Her insan yaşamı ve dünyayı farklı şekilde görür. Çoğu insan yaşamı bir hediye ve dünyayı herkesin büyüyüp gelişebileceği muhteşem bir mekan olarak görmesine karşın, bazıları olumsuz bir şekilde bakar. Bu olumsuz inançları tanımlamak için kullanılan iki terim vardır; karamsarlık (pesimizm) ve sinizm (cynicism).

Karamsarlık

Karamsarlık, bir kişinin hayata olumsuz bakma eğiliminde olduğu zihniyet halidir. Karamsar insanlar her zaman olumsuzdurlar ya da en olumsuz faktörleri vurgularlar ve hayatta iyilikten daha çok kötülük olduğuna inanırlar. Karamsarlık yaşamın her alanını etkiler ve insanlar bazen bunu eninde sonunda gerçekleşecek bir şey olarak görürler. Hayatı olumsuz görmek, bireyin her şeyin zamanla daha iyi hale gelmek yerine daha da kötüye gideceğini hissetmesini sağlayacaktır.

Karamsarlık ile Sinizm Arasındaki Fark

Karamsarlık ya da pesimizm dediğimiz şey, ümitsizlik, melankoli, bunalım, moral bozukluğu (depresif ve umutsuz hissetmek), suratsızlık (karanlık ve kasvetli hissetme), keder (keyifsizlik) ve umutsuzluk (mağlup hissi ve boşuna olma hissi) ile karakterizedir. Her ne kadar bu duygular karamsar bir kişide açıkça ortaya çıkmıyorsa da, bu hisler o kişinin içindeyse ve onları bastırmak için hiçbir şey yapılmazsa daha da kötüye gidebilir.

Bakınız: Umutsuzluk ile Depresyon Arasındaki Fark

“Kötümserlik” anlamına gelen “pesimizm” kelimesi ilk kez 1700’lerin sonlarında “mümkün olan en kötü koşul” olarak belirtilmek üzere kullanılmıştır. Latince “kötü” anlamına gelen “pessimus” kelimesinden gelen “kötümserlik” sözcüğünden türetilmiştir. “mümkün olan en kötü koşul”a yapılan atıf 1800’lü yılların sonlarında kaydedildi.

Sinizm

“Karamsarlık” ayrıca, başkalarının motivasyonları için güvensizlik ve küçümseme duygusu ya da tutumu olan “sinizm” kelimesiyle eş anlamlıdır. Sinik insanlar, diğer insanları bir şeyleri yaparken şüpheli nedenlere sahip olarak görür ve yalnızca kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak yaptıklarını düşünür.

Sinikler başkalarının samimiyetine inanmaz. Bunun yerine, bir bütün olarak insan doğasına güvensizdir. Bir insanın ne kadar onurlu olursa olsun, bir sinik onu ​​her zaman çıkarları akılda tutan biri olarak görecek ve bu nedenle güvenilir olmamalı diye düşünecektir. “Sinizm” ya da “Kinizm” (cynicism) kelimesi 1500’lerin ortalarında Fransızca kelime “cynique”, Latince “cynicus” ve “kynikos” kelimesinden türetildi ve kelimenin tam anlamıyla “köpek gibi” anlamına gelir. Şu anki haliyle ilk olarak 1670’lerde kullanıldı.

Karamsarlık ile Sinizm Arasındaki Fark

Karamsarlık ile sinizm arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Kötümserlik, hayatta iyi olanın dışında daha kötü şeylerin varlığına inanmaktır; buna karşın sinizm insana güvenilmemesi gerektiği inancındadır.
  • Kötümserlik ya da karamsarlık, dünyanın, yıllar geçtikçe kötüye gittiği görüşündeyken, sinizm insanları güvensiz görür ve onlara alaycı bakar.
  • Benzer terimler olmasına rağmen, karamsarlık bir kişinin zihinsel ve duygusal refahı üzerinde sinizmine kıyasla daha olumsuz etkilere sahiptir.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here