye ve onun yakınındaki yerlere ziyarette bulunmaktır.

İslam ve Bahailik Arasındaki Fark

İslam’a girmek için kısıtlamalar ve koşullar mevcutken, Bahailiğe girişte herhangi bir koşul yoktur. Bahailiğin takipçilerinden, dinin ve dünyanın diğer dinlerinin yazıtlarını incelemesi beklendiğinden, diğer dinlerden daha eğitimli oldukları düşünülmektedir.

İslam ve Bahailik Arasındaki Fark

İslam ve Bahailik arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Bahailiğin kökenleri islama, islamın kökenleri ise hıristiyanlığa dayanır.
  • İslamın takipçilerine müslüman, Bahailiğin takipçilerine ise Bahai ya da Bahailer denir.
  • Müslümanların kutsal kitabı Kuran, Bahailerin ise Kitâb-ı Akdes’dir.
  • Bahai, din ve bilimin birleşimidir; İslam sadece Peygamber’in öğretilerine dayanan bir dindir.
  • İslamın temel ilkeleri, Kuran ve Peygamber’in öğretilerine dayanmaktadır. Bahai, daha bilimsel ve çağdaş bir yaklaşıma sahiptir ve cinsiyetlerin eşitliği, dünya barışı, tek bir Tanrı’ya tapınma ve bilim ile dini birleştiren konularda yoğunlaşmaktadır.
  • Bahai, dinin kutsal metinlerinin yanısıra diğer dinleri de öğrenmelidir. Müslümanların diğer dinleri öğrenme zorunlulukları yoktur.

Yorum Bırakın