Karl Popper ile Thomas Kuhn Arasındaki Fark

Çatışma çalışmalarına katkıda bulunan ilginç bir entelektüel gelenek, özellikle, Karl Popper ve Thomas Kuhn tarafından geliştirilen Bilim Felsefesi‘dir.

Popper, bilimsel titizlik için çok yüksek standartlar belirledi. Bilim adamlarının sürekli olarak çalışmalarının aksini ispat etmelerini istedi. Popper’a göre herhangi bir bilimsel teori her zaman için henüz aksi ispatlanmamış durumdadır. Onları destekleyen daha çok veri yerine, inançlarınızı çelmemek için veri aramaya yönelik bu yaklaşım için söylenecek bir şey var elbette. Bu yaklaşım post-modernist kaosa şüpheci değildir. Bunun yerine Popper, bir teori, onun tahminleri ve gerçek dünyayla ilgili gerçek verileri arasında potansiyel bir çatışma kullanır ve bilimi ileriye götürür.

Karl Popper ile Thomas Kuhn Arasındaki Fark

Etki

Thomas Kuhn, Popper’dan daha fazla etkiye sahip bir bilim teorisi geliştirdi; ancak her zaman olumlu bir yapıda değildi. Bilimin, zamanın çoğunun verilen ve teste tabi tutulmayan belirli varsayımlar veya paradigmalar içerisinde çalıştığını düşünüyordu. Dolayısıyla, Popperyan’ın bu konudaki kanıtsızlığının gerçekte ne derece gerçekleştiğini büyük ölçüde kısıtladı. Aslında, Kuhn tarafından tasarlanan paradigma, dünyanın nasıl olduğu konusunda bir tür fundamentalist ortodoksluktur. Normal bilim, Kuhn’a göre paradigmanın veya merkez teorinin daha detaylı bir şekilde hazırlanması sürecidir. Bilim adamlarının tamamı bir dizi ortak varsayımlarla büyür ve merkezi paradigmayı sorgulayabilecek her türlü veriye karşı güçlü direnç gösterirler.

Bu görüşte kuramlar yalnızca bir krizle karşılaştıklarında sorgulanır ve deneysel verilerle tutarlı olmaz. Ancak pratikte Kuhn, kuramların ancak eski koruyucuları öldüğünde ve şeylere bakmak için eski yola fazla yatırım yapılmayan yeni bir nesil yerine geçtiğini düşünüyordu.

İnanç Sistemleri

Popper ve Kuhn bilimsel metottan bahsederler ama gerçekte de inanç sistemleri hakkında konuşurlar. Nitekim, bazıları yaklaşımlarının dini inanç felsefesine benzediğini belirtir. İnancımız, çatışma yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır. Özellikle Kuhn bilgisini, kendinden çok ilgilenen ve kendini kaybedebilen birçok aracıdan oluşan doğuştan bölücü bir duruma getirme ihtiyacı açısından güçlü bir sosyal karaktere sahip olduğunu gördü. Steve Fuller, faydalı kitabı “Kuhn vs Popper”da Kuhn’un Popper’a bu alanda zafer kazanmış olarak görür ve bunu bir geri gitme olarak görür;

“Geriye doğru büyük bir sıçrayış: bilim için açık bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı olan herkes için, bilimin kendi toplumsal ilişkilerinin doğal bir aristokrasi oluşturması..” diye niteler.

Paradigmalar

Kuhn için bilimsel ideal, egemen bilim topluluğu olarak ortaya çıkmış olan şeydir ve bilim, ilerici özlemlerinden ziyade paradigma soyundan dolayı haklı çıkmıştır.

Çatışma düşüncemiz açısından Kuhn, düşüncemiz için kısa yol ve çerçeve olarak görev yapan paradigmalar içinde çalışma özenimizi çektiğimiz için önemlidir. Bazıları herhangi bir çatışmada kritik olan ilk adımın, gerçeklik konusunda hatasız belirli bir tutuma değil, paradigmalara sahip olduğumuzun tanınması olduğuna inanmaktadır.

Kuhn, egemen paradigmayı, en azından bir krize varıncaya kadar, temel olarak görür. Öte yandan Popper, ayakta olup olmadığını görmek için üzerinde durduğumuz zemine girip girmediğimiz konusunda ısrarcıdır.

Derin ve çetin bir çatışma ile karşı karşıya kalırken, bu yaklaşımı kendi konumumuza uygulamak iyi olur ve şüphe veya daha fazla test için yer olmadığını hiç düşünmeden gerçekçi, anlamlı ve tamamen test edilmiş bir paradigmanın bir ürünü olduğundan emin oluruz. Kuhn/Popper’ın sentezi, gerçekliği kavramamız üzerine bozulma riski ile birlikte bir paradigma içinde olduğumuzun anlaşılması olabilir, ancak sürekli iyileştirme, test etme ve paralel olarak alternatif paradigmalar geliştirme arayışı içerisindedir.

Ortak Standartlar

Kuhn için, bilim, gelecekteki araştırma, ortak çalışma düzenleri ve bilgi taleplerini değerlendirmek için ortak standartlar için bir plan olarak bir paradigmayı benimsemektir. Ona göre normal bilim, paradigmanın ortaya çıkması veya bulmacanın çözülmesinden biraz daha fazla bir şeydir. Bilimsel devrimler nadiren ortaya çıkar ve paradigma bir krize ulaştığında alternatif bir paradigma ortaya çıkmaya başlamış ve ikisi arasındaki geçiş hızlı ve geri döndürülemez ve çoğunlukla nesiller arası bir değişimin sonucudur.

Veri Çarpıtma

Buna karşın, Popper, bilginin kamuya açık hesap verebilir standartlara yönelik taleplerini tutmak ister: özellikle de bilimin çekirdeği olarak gördüğü veri çarpıtma ya da diğer adıyla sahtecilik. Bakarken, Kuhn bu sahteciliğin aslında uygulamada olduğunu gösteren pek bir kanıt bulamaz. (Hızla gelişmekte olan nevro-bilim alanında, veri çarpıtma yaygınlaşmış görünüyor, bu yüzden çok merak uyandırıcı!) Örneklemeler tarafından yerleştirilen bilim gibi isteğe bağlı temeller ister. Popper bunu eleştirel olmayan ve konformist bir durum olarak görür. Kuhn, radikal olarak farklı veya öngörülemeyen varsayımlarla iki paradigma ile dünyayı anlamanın çok zor olduğunu belirtti. Kuhn, onu iki dilli olarak karşılaştırır ve az sayıda bilim adamını bu yeteneğe sahip kişi olarak görüyor. Ancak bu beceri çatışma çalışması için kritik önem taşır. Böyle “iki dilli” yeteneğe sahip değilseniz, kültürel, dini veya diğer büyük paradigma çakışmalarında derin çatışmaları çözebilecek gibi görünmüyorsunuzdur.

Kapasite

İki paradigmayı eşzamanlı olarak görme zihinsel kapasitesi, iyi çatışma çalışması için gereklidir ve arabuluculuk ya da iki dünya görüşünün, bir medeniyetler çatışması ya da benzeri herhangi bir çatışmada daha üst düzey bir çözüme ulaşma girişiminde yararlıdır. İki dünya görüşü aynı anda tutulur ve reddedilen olarak kabul edilmez, bunların ortaya çıkardığı sonuçlar ve mevcut durumdaki veriyle yazışmaları yapılır. Postmodernizmde olduğu gibi hiçbir anlatı ayrıcalığa sahip değildir, ancak bir süre için nihai kararın askıya alınmasıyla, böylece öğrenme gerçekleşebilir ve taraflar bilmediklerini anlamaya başlarlar.

Strateji

Popper’ın proaktif stratejisi, çatışma çalışmalarında daha güçlü bir yere sahip gibi görünüyor. Sürekli olarak baskın bilimsel kuramlara meydan okuyan modeli, bilimi daha oyunsal hale getirmeyi amaçlar, ancak sıfır toplamlı bir oyun değildir bu. Gerçekten de, potansiyel olarak, daha güçlü ve gerçekçi teoriler üreten bir çeşit Darwinci evrim şeklidir. Kuramların testlerinin mevcut hakim teoriye karşı önyargılı olmadığından eminsen, bilimle ilgili akılcı kararlar alamazsın. Bu çatışma eserinde, anlaşmazlığın nasıl bir şüpheyle incelendiğine dair görüşümüzün sürekli olarak kontrol edildiğine işaret ediyor. Sadece bakış açımız için doğru olanın doğru olduğunu varsaymamaktayız. Bu, şeylerin nasıl olduğunu iyi test edilmiş bir bakış açısını hafifçe bir kenara attığımızı söylemek değil, ancak şüphelenmek ve belki de testlerin daha iyi bir şekilde akılda tutulması için daha iyi bir alternatife sahip olmak için bazı iyi nedenlere ihtiyacımız vardır. Örneğin George W. Bush Beyaz Saray’da karar alma sürecinde sorunluydu, sadece bazı yaklaşımları yanlış olduğu için değil, şüphesiz doğru olduğunu düşündüğü için. Cehenneme giden yol sahte kesinlik ile döşenmiştir.

Sonuç

Birçok çatışma paradigma sınırlarını aşacaktır, dolayısıyla Popperyan standartları, her bir tarafı kendi hakim paradigması içerisinde rahatça yerleşmiş bırakmak yerine, daha üst düzey çözümlere doğru ilerledikçe daha umut verici görünüyor. Popper için felsefe daha kesin yollarla felsefedir: doğrudan angaje ile ilerleyen, bir hipotezin başka bir sayaç hipotezine karşı yerleştirildiği eleştirel felsefenin türüdür. Popper’ın bu düşünürlerle ilgili çekincelerine rağmen, Platon/Sokrates’ten Hegel’e ve Marx’a kadar takip ettiğimiz gelenek ile arasında güçlü bir bağ vardır.

Kaynak: https://creativeconflictwisdom.wordpress.com/2010/08/14/thinkers-on-conflict-popper-versus-kuhn/

Facebook Yorumları