Her organik yaşam formu, tek bir hücreden başlar. Hücreler bir dokuyu oluşturur, dokular bir organı oluşturur ve organlar bir insanı oluşturur. Tek bir hücrenin yüz trilyon kere farklı hücrelere bölünmesi büyüme olarak adlandırılan süreçtir. Bu, vücutta meydana gelen eşsiz karmaşık bir süreçtir. Normal bir hücre, düzgün bir yaşam döngüsü ve çoğalma gerçekleştirir. Asıl soru, neden anormal hücre büyümeleri olur?

Anormal veya mutasyona uğramış hücreler kanserli hücrelerdir. Mutasyon bir organizma, virüs ya da kromozom dışı DNA ya da diğer genetik elementlerin genomunun nükleotid dizisinin sürekli değişikliğidir. Diğer bir deyişle genetik materyalin değişimidir. Bu durum belli bir hücre DNA’sının mutasyona uğramasına neden olacak farklı bir sinyal almasıyla olur. Hücreler birbirleriyle sinyal yoluyla iletişim kurarak aksiyonlarını belirlerler. Normalde bir hücre bir hata algıladığında, kendini imha eder veya vücut savunma sistemi onu ortadan kaldırır. Ama, hücre mutasyonunu tespit edilemez hale getiren bazı durumlar vardır, ve bu tespit edilemeyen mutasyona uğramış hücreler çoğalarak ve düzensiz büyüyerek kanser hücrelerini meydana getirir.

Kanser hücreleri normal hücrelerden farklıdır. Her iki hücrenin farklı karakteristiği vardır. Bu farklı karakteristikler sayesinde araştırmacılar kanser hücresi ile normal hücreyi birbirinden ayırt edebilir. Çoğu terapi ve tedavi, normal hücreleri tahrip etmeden kanser hücrelerini ortadan kaldırmayı için denemek için tasarlanmıştır.

Normal Hücreler

Normal hücreler normal vücut fonksiyonları için gerekli olan özellikleri taşır. Bu hücreler şekil ve boyut olarak farklı olabilirler. Normal hücreler vücutta yapacakları işleve göre ne tür bir hücre olacaklarsa ona göre şekillenirler. İnsan hücreleri gerçek genetik bilgiyi -DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit)- içeren çekirdeği (nükleus) içerdiğinden ökaryot yapıdadır. Bu genler, tüm hücresel faaliyetlerden ve işleyişten sorumludur. Sağlıklı hücreler sadece vücudun onlara ihtiyacı olduğu durumlarda daha fazla hücre üretmek için düzenli bir şekilde bölünürler. Sağlıklı hücreler mitoz, mayoz ve hücre ölümünü (apoptozis) içeren bir yaşam döngüsünü izlerler.

İlgili Haber:  Tümör ile Kist Arasındaki Fark

Kanser Hücreleri

Kanser hücrelerinin ayrı ve belirgin iki özelliği vardır:

 1. Hücre büyümesinin dış sinyaller tarafından düzenlenmemesi.
 2. Doku istilası ve uzak bölgeleri kolonize etme kapasitesi.

Anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesi tüm neoplazmların (ur, tümör) bir özelliğidir. Tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilirler.

İyi Huylu Tümör ile Kötü Huylu Tümör Arasındaki Fark

 • İyi huylu tümör: Kanserli olmayan hücrelerin anormal şekilde büyüdüğü hücre büyümesidir. Vücudun diğer kısımlarını istila etmezler. Ameliyatla alınabilir ve hayati tehdit içermez.
 • Kötü huylu tümör: Kanserli hücrelerin anormal şekilde büyüyüp diğer doku ve organları imha ettiği hücre büyümesidir. Kan dolaşımı ve lenf sistemi yoluyla seyahat ederek vücudun diğer kısımlarında yeni tümörler oluşturabilir. Kanserli hücrelerin vücudun bir kısmından başka bir kısmına geçme işlemi metastaz olarak bilinir.

Kanser Hücreleri ile Normal Hücreler Arasındaki Fark

Özellik
Normal Hücre Kanser Hücresi
Morfoloji
 • Normal hücrelerin düzgün şekil ve boyutları vardır.
 • Kanser hücrelerinin boyut ve şekilleri çok çeşitlidir.
 • Çekirdeği düzensiz bir yapıya sahip ve nispeten küçük sitoplazmaya sahiptir.
Çoğalma ve Hücre Ölümü
 • Hücre türünün çok fazlası mevcut olduğunda bölünmesi durur.
 • Bu hücrelerin büyümesi ve bölünmesi kontrollü bir şekilde olur ve öngörülebilir bir yaşam döngüsünü takip eder.
 • Organellerinde anormallikler ve hasar tespit ettiklerinde kendilerini imha ederler.
 • Kanser hücreleri bir tümör (mutasyona uğramış hücreler kümesi) ortaya çıkıncaya kadar büyümeye devam eder.
İletişim
 • Normal hücreler düzgün işleyiş için birbirleri ile iletişim halindedirler.
 • Kanser hücrelerinin birbirleri ile iletişimleri yoktur.
Yapışma ve İstila
 • Normal hücrelerin, diğer hücrelerle bağ kurabilmeleri için iç zarları vardır.
 • Kanser hücreleri, hücreleri bir arada tutan molekülleri kaybederler.
 • Kanser hücreleri kan dolaşımı veya lenf sistemi yoluyla seyahat ederek vücudun diğer bölümlerine yayılabilme veya işgal edebilme yeteneğine sahiptirler.
Olgunlaşma
 • Normal hücreler olgunlaşmamış hücreler olarak başlar ve bazı özel fonksiyonlar ile olgunlaşırlar.
 • Kanser hücreleri olgunlaşmaz ve apoptozise uğramaz. Bunun yerine, bu hücreler, zamanla olgunlaşmamış hale gelir.
 • Kanser hücreleri ilkeldir ve özel işlevleri yoktur.
Sinyal Tanıma
 • Normal hücreler dış sinyalleri algılar. Mevcutta yeterli yeni hücre bulunduğunu ve bölünmesini durdurması gerektiğini bilirler.
 • Kanser hücreleri dış sinyalleri tanımaz. Dolayısıyla bu hücreler düzensiz mutasyona uğramış hücreleri sürekli çoğaltır.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın