Karakter ile Kişilik Arasındaki Fark

Karakter ile Kişilik Arasındaki Fark

Karakter ve kişilik; yaygın olarak araştırılan, hakkında yazılar yazılan, tartışmalar yaşanan ve çok farklı şekillerde açıklanan konulardır. Bazen, genel kullanımda, yerleri değiştirilerek kullanılırlar fakat çok farklı anlamları ve sonuçları vardır.

Gelin önce her iki kelimenin TDK’daki karşılıklarına bakalım ve karakter ile kişilik arasındaki fark TDK’ya göre neymiş görelim.

Kişilik: “Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. İnsanlara yakışacak durum ve davranış. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü.”

Karakter: “Ayırt edici nitelik. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye. Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.”

Sözlüğe göre, kişilik; bir kişi olmanın kalitesi iken, karakter ise; bir kişinin ahlaki ve zihinsel özellikleridir.

Karakter

Karakterin ardındaki ana fikir; aklın söz konusu olduğu durumlarda karakterin devreye giriyor olmasıdır. Zihin ve zihnin kapasiteleri karakterin merkezi odak noktasıdır. Karakteri olan bir kişi toplumda istediği herşeye kendi kendine ulaşma yeteneğine sahiptir. Karakter insana bir hedef için gerekli olan bir işi yapmada öz motivasyon sağlar ve kendini gerçekleştirmede yardımcı olur. Karakteri olan insanlar isterlerse, bir iş başlatabilirler, iyi bir aile kurabilirler, istedikleri kadar kazanabilirler ve toplumun kabulunu gerektiren neredeyse arzu ettikleri her şeyi başarabilirler.

Karakter ile Kişilik Arasındaki Fark
Kişilik; bir kişi olmanın kalitesi iken, karakter ise; bir kişinin ahlaki ve zihinsel özellikleridir.

Bir kişinin karakteri her durumda, ne olursa olsun açık ve nettir. Bir kişinin karakteri değişmez veya farklı bir hale bürünmez. Davranış değişebilir, ancak karakter değişmez. İnsanın davranışları kişinin karakteri tarafından yönlendirilmektedir. Örneğin, bir kişi üstün başarılı ve iddialı ise, karakteri görünürdür ve her türlü durum için deneyimlidir. Karakter duygulardan ve zihinden gelir. Duygular bir kişinin karakterinde rol çok oynamaz. Saf, basit, zihinsel kapasite bir kişinin karakterini belirler.

Kişilik

Kişiliğin, bir kişinin karakterinden daha yoğun ve derin olması gerekiyor. Kişiliğe sahip bir insan, toplumun onay ve doğrulamasını beklemez ve yeni bir şey başlatabilir. Kişiliğe sahip insanların takipçileri olur ve o zaman toplumda kabul edilebilirliği olmayan yeni şeyleri başlatma yeteneğine sahiptirler. Bir insanın kişiliği, onun sadece akıl ve değerlerinden kaynaklı olmadığı gibi; toplumun yaptırım ya da desteğini de gerektirmez.

Kişilik, zihinsel kapasitenin yanı sıra kalpten coşku içerir. Zihin kişiliğe sahip bir kişinin yeni bir fikrini kabul ettikten sonra, kalp daha önce hiç yapılmamış ve denenmemiş o işi yapması için o kişiyi teşvik eder ve cesaretlendirir. İnsanın kişiliği bir var olma durumu olduğundan sadece zihin içermez. Kişilik bir enerjidir. Zihinden yukarıdadır ve daha fazlasıdır.

Karakter ile Kişilik Arasındaki Fark

Karakter ile kişilik arasındaki fark özetlenecek olursa; karakterin odak noktası akıldır. Karakter toplumun onay ve doğrulamasına ihtiyaç duyar ve sosyal normların onayına göre hareket eder. Kişilik ise bir enerji durumudur ve toplumun onay ve doğrulamasına ihtiyaç duymaz ve zihinsel yeteneklerle birlikte kalbi coşkuyla birlikte hareket eder.

Personality Goes a Long Way

Son olarak sizleri efsane Pulp Fiction filminden “personality goes a long way” sahnesi ile başbaşa bırakıyorum.

 • Jambon ister misin?
 • Hayır dostum. Ben domuz eti yemem.
 • Yoksa Yahudi misin?
 • Hayır, değilim. Yemiyorum işte hepsi bu.
 • Neden ama?
 • Domuz, pis bir hayvandır. Pis hayvanları yemem.
 • Evet ama jambonun tadı lezzetlidir. Pastırmanın da öyle.
 • Lağım faresinin tadı kabak tatlısına benzeyebilir…bilemem…çünkü o pislikleri yemem. Domuzlar, boku eşeler ve onun içinde uyur. Pis bir hayvandır. Kendi bokundan iğrenmeyen bir hayvanı hayatta yemem.
 • Peki ya köpek? O da kendi bokunu yiyor?
 • Köpek de yemem.
 • Ama onun da pis bir hayvan olduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
 • Pis demek biraz abartılı olur…ama kesinlikle kirlidirler. Ama köpekler kişilik sahibidirler. Kişilik her şeyi değiştirir.
 • Yani diyorsun ki…domuzlar daha kişilikli olsaydı…onlara pis demeyecektin. Doğru mu?
 • O domuzun oldukça sevimli olması gerekirdi. Green Acres’de oynayan Arnold’dan…on kat daha çekici olması gerekirdi, anlarsın ya.
 • Bu iyiydi. Gerçekten. Kendine gelmeye başladın.

Son Söz

Ve yine aynı filmden Mr. Wolf’un sözüyle bitirelim; Bir kişi olman kişiliğinin olduğu anlamına gelmez.

Yorum Bırakın