İslam ve ateizm birbirinden farklı şeylerdir. İslam bir yaratıcıya inanan bir din iken, ateizm herhangi bir tanrıya inanmamayı anlatan bir terimdir.

İslam bir din iken, ateizm bir din değildir.

Peygamber Hz. Muhammed, 6. yüzyılda İslam’ı kurdu. Öte yandan, ateizm çok eski bir kavram olarak kabul edilir ve hiçbir kurucusu yoktur.

İslam ile Ateizm Arasındaki Fark

İslam, kutsal kitabı olan Kuran’ı takip eder. Muhammed Nebi’nin müritleri tarafından derlenen Kuran çok kutsal sayılır. Ancak ateizm için özel kitaplar yoktur. Bununla birlikte, birçok ateistler ateizm ve din hakkında ayrıntılı olarak kitaplar yazmışlardır.

Ateizm, tanrı varlığını ve yaratılışını sorgular; buna karşın İslam inanır. Ateizm her zaman Tanrı’nın varlığını bilimsel olarak reddetmeye çalışır. Bir ateist için evren sonsuzdur, ancak bir müslüman için öyle değildir. İslam, inanca dayanan bir kavram iken Ateizm, bilim ve gerçeğe dayanan bir kavramdır.

İslam’da, Tanrı evreni ve içindeki her şeyi yaratmıştı. Öte yandan, ateist, evrenin bir evrimle meydana geldiğini düşünüyor.

İslam Allah’a inanır ve beş şarta hükmeder.

‘İslam’, barış ya da boyun eğme anlamına gelen Arapça ‘salaam’ kelimesinden kaynaklanmaktadır. Ateizm kökeni, “tanrıların yokluğu” anlamına gelen Yunanca “atheo” kelimesindedir.

Bütün dinler gibi, İslam da doğaüstü güçlere inanır. Öte yandan, Ateizm tüm batıl inançları göz ardı eder ve yalnızca şüpheyle bakar.

İslam’daki her şey Kur’an ve bazı inançlarla ilintilendirilirken, Ateizm her şeyi gerçeklere dayamaktadır.

İslam ile Ateizm Arasındaki Fark

İslam ile ateizm arasındaki fark özetlenecek olursa;

  1. İslam bir din iken, ateizm bir din değildir.
  2. İslam, Tanrı’ya inanan bir dintir. Ateizm, tanrının yokluğu için kullanılan bir kavramdır.
  3. Ateizm, tanrı’nın varlığı ve yaratılışı sorgulanmasına rağmen, İslamda tam tersi vardır.
  4. Evren bir ateist için sonsuzdur, ancak İslamda değildir.
  5. İslam, inanca dayanan bir kavram iken Ateizm, bilim ve gerçeğe dayanan bir kavramdır.
  6. İslam, doğaüstü güçlere inanır. Ateizm, tüm batıl inançları göz ardı eder ve şüpheyle bakar.
  7. ‘İslam’, barış ya da boyun eğme anlamına gelen Arapça ‘salaam’ kelimesinden kaynaklanmıştır. Ateizm kökeni, “tanrıların yokluğu” anlamına gelen Yunanca “atheo” kelimesindedir.
Facebook Yorumları
İlgili Haber:  İslam ve Bahailik Arasındaki Fark

Bir Cevap Yazın